Češi se internetového bankovnictví nebojí. Využívá ho více než polovina


29. 01. 2018  00:02     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Více než polovina Čechů, konkrétně 57 procent využívat pravidelně internetové bankovnictví, o něco menší podíl pak využívá bankovnictví mobilní. Výsledky průzkumu přinesl Eurostat.

Češi se internetového bankovnictví nebojí. Využívá ho více než polovina
Zatímco v roce 2007 využívalo internetové bankovnictví pouze 12 procent Čechů, o deset let později vzrostl tento podíl na 57 procent. Tento obrovský nárůst vynesl České republice 12 místo, mezi 28 členskými zeměmi EU. Česká republika je tak na tom podobně jako naši západní sousedé Německo či Rakousko. 

Výrazně lépe jsou pak na tom internetové ekonomiky jako jsou Dánsko, Nizozemsko, nebo Finsko. Skandinávské země totiž patří k průkopníkům internetové komunikace a internetových aplikací. Je přitom zajímavé, že tyto aplikace a internet užívá i převážná většina starších lidí. To je velký pokrok a právě v užívání internetového bankovnictví mezi staršími lidmi má Česká republika ještě velké rezervy.

Zajímavé je také páté místo, které obsadilo Estonsko, jako bývalý členský stát Sovětského svazu. Dnes se jedná o ekonomiku, která patří z hlediska užívání internetu a digitalizace k nejvyspělejším. Estonsko je také dáváno České republice za příklad úspěšného zvládnutí internetové komunikace a využívání moderních technologií v celém spektru společnosti i na úrovni státu.

Aby se i Česká republika za deset let přiblížila hodnotám 90 procent lidí užívajících internetové a mobilní bankovnictví, musí přesvědčit zejména starší občany, aby tyto technologie začali používat. Zatím se mnoho lidí v důchodovém věku těchto technologií obává a bojí se zneužití přístupových údajů, nebo prolomení ochrany účtů. Je na bankách aby právě těmto lidem přinesly nové produkty, nebo je motivovali k užívání těchto internetových produktů. Vše se samozřejmou podporou státu.

Podíl uživatelů internetového bankovnictví:

Stát Rok 2007 Rok 2017
Dánsko 57 % 90 %
Nizozemsko 65 % 89 %
Finsko 66 % 87 %
Švédsko 57 % 86 %
Estonsko 53 % 79 %
Lucembursko 46 % 76 %
Velká Británie 32 % 68 %
Belgie 35 % 67 %
Francie 34 % 62 %
Lotyšsko 28 % 61 %
Irsko 25 % 58 %
Rakousko 30 % 57 %
Česko 12 % 57 %
Německo 35 % 56 %
Litva 21 % 56 %
Průměr EU 25 % 51 %
Slovensko 15 % 51 %
Malta 22 % 49 %
Španělsko 16 % 46 %
Polsko 13 % 40 %
Slovinsko 19 % 39 %
Maďarsko 11 % 38 %
Chorvatsko 9 % 33 %
Itálie 12 % 31 %
Portugalsko 12 % 31 %
Kypr 12 % 28 %
Řecko 4 % 25 %
Rumunsko 2 % 7 %
Bulharsko 2 % 5 %

Zdroj: EurostatČeši se internetového bankovnictví nebojí. Využívá ho více než polovina

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více