ČSOB představuje nové zajištěné fondy


12. 11. 2012  16:13     tz     komentáře (0)

Pro zajištěné fondy je typický výhodný poměr mezi rizikem a výnosem, což čeští klienti vyhledávají. Skupina ČSOB je významným specialistou na zajištěné fondy a dominuje v této oblasti na českém trhu. Proto i v listopadu připravila nové zajištěné fondy a rozšířila svou nabídku o Global Partners ČSOB Fixovaný click 22 a životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světový strom plus 1, kde je zajištěný fond podkladovým aktivem. Z předcházejícího měsíce zůstává v nabídce Optimum Fund ČSOB Individuálního růstu 1.

„O zajištěné fondy je u investiční veřejnosti velký zájem a nás těší, že rozhodnutí učinit ze  zajištěných fondů jeden z pilířů naší nabídky, se ukázalo jako správné. Investoři však často zapomínají diverzifikovat a své volné finanční prostředky investují v rámci jednoho zajištěného fondu, což není optimální. Portfolio zajištěných fondů může plnit více funkcí a výnos z části portfolia obsahující právě zajištěné fondy je navíc stabilnější. Zajištěné fondy považujeme za předstupeň k ostatním investičním strategiím,“ komentuje Václav Lepič, zodpovědný za vývoj produktů ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Maximal Invest ČSOB Life Světový strom plus 1 je životní pojištění s podkladovým zajištěným fondem s minimální hodnotou počáteční investice 30 000 korun. Výnos fondu je vázán na koš 20-ti světových akcií s významným zapojením farmaceutických a telekomunikačních společností. V prvním období fond připíše fixní výnos ve výši 3,2 %. Celkový výnos fondu ke dni splatnosti se očekává v rozmezí 8,3 % až 42,2 %.

 

Global Partners ČSOB Fixovaný click 22je fond s investičním horizontem 5 let a 5 měsíců. Díky 100% zajištění investice je vhodný pro vyvážené klienty. Fond nabízí minimální výnos 3 % při možnosti dosáhnout až 27 % za dobu trvání investice.

 

Optimum Fund ČSOB Individuálního růstu 1je zajištěný fond se splatností 5 let a 6 měsíců, s maximálním možným výnosem 35 % za dobu existence fondu. Výnos fondu je vázán na koš 30-ti akcií pečlivě vybraných investičními specialisty KBC. Omezení poklesu hodnoty fondu zajišťuje fakt, že pokud hodnota akcie v koši poklesne, započítá se pouze pětina z tohoto poklesu.

 


 

V následující tabulce uvádíme přehled nejvýkonnějších zajištěných fondů k 16. 10. 2012:

Název fondu
Vznik
Splatnost
Počet let od vzniku
Počet let do splatnosti
Celkový výnos od vzniku
Průměrný roční výnos
MI – ČSOB Spotřební trendy 1
12.9.2011
31.3.2017
1 rok a 1 měsíc
4 roky a 6 měsíců
12,2 %
12,88 %
Global Partners ČSOB Bric Šampion 1
7.7.2011
31.7.2017
1 rok a 4 měsíce
4 roky a 9 měsíců
13,1 %
10,10 %
Horizon ČSOB Bonusový Fond 2
7.10.2008
31.1.2014
3 roky a 9 měsíců
1 rok a 3 měsíců
34,1 %
7,56 %
MI – ČSOB Premium plus 2
18.7.2011
31.8.2016
1 rok a 3 měsíce
3 roky a 11 měsíců
8,7 %
6,94 %

MI – Maximal Invest – životní pojištění                                                  Zdroj: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost

 
 
 

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice.

 

Podrobné informace o dalších zajištěných fondech včetně podstaty jejich zajištění a o životním pojištění Maximal Invest naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.ČSOB představuje nové zajištěné fondy

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

5054400555

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více