Čistý zisk 324,4 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2011


09. 05. 2011  22:48     PPF     komentáře (0)

PPF banka a.s. vlastněná z 92,96 % PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za období končící 31. března 2011 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

“Čistý zisk vyšší než 300 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2011 ukazuje, že stanovená strategie dovoluje bance dosahovat nadstandardních výsledků i v období poklesu ekonomiky. ”
Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel   SHRNUTÍ
  • Meziroční nárůst zisku PPF banky po zdanění za 1. čtvrtletí roku 2011 o 54% (+113 mil. Kč) na 324,4 mil. Kč - proti hodnotě 211,1 mil. Kč za 1. čtvrtletí roku 2010.
  • Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 21 % na více než 4,5 mld. Kč, při nárůstu 8 % od začátku roku 2011
  • Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE, 36 %) i kapitálová přiměřenost (CAR, 12,59 %) stále na vysoké úrovni.
OBCHODNÍ VÝSLEDKY PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ finančním institucím a vybraným komerčním a municipálním klientům včetně společností skupiny PPF. V neposlední řadě aktivně rozvíjí i nové projekty jako exportní a strukturované financování nebo financování podniků střední a menší velikosti. I přes pokračující pokles ekonomiky PPF banka v prvním čtvrtletí roku 2011 profitovala jednak z kvality svého úvěrového portfolia, rostoucích čistých úrokových výnosů a také ze zvyšujícího se podílu výnosů z poplatků a provizí. Bilanční suma PPF banky meziročně poklesla z 51,2 mld. Kč na konci 1. čtvrtletí 2009 na 44,7 mld. Kč k 31. březnu 2011 (13% pokles), především kvůli sezónnímu poklesu krátkodobých vkladů municipálních klientů. Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně poklesl o 13,65 %, na 16,7 mld. Kč z 19,3 mld. Kč a drží se na stabilní úrovni v poměru k bilanci. Navzdory relativnímu poklesu zisku z finančních operací bylo pomocí zvyšujících se čistých výnosů z poplatků a provizí i čistých úrokových výnosů dosaženo velmi solidních výsledků. PPF banka svou aktivní prací s klienty s klasifikovanými úvěry snížila podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 6,06 % k 31. březnu 2011 - ve srovnání s 10,19 % k 31. březnu 2010, když se podíl pochybných a ztrátových úvěrů za 1. čtvrtletí 2011 snížil z 6,28 % pouze na 3,2 % objemu všech úvěrů klientům. Kapitálová přiměřenost PPF banky při stabilitě bilanční sumy se pohybuje kolem úrovně 12 % (12,59 %) a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za první čtvrtletí 2011 je na vynikající úrovni 36 %. FINANČNÍ VÝSLEDKY PPF banka vytvořila k 31. březnu 2011 čistý zisk 324,4 mil. Kč, což ve srovnání s 211,1 mil. Kč za 1. čtvrtletí roku 2010 představuje nárůst o 53,7 %. Hlavními důvody tohoto výsledku byly především:
  • čisté výnosy z poplatků a provizí jsou meziročně sedminásobně vyšší a z 23,5 mil. Kč v 1. čtvrtletí roku 2010 vzrostly na 172,7 mil. Kč za 1. čtvrtletí 2011; dosáhly tak úrovně prvních tří čtvrtletí roku 2010
  • čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 32,3 %, na 292,4 mil. Kč.
  • správní náklady meziročně stouply pouze o 3 %, přestože rozšiřování businessu banky vedlo k meziročnímu zvýšení počtu jejích zaměstnanců o 16 %.
PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.


Čistý zisk 324,4 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2011

Diskutovat (0)