Co dělají bankovní asociace? Sdružujeme banky a prosazujeme jejich společné zájmy, říkají


11. 09. 2011  16:42     ar     komentáře (2)

Asociace sdružující podniky působící ve stejném odvětví v devadesátých letech, po vzoru zahraničních zemí, začaly vznikat i v České republice. Svou asociaci má již od roku 1990 i tuzemský bankovní sektor. Co vlastně taková bankovní asociace dělá? A liší se nějak činnost tuzemské asociace ve srovnání se slovenskou „sestrou“, která byla založena v roce 1993?

Členové? Přes 99 % bankovního sektoru

Česká bankovní asociace (ČBA) i Slovenská banková asociácia (SBA) jsou dobrovolná sdružení právnických osob, která podnikají v peněžnictví a podobných odvětvích. Tuzemská asociace pro své členy rozlišuje dvě formy členství, plné členství (pro banky a pobočky zahraničních bank s licencí ČNB) a přidružené členství (reprezentace zahraničních bank a pomocné organizace se vztahem k bankovnictví). Slovenská bankovní asociace své členy rozlišuje podobně. Obecně lze říci, že banky mají o spolupráci s asociacemi velký zájem, protože co se plného členství týče, sdružuje ČBA více než 99 % tuzemského bankovního sektoru (33 členů) a podobně je na tom i SBA (přes 99 % subjektů v sektoru, 29 členů).

. JAKÉ BUDE INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ AIR BANK? ČTĚTE ZDE .

Ti si od svého členství slibují zejména to, že v rámci asociace budou lépe prosazovat společné zájmy (především lobbing v legislativních procesech – parlament, vláda, centrální banka v oblastech jako jsou bankovní dohled, kapitálový trh, platební styk, obchodování s cennými papíry, hypotéky, daně, boj proti legalizaci z trestné činnosti nebo finanční kriminalitě), efektivněji prezentovat hlavní rysy bankovního sektoru veřejnosti či zahraničí a spolupracovat na vytváření a harmonizaci tuzemských legislativních procesů s legislativou Evropské unie.

 

Klienti mohou na existenci asociace vydělat

Klienti skutečně mohou z činnosti asociace těžit, neboť se v rámci její struktury občas podaří prosadit velmi přívětivá opatření, která zlepšují pozici klientů na bankovním trhu. Mezi pozitivní počiny ČBA lze zařadit zejména existenci Kodexu mobility klientů, který umožňuje bankovním klientům pohodlnější změnu banky. „Medzi výrazné úspechy SBA patrí prijatie Etického kódexu, vytvorenie Inštitúcie Bankového Ombudsmana, unikátna dohoda so Sociálnou poisťovňou o overovaní údajov o výške príjmu fyzických osôb, ktoré umožňuje zrýchlenie poskytnutia úverov, ako aj úspešné zavedenie Eura a Stály rozhodcovský súd,“ odpověděla nám tisková mluvčí Slovenské bankovní asociace Monika Kuhajdová.

 Členství? Ano, řádně zaplacené

Provoz bankovních asociací je v České i Slovenské republice financován členskými vklady, členskými příspěvky nebo mimořádných příspěvky. Absolutní výše rozpočtu i členských příspěvků je opředena tajemstvím – veřejně je totiž asociace neprezentují. Kdo by však čekal, že se příspěvky pohybují v symbolické výši, byl by velmi pravděpodobně zaskočen. Členský vklad vstupujícího člena do České bankovní asociace je vyčíslen na 100.000 Kč, členské příspěvky se pak počítají relativně podle podílu zaměstnanců banky na celkovém počtu zaměstnanců všech členů asociace, na Slovensku se pak odvozují od výše bilanční sumy. Všechny příjmy asociace musí naplnit kasu tak, aby pokryly předem stanovené výdaje.

. POZOR NA PODVODNÉ AKCE .

