Citibank věnovala v roce 2012 téměř 4 miliony korun na společensky odpovědné projekty


17. 12. 2012  15:30     tz     komentáře (0)

Společensky odpovědné aktivity jsou pevnou součástí firemní kultury Citibank a patří k důležitým firemním hodnotám banky. I v letošním roce se tak Citibank aktivně podílela na široké škále projektů, které podpořila částkou dosahující téměř 4 milionů korun. Projekty pokrývají oblasti finančního vzdělávání, sociálního podnikání a součástí je také velké množství charitativních aktivit realizovaných ve spolupráci s neziskovými organizacemi v České republice.

„Citibank v České republice cítí velkou zodpovědnost za prostředí, ve kterém všichni žijeme a pracujeme. Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti v Citibank pokrývají širokou škálu témat a my jsme hrdí na to, že naše podpora a spolupráce s partnery v oblasti CSR v České republice má dlouhodobou tradici, “ říká Eva Chaloupková, ředitelka vnějších vztahů Citibank pro ČR a SR.  

Citi Foundation
Dlouhodobě se Citibank zaměřuje na oblast finančního vzdělávání, které podporuje prostřednictvím grantů udělovaných z firemní nadace Citi Foundation. Banka již řadu let spolupracuje v této oblasti s vybranými partnery z řad neziskových organizací. Dlouhodobou strategickou podporou finančního vzdělávání se Citi Foundation snaží pomáhat vést českou veřejnost k finanční zodpovědnosti, zlepšovat její finanční gramotnost, otevřít odbornou diskusi o její úrovni a napomoci zavedení jasného adekvátního koncepčního vzdělávání na národní úrovni.

  • Letos vznikl ve spolupráci Citibank a Masarykovy univerzity pilotní projekt s názvem Program finanční způsobilosti, který navazuje na zjištění loňského výzkumného šetření a závěry konference „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“. Projekt si klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelný koncept systematického finančního vzdělávání dospělých s potenciálně celonárodním dosahem. Vysokoškolští studenti získají v rámci svého studia finanční vzdělávání a dovednosti potřebné k jeho dalšímu síření.
  • Již čtyři roky pořádá společnost Prosperita o.p.s. za podpory Citibank vzdělávací kurzy s názvem Naučte se řídit svůj byznys!, které jsou určeny zájemcům o podnikání. V rámci kurzů jsou začínající podnikatelé seznámeni s teoretickou i praktickou stránkou byznysu. Od spuštění programu se jej aktivně účastnilo na 300 zájemců, z nichž 50 % začalo úspěšně podnikat.
  • S organizací Junior Achievement spolupracuje Citibank již 15 let, mj. také v oblasti finančního vzdělávání středoškoláků, a to prostřednictvím počítačové soutěže JA Banky v akci. Ta má za cíl předat mladým studentům potřebné finanční znalosti a dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu vzdělávání a jež budou moci využít nejen ve své budoucí profesi, ale také v každodenním životě. JA Banky v akci jsou počítačovou simulací, ve které si studentské týmy (zastupující jednotlivé fiktivní bankovní domy) konkurují na finančním trhu. Studenti mají prostřednictvím tohoto programu možnost nahlédnout do fungování banky, vyzkoušet si například rozhodování o výši úrokových sazeb a poznat některá specifika bankovního trhu.
  • Citibank se také podílí na podpoře sociálního podnikání nestátních neziskových organizací v České republice prostřednictvím podpory programu Akcelerátor, který je organizovaný Nadací Via.

 

Zaměstnanecký charitativní fond Citibank

Projekty českých neziskových organizací jsou zaměřené převážně na podporu různě znevýhodněných skupin obyvatelstva a Citibank je podporuje na jednorázové či krátkodobější bázi formou finančních darů z prostředků Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank. Prostředky fondu tvoří příspěvky zaměstnanců navýšené o stejnou částku bankou a jsou rozdělovány dvakrát do roka mezi neziskové organizace působící v České republice, které splní formální náležitosti a zašlou oficiální žádost o příspěvek. Od roku 1996, kdy byl Zaměstnanecký charitativní fond Citibank založen, bylo rozděleno již více než 8 miliónů korun a podpořeno na 300 projektů neziskových organizací.

 

Dobrovolnické aktivity a charita

Své zaměstnance podporuje Citibank také v dobrovolnické činnosti. Každý pracovník má nárok využít jeden den v roce na pomoc v neziskovém sektoru. Každoročně Citibank v České republice organizuje dobrovolnický den „Global Community Day“, kdy mají zaměstnanci Citibank možnost vybrat si z několika dobrovolnických aktivit na území České republiky a pracovat tento den v různých neziskových organizacích. Každoročně se takto zapojí kolem 150 zaměstnanců české Citibank.

Citibank také pravidelně pořádá v České republice sbírky oblečení na podporu mnoha neziskových organizací. Kromě toho jim poskytuje hmotné dary v podobě vyřazeného kancelářského nábytku atd. Dvakrát do roka organizuje Citibank prodejní charitativní výstavy, kde mají zaměstnanci možnost nakoupit výrobky z chráněných dílen. Vždy reagujeme na aktuální situaci a vyhlašujeme sbírky v případě přírodních katastrof a podobných událostí.Citibank věnovala v roce 2012 téměř 4 miliony korun na společensky odpovědné projekty

Diskutovat (0)