Česká spořitelna:
Čisté výnosy z poplatků v prvním pololetí 2010 rostly o necelých 9 %


30. 07. 2010  13:14     Aleš Rod     komentáře (0)

Česká spořitelna dnes informovala o výsledcích banky za první pololetí letošního roku, uvádíme proto krátký komentář nejzásadnějších dat. I přes pozitivní vývoj několika proměnných se obtížná situace sektoru promítla do celkového výsledku – zisk banky před zdaněním poklesl o téměř 7 %.

Snížení nákladů na černá čísla nestačilo

Ačkoliv se bance podařilo snížit provozní náklady o 4,6 % (na 9,46 mld. Kč), utlumení obchodní aktivity v některých segmentech spolu s dalšími faktory (např. tvorba rezerv k úvěrům) převážily a způsobily pokles čistých provozních výnosů o tři procenta na 12,98 miliardy Kč ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. O stejný relativní podíl poklesly i čisté výnosy z úrokových operací (15,07 mld. Kč), což ovlivnil pokles úrokové marže. Ačkoliv úvěrové portfolio banky pokleslo o procento, pozitivní vývoj zaznamenaly retailové úvěry (růst o 2,1 %), tažené především spotřebitelskými úvěry.

Poplatkům se tradičně daří

Ziskovost České spořitelny tradičně pozitivně podržely bankovní poplatky. Čisté výnosy z bankovních poplatků narostly v prvním pololetí o necelých 9 procent na 5,99 miliardy Kč. Jak banka informovala, bylo to především díky úvěrovým obchodům a různým druhům doplňkových služeb (např. pojištění splácet), a díky nárůstu objemu operací platebního styku.

Pozitiva: nárůst aktiv, nárůst vkladů, navýšení kapitálové přiměřenosti

Navzdory globální nedůvěře v bankovní instituce se preference klientů v České republice výrazně nezměnily, to bance umožnilo zvýšit objem obhospodařovaných aktiv (bilanční sumy) o 8 % na 926,65 miliardy Kč (aktiva: růst pohledávek za bankami, pokles portfolia CP X závazky: nárůst vkladů o 6,7 %, růst mezibankovních závazků, růst vlastního kapitálu). Růst kapitálu (především díky rezervám nerozděleného zisku) se pozitivně promítl do navýšení kapitálové přiměřenosti dle Basel II, a to z 12,2 % na 13,5 %.

Výsledky matky táhnou skupinu dolů

Rakouská společnost Erste Bank ztratila v druhém kvartále letošního roku meziročně přes 17 % čistého zisku (216,7 milionu eur). Slovenská spořitelna, která je ta jako Česká spořitelna členem skupiny Erste, zaznamenala oproti poklesu v minulém roce mimořádné výsledky: meziroční čistý zisk byl zdvojnásoben na 60 milionů eur (provozní zisk vzrostl o 50 % na 160 milionů eur). Lze však očekávat, že investory zveřejněné výsledky skupiny spíše nepotěší – ostatně, již se tak děje. Na pražské burce odevzdávají akcie Erste v pátečním dopoledním obchodování již přes 3 %, poklesem v řádu procentních bodů zahájily i na vídeňské burze.     Tiskovou zprávu České spořitelny k obchodním výsledkům za 1. pololetí 2010 naleznete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/hospodarske-vysledky-cs-za-i-pololeti-11872.htmlČeská spořitelna: Čisté výnosy z poplatků v prvním pololetí 2010 rostly o necelých 9 %

Diskutovat (0)