S žádostí o odpovědi na několik otázek (mj. právě i na výši členského příspěvku) jsme se obrátili na obě asociace, ČBA i SBA. Zatímco ze Slovenské bankovní asociace odpovědi dorazily během dne - „V prípade riadnych členov sa výška ich členského poplatku odvíja od bilančnej sumy. V prípade pridruženého člena je výška poplatku stanovená na 1660 euro,“ odpověděla nám tisková mluvčí SBA Monika Kuhajdová - , z ČBA jsme se odpovědí nedočkali, a to ani přes opakované urgence a ujišťování druhé strany o jejich brzkém dodání. Je to škoda, neboť se tak nepodařilo potvrdit ani vyvrátit naše interní informace o tom, že se roční členské příspěvky v České bankovní asociaci pohybují v řádech několika stovek tisíc Kč a asociace tak každoročně hospodaří s několikamilionovým rozpočtem.  

 ODPOVĚDI NA OTÁZKY BP.COM: ZA SLOVENSKOU BANKOVNÍ ASOCIACI ODPOVÍDÁ TISKOVÁ MLUVČÍ MONIKA KUHAJODOVÁ, Z ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ODPOVĚDI NEBYLY DORUČENY:

BP.com: Členství ve vaší asociaci je dobrovolné? Jak probíhá "proces přijetí"? Může o něj zažádat každá právnická osoba, která dostane bankovní licenci? A organizační složka (pobočka) zahraniční banky?

Slovenská banková asociácia (SBA) je dobrovoľným združením právnických osôb podnikajúcich predovšetkým v oblasti bankovníctva, založeným v roku 1993 za účelom ochrany záujmov svojich členov a na podporu ich aktivít. Hlavnou činnosťou asociácie, ktorú upravujú Stanovy SBA, je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva prostredníctvom presadzovania spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu. SBA je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. V súčasnosti jej 29 členov reprezentuje viac ako 99 % slovenského bankového sektora.

Členom SBA sa môže stať právnická osoba, vykonávajúca činnosť v oblasti bankovníctva, peňažníctva a finančníctva, v súlade a v rozsahu udelenom NBS alebo stanovenom osobitným predpisom. Členstvo zakladateľov vzniklo podpisom Zakladateľskej zmluvy 27. mája 1993.

Členstvo v SBA vzniká rozhodnutím Zhromaždenia členov SBA na základe žiadosti o prijatie za člena asociácie. O forme členstva rozhodne Zhromaždenie členov po prerokovaní v orgánoch združenia. Formy členstva sú riadny člen a pridružený člen. Člen nemôže meniť riadne členstvo na členstvo pridružené. Žiadosť o prijatie za člena asociácie podáva žiadateľ písomne na Sekretariát Slovenskej bankovej SBA, ktorý ju predloží na posúdenie Prezídiu. Prezídium SBA žiadosť spolu so stanoviskom, s prihliadnutím na postavenie a dobré meno žiadateľa, predloží na rozhodnutie Zhromaždeniu členov SBA.

.

BP.com: Požadujete po bankách nějaký příspěvek na fungování SBA (členský poplatek SBA)? Kolik tato částka dělá (ročně)?

V prípade riadnych členov sa výška ich členského poplatku odvíja od bilančnej sumy. V prípade pridruženého člena je výška poplatku stanovená na 1660 euro.

.

BP.com: Jaké benefity banky za své členství dostávají? Můžete jmenovat některé úspěchy, které SBA v posledních letech zaznamenala?

Medzi výrazné úspechy SBA patrí prijatie Etického kódexu, vytvorenie Inštitúcie Bankového Ombudsmana, unikátna dohoda so Sociálnou poisťovňou o overovaní údajov o výške príjmu fyzických osôb, ktoré umožňuje zrýchlenie poskytnutia úverov, ako aj úspešné zavedenie Eura a Stály rozhodcovský súd.

.

BP.com: Jaké povinnosti bankám z jejich členství plynou?

Slovenská banková asociácia vypracovala Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Zhromaždenie členov SBA schválilo na svojom zasadnutí 27. Júna 2007. Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania. Etický kódex okrem iného zaviedol aj inštitút Bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory, vzniknuté z nedodržania jednotlivých ustanovení dokumentu, v prípade ak klient využil všetky dostupné možnosti.Co dělají bankovní asociace? Sdružujeme banky a prosazujeme jejich společné zájmy, říkají

essayflixx.com
essay essay writing tips here "http://essayflixx.com" - college paper writing service top essay ...
Ach jo
Tak jestli tomu dobře rozumím - slovenská bankovná asociace reaguje a komunikuje (i na dotazy "zahra...
Diskutovat (2)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16268456217

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více