Česká spořitelna je Bankou desetiletí a také Nejdůvěryhodnější bankou roku Bankéřem roku se stal Pavel Kysilka


09. 11. 2011  23:33     TZ     komentáře (0)

Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2011 Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka získal ocenění Bankéř roku.

„Ocenění si velmi vážíme. Je to uznání profesionality, poctivosti a tvrdé práce tisíců kolegyň a kolegů v České spořitelně, na jejichž konci stojí vždy naplněný sen či řešení pro konkrétního člověka, firmu, obec. Pro nás všechny to je ta nejsprávnější motivace a závazek, a přesně to chceme, aby naši klienti pocítili: že jsme tu pro ně a že nás to baví,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

   

Titul Nejdůvěryhodnější banka roku se uděluje na základě hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. Cílem soutěže Fincentrum Banka roku 2011 je ocenění služeb a produktů bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu. Více informací na www.bankaroku.cz.

 

TOP milníky České spořitelny – Banky desetiletí – v posledních deseti

letech (2011 – 2002)

2011

ČS je aranžérem a vedoucím manažerem nové emise komunálních dluhopisů pro hl. m. Prahu v objemu 5 mld. Kč.

ČS testuje financování sociálních podniků, vyčlenila na to 30 milionů Kč.

ČS zprovoznila už svůj 1300. bankomat.

Představitelé České exportní banky a ČS podepsali klíčovou dohodu o podmínkách spolupráce při financování

subdodavatelů českých exportérů.

Možnost založení Osobního účtu ČS pouze s využitím internetu, bez odesílání a podpisu papírových smluv

či návštěvy pobočky.

ČS zahajuje v ČR éru bezkontaktních karet – od října nabízí karty i terminály.

2010

Převzetí pobočkové sítě HSBC a založení vlastní pobočkové sítě ČS Premier pro movitější klienty.

Zahájení instalace tzv. platbomatů, samoobslužných zařízení umožňujících rychlé vyřízení příkazů k úhradě.

Za uplynulých deset let věnovala ČS na sponzoring a charitu 1,3 mld. Kč.

Nový vzdělávací projekt Dreamcatcher propojuje výchovu dětí s plněním jejich snů.

Od roku 2011 bude řídit ČS Pavel Kysilka, Gernot Mittendorfer se stane členem představenstva Erste Group.

2009

Všechny platební karty ČS jsou již vybaveny čipem. Nově si klienti mohou dočasně změnit limity na platební kartě.

Letos poprvé mohli účastnici několika festivalů v ČR využít tzv. mobilní bankomat.

ČS uvolnila 1 mil. Kč na pomoc klientům, kteří ztratí práci a nejsou schopni hradit své závazky, při hledání nového

zaměstnání.

ČS je aktivní i na tzv. sociálních sítích jako je např. Facebook nebo Twitter, podporuje také Wikipedii.

2008

ČS se stala iniciátorem vzniku Poradny při finanční tísni, která se stala rádcem předlužených spotřebitelů.

Založení Dámského investičního klubu ČS, jehož členkami jsou ženy se zájmem o investování.

Klienti si mohou nastavit svůj hypoteční úvěr podle svých potřeb a přání.

ČS přistoupila k Chartě odpovědného podnikání v rámci skupiny ESBG (Evropská skupina spořitelen) - členské

banky se po celé Evropě dlouhodobě angažují pro udržitelný rozvoj a považují společen. odpovědnost firem za

nedílnou

součást svého podnikání.

ČS nabízí Chytrou kartu, u které si klient může sám nastavit, co bude jeho karta umět.

ČS nabízí jako první banka v ČR možnost elektronicky přijímat a platit faktury v internetovém bankovnictví.

2007

Klienti mohou investovat do prvního realitního fondu v ČR určeného retailovým investorům

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva ČS se stal Gernot Mittendorfer, který nahradil Jacka

Stacka.

18. května se uskutečnil první hromadně organizovaný Den pro charitu s Českou spořitelnou.

Vznik Erste Private Banking - nové koncepce komplexních služeb privátního bankovnictví, založená na standardech

rakouského privátního bankovnictví Erste Group.

ČS uvedla na trh revoluční Osobní účet, který si mohou klienti sestavit přesně podle svých potřeb (k 30.9. 2011

ho má již více než 2,25 milionu klientů).

2006

ČS zvítězila v tendru Státního fondu rozvoje bydlení na správu dotací fondu a bude v příštích více než 20 letech

vykonávat vybrané činnosti spojené s poskytováním dotací a zvýhodněných úvěrů bytovým družstvům.

ČS začala vydávat čipové karty, jako jediná banka v ČR umožňuje klientům změnit si PIN ke kartě ve všech jejích

bankomatech.

ČS se stala průkopníkem při uvádění nové akciové emise (IPO) do retailového segmentu – díky pobočkové síti je

schopna distribuovat nové emise všem klientským segmentům investičního bankovnictví.

2005

ČS zprovoznila první bankomat pro nevidomé nebo slabozraké občany v ČR (nyní jich má 52). Všechny bankomaty

ČS

jsou již multifunkční, lze přes ně např. zadat jednorázový platební příkaz.

ČS ručí od 15. října za všechny transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou od okamžiku, kdy klient kartu

zablokuje.

ČS nabídla komerční klientele novou službu přímého bankovnictví – BUSINESS 24.

ČS přijala Kodex bankovních služeb, ve kterém dobrovolně vyhlásila vlastní standardy bankovních služeb pro své

klienty. Zároveň se hlásí k dodržování všech bodů Kodexu chování mezi bankami a klienty, který vydává Česká

bankovní asociace.

2004

ČS otevřela Expat Centrum – centrum pro služby cizojazyčným klientům.

ČS představila EU Program – komplexní nabídku produktů, služeb a aktivit k pokrytí všech potřeb firem, které souvisí

s podnikáním v EU.

Účet Evropské komise (EK) pro ČR bude spravovat Česká spořitelna, která zvítězila ve výběrovém řízení EK.

ČS zahájila spolupráci s Evropskou investiční bankou při podpoře infrastrukturních projektů.

2003

Zahájen Bonus program, věrnostní program na podporu bezhotovostních transakcí platebními kartami ve formě

sbírání bodů a odměňování klientů, kteří platí kartou.

Erste Bank odkoupila od České pojišťovny akcie ČS a zvýšila svůj podíl na 97,9 % základního kapitálu a 99,4 %

hlasovacích práv.

Svoji činnost zahájilo zcela nové informační a analytické pracoviště: EU kancelář (EU Office).

IFC, člen skupiny Světové banky, zahajuje program podpory komerčního financování energeticky úsporných

programů – v ČR se jako první zapojuje ČS. 

2002

ČS dokončila změnu svého firemního designu - nové logo a firemní barvy zaváděla postupně od podzimu 2001.

ČS a ČSOB poskytly po povodních Dopravnímu podniku hl. m. Prahy syndikovaný úvěr na nové soupravy vozů

metra.

Erste Bank koupí akcií od AVS zvýšila svůj podíl v ČS na 93,1 % základního kapitálu.

ČS instalovala svůj 1000. bankomatČeská spořitelna je Bankou desetiletí a také Nejdůvěryhodnější bankou roku Bankéřem roku se stal Pavel Kysilka

Diskutovat (0)