Čeští spotřebitelé se obávají, že kvůli evropské platební legislativě na tom budou hůř


17. 02. 2014  15:20     tz     komentáře (0)

Evropští spotřebitelé včetně těch českých se obávají, že v současné době projednávané návrhy legislativy EU placení kartami prodraží a zkomplikuje. Podle nedávného průzkumu si 2 ze 3 českých spotřebitelů myslí, že návrhy na omezení mezibankovních poplatků na ně budou mít negativní dopad a více než 8 z 10 neočekává, že by na ně obchodníci přenesli část úspory nákladů ve formě nižších cen.

Čeští spotřebitelé se obávají, že kvůli evropské platební legislativě na tom budou hůř
Průzkum, který ve 13 evropských zemích pro společnost MasterCard provedla agentura IPSOS, se zajímal o názory spotřebitelů na návrhy EU stanovit strop pro mezibankovní poplatky (jimiž obchodníci přispívají do systémů elektronických plateb) a zavést řadu opatření, která by ovlivnila používání platebních karet.

„Veškerá nová legislativa upravující elektronické platby by měla podporovat jejich rozvoj, který je v zájmu ekonomiky, a také působit v nejlepším zájmu držitelů karet. Tento průzkum jsme zadali kvůli narůstajícím obavám z toho, že umělá regulace mezibankovních poplatků zvýší náklady na karty a znemožní všem hráčům na trhu hrát podle stejných pravidel. Výsledky ukazují, že spotřebitel na Slovensku i v celé Evropě tyto obavy sdílejí a myslí si, že připravovaná opatření nejsou v jejich zájmu,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Podle výsledků průzkumu se 64 % českých spotřebitelů obává, že v důsledku zavedení pevného limitu mezibankovních poplatků na tom budou hůř. Ještě vyšší počet spotřebitelů (82 %), je přesvědčen, že obchodníci na ně nepřenesou žádné úspory nákladů, které jim snížení jejich podílu na nákladech elektronických platebních systémů přinese.

Společnost MasterCard dlouhodobě vyjadřuje obavu, že navrhovaná omezení zvýší náklady na karty pro spotřebitele. Vychází přitom z nedávných praktických zkušeností v zemích jako Španělsko, kde uzákonění stropu mezibankovních poplatků vedlo ke zvýšení poplatků pro držitele karet o více než 50 %, přičemž není známo, že by na ně obchodníci přenesli úspory formou snížení cen. Podobné riziko se objevuje v Polsku, byť přistoupilo k mírnější regulaci. Dalším důvodem k těmto obavám je absence zdůvodnění, proč zavádět stejný fixní poplatek ve 30 zemích s výrazně odlišnými podmínkami na trhu.

„Je nejasné, čím by bylo možno toto jednotné a zjevně svévolné omezení přeshraničních i vnitrostátních mezibankovních poplatků zdůvodnit. Nikdo z Evropské komise nebyl schopný spotřebitelům ani MasterCardu vysvětlit, jak strop vypočítal a stanovil. Přitom se nejedná o teoretickou obavu – vychází totiž z reálných zkušeností v zemích jako Španělsko, kde byly mezibankovní poplatky uměle stlačeny a účet za to nakonec zaplatili spotřebitelé,“ dodává Miroslav Lukeš.

Průzkum navíc ukazuje, že obzvlášť kriticky se spotřebitelé stavějí k návrhu pravidla, podle něhož by obchodníci měli právo rozhodovat, které konkrétní karty budou či nebudou akceptovat. Zrušení pravidla akceptace všech karet (tzv. „Honour All Cards Rule“) by spotřebitele připravilo o tu nejcennější vlastnost platebních karet – jistotu, že je mohou používat kdekoli na světě. Více než 7 z 10 spotřebitelů v České republice a 77 % všech Evropanů si myslí, že jim toto opatření používání platebních karet ztíží. 57 % spotřebitelů se obává, že na ně bude mít nepříznivý dopad i návrh umožnit umístění několika log na jednu kartu.

„Nám ve společnosti MasterCard jde o stejný cíl jako Evropské komisi, tedy o vytvoření efektivního, konkurenčního a inovačního platebního trhu. Obáváme se však, že některé z těchto legislativních návrhů tyto cíle nesledují a ve skutečnosti naopak spotřebitelům uškodí,“ uzavírá Miroslav Lukeš.Čeští spotřebitelé se obávají, že kvůli evropské platební legislativě na tom budou hůř

Diskutovat (0)