VÍME PRVNÍ:
ČNB tvrdě zakročila proti nekalým praktikám směnáren. Tři společnosti přišly o licenci


05. 02. 2020  11:10     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Směna cizích měn v tuzemských směnárnách bude pro spotřebitele i cizince výrazně vstřícnější a bezpečnější. Česká národní banka se rozhodla tvrdě zakročit proti směnárnám, které porušovaly zákon. Server na ochranu práv spotřebitelů Bankovní poplatky zjistil, že ČNB odňala licenci třem provozovatelům směnáren působících v centru Prahy.

VÍME PRVNÍ: ČNB tvrdě zakročila proti nekalým praktikám směnáren. Tři společnosti přišly o licenci
Serveru na ochranu spotřebitele Bankovní poplatky - www.BankovniPoplatky.cz se podařilo zjistit, že o licenci přijdou hned tři společnosti působící na lukrativním směnárenském trhu v centru Prahy. Bankovní rada totiž zamítla rozklady (odvolání) společností PEMEX change s.r.o., Exclusive Change, s.r.o., a CHIVAS INVEST s.r.o. proti prvoinstančním rozhodnutím ČNB o odnětí povolení  k činnosti směnárníka a uložení pokut v rozmezí 2 až 3 miliony korun. Rozhodnutí ČNB tak nabylo právní moci.

Jak směnárny porušovaly zákon

Zmíněné směnárny porušovaly opakovaně své povinnosti a pravidla stanovená zákonem o směnárenské činnosti, jehož novela zavedla od dubna 2019 možnost storna nevýhodné směny do tří hodin od jejího provedení a zakázala uveřejňovat tzv. VIP kurzy. 

"Kontroly provedené ze strany ČNB mimo jiné odhalily, že tyto společnosti ve svých provozovnách zveřejňovaly matoucí informace o konkrétních, tzv. VIP kurzech, což zákon výslovně zakazuje, a že jejich kurzovní lístky neobsahovaly veškeré zákonem požadované náležitosti. Dále bylo zjištěno, že směnárny opakovaně neumožnily klientům odstoupit od směnárenského obchodu, tedy provést storno," prohlásila ve svém oznámení mimo jiné Česká národní banka.

Směnárny opakovaně a soustavně poškozovaly spotřebitele

Výše uvedeným společnostem již přitom byly za porušení zákona při výkonu směnárenské činnosti v minulosti uloženy pokuty, které dosahovaly 350 000 až 500 000 Kč. Protože však nevedly k nápravě, ČNB přikročila k odnětí povolení k činnosti směnárníka.

Prohřešky směnáren proti tuzemským spotřebitelům i turistům tak byly opakované, a ani předchozí kontroly a sankce nevedly k nápravě. Musely tak být použity výrazně tvrdší kroky zajišťující, že již nebudou poškozována práva tuzemských spotřebitelů a ani cizozemských zákazníků při využívání směnárenských služeb.

Rozhodnutí má vést ke kultivaci na směnárenském trhu v ČR

Rozhodnutí České národní banky o odnětí licencí a vysokých pokutách směnáren má vést k zamezení poškozování spotřebitelů, včetně cizinců v tuzemských směnárnách. Směnárenský trh je dlouhodobě kritizován za nekalé praktiky vůči svým zákazníkům. Tvrdý úder České národní banky proti takovým směnárnám svědčí o konci tolerance vůči společnostem, které opakovaně poškozují tuzemské spotřebitele a cizince.

Plné texty napadených rozhodnutí a rozhodnutí o rozkladech jsou zveřejněny na internetových stránkách ČNB, a také na našem webu níže:

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/priloh
y/S-Sp-2019_00306_CNB_573.pdf

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/priloh
y/S-Sp-2019_00312_CNB_573.pdf

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/priloh
y/S-Sp-2019_00325_CNB_573.pdf

Poznámky:

Novela zákona o směnárenské činnosti, která posílila postavení spotřebitele, vstoupila v platnost 1. dubna 2019.

Nejvýznamnější změny, které novela zákona o směnárenské činnosti přinesla:

  • Zavedení práva klienta na storno směnárenského obchodu a případné doplňkové služby, a  to do 3 hodin od jeho provedení.
  • Zavedení povinnosti informovat zájemce o možnosti storna prostřednictvím kurzovního lístku a dokladu o směně. Na vydaném dokladu musí být zveřejněna adresa webové podstránky ČNB https://www.cnb.cz/exchange.
  • Zákaz uveřejňování konkrétních VIP kurzů (výhodnějších kurzů) v provozovnách.
  • Zákaz účtování poplatku za směnu (příslušný poplatek musí být již zakalkulován v kurzech měn), s výjimkou např. směny mincí nebo šeků.
  • Zrušení předsmluvní informace u obchodů do 1 000 EUR.

Od roku 2010 odebrala Česká národní banka licenci celkem 23 provozovatelům směnáren.

Přehled směnáren, kterým Česká národní banka odebrala licenci, lze po zadání segmentu Směnárníci dohledat na webu ČNB v sekci Dohled a regulace – Výkon dohledu – Pravomocná rozhodnutíVÍME PRVNÍ: ČNB tvrdě zakročila proti nekalým praktikám směnáren. Tři společnosti přišly o licenci

Diskutovat (0)