Česko je historicky ekonomicky slabší než Německo


17. 05. 2019  02:00     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Pořád se jako Česko porovnáváme v ekonomické a platové úrovni s naším největším a nejbohatším sousedem Německem. Pravdou je, že v moderní historii jsme se nemohli nikdy Německu ekonomickou výkoností rovnat.

Česko je historicky ekonomicky slabší než Německo
Už před nástupem Německého císařství vedeného vyspělým a mocným Pruskem existovaly v Německu vyspělejší a méně vyspělé země. Mezi bohaté můžeme řadit například severoněmecké státy, Saské království, nebo země v Porůří. Tyto země vysoce převyšovaly ekonomickou výkonost, kterou bylo schopno vyvinout Rakousko, nebo jeho jednotlivé části. I přes rychlou industrializaci a modernizaci Českých zemí jsme se ani na konci 19. století nemohli příjmy a výkoností rovnat Německým zemím, ani Německému císařství jako celku.

Německo se v průběhu 19. a na začátku 20. století stalo druhou nejbohatší a ekonomicky nejvýkonější zemí Evropy, hned po Velké Británii. Naopak tehdejší Rakousko - Uhersko se drželo spíše pod průměrem výkonu Evropských států. Dolů srážel Rakousko - Uhersko zejména agrární charakter Uherska, kde existoval jen nevýznamný průmysl, a také malý výskyt nerostných surovin. Průmyslová základna v Českých a Rakouských zemích pak nemohla tuto nevýkonnost Uherské části mocnářství nahradit. Pravdou také je, že Čechy v této době se zdaleka nemohly vyrovnat příjmy svých obyvatel, ani objemem kapitálů Německu, Francii, Belgii nebo Velké Británii. Naopak chudšími zeměmi byly státy nacházející se na východ a jih od Českého státu, tedy například Polsko, všechny Balkánské státy, Itálie, Řecko nebo Portugalsko.

Ani po vzniku Československé republiky jsme se nemohli s Německem srovnávat a to přes velké hospodářské problémy, kterými Německo procházelo bezprostředně po konci první světové války. Dle porovnání byly příjmy občanů Československa na dvou třetinách příjmů Německých, nebo třeba Francouzských. Přestože se traduje informace o tom, že Československo patřilo za první republiky mezi deset nejvyspělejších zemí světa, je nutné brát tuto informaci s velkou rezervou. Pravdou je, že meziválečné Českoslovenko patřilo svým výkonem mezi středně vyspělé a středně bohaté státy, tedy pozice mezi těmi nejvyspělejšími a těmi chudými. Jakékoliv porovnání navíc výrazně zkresluje prolínání ekonomik Německa a Československa v tehdejších Sudetech, kde převažoval zcela jasně německý kapitál.

Za socialismu se sice nůžky v průběhu doby rozevíraly, ale toto rozevírání se po sametové revoluci a v letech následujících zastavilo. Rozdíl v ekonomické výkonnosti se tak ustálil na rozdílu, který jsmě měli v době první republiky. Nyní už je jen na nás a mobilizaci každého z nás, a správně nastavené ekonomické strategii státu, zda budeme rozdíl v ekonomické úrovni naší země a Německa snižovat, nebo se nadále bude tento rozdíl udržovat.Česko je historicky ekonomicky slabší než Německo

Diskutovat (0)