Dlužníkům svítá na lepší časy, je to dobře?


25. 08. 2007  00:43     Miroslav Roch     komentáře (0)

Od nového roku dostanou dlužníci i banky nový nástroj, jak řešit předlužení. Dlužníci se budou moci za splnění přísně stanovených podmínek svých dluhů definitivně zbavit. Nová úprava tak ovlivní životy tisíců lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu.

Dnes je mnoho dlužníků v situaci, kdy je proti nim veden výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Výše dluhu, případně vyúčtované penále roste mnohdy rychleji, než jsou schopny pokryt srážky ze mzdy. Pro takové dlužníky je situace zatím bezvýchodná.

Mohl by to změnit  insolventní zákon, který začne příští rok platit. Dlužníci by tak mohli být po pěti letech "čistí".

Jaká je situace dnes?

Dluh bývalého podnikatele u státu, zdravotní pojišťovny či správy sociálního zabezpečení přesahuje včetně penále například 1 000 000 korun. Z dvanácti tisícového platu mu exekuce pro přednostní pohledávku sebere přibližně tři tisíce korun. Když bychom uvažovali, že tyto věřitelé nebudou účtovat žádné penále, dlužník bude dluh splácet přes 30 let.

Mnoho dlužníků s podobným platem má závazky vůči bankám a jiným finančním institucím. Protože se nejedná o přednostní pohledávky, měsíční exekuční splátky jsou ještě nižší. Navíc většina finančních institucí má ve smlouvách tučné sankční úroky. Tito lidé, kteří nemají žádný zpeněžitelný majetek, nemají prakticky ani šanci legálně k nějakému přijít. Z platu jim zbude exekucí nepostižitelné minimum bez výhledu na zlepšení.

Svítá na lepší časy?

V příštím roce začne platit nový insolvenční zákon. Jeho součástí je i takzvaná možnost oddlužení. Podle návrhu zákona by dlužník sepsal svůj majetek a předpokládaný příjem a pak by soudu a věřitelům navrhl plán oddlužení. Pokud by s plánem věřitelé a následně i soud souhlasili, znamenalo by to, že po dobu pěti let by dlužník odevzdával své příjmy na splácení svých dluhů. Pokud by schválený plán oddlužení splnil, zbytek dluhu by mu soud odpustil.

Jak se k dlužníkům budou chovat při takových návrzích banky, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny či samotný stát dnes nikdo neví.

Hrozí zneužití možnosti?

Majetkové poměry bude podle nového zákona posuzovat insolvenční správce. Dlužník bude registrován též ve speciálním veřejném registru úpadců. Takto oddluženému člověku už pravděpodobně nikdy žádná banka nic nepůjčí. Nehledě k tomu, že i samotné finanční instituce mají svůj systém výměny informací o neplatičích či problematických dlužnících.Dlužníkům svítá na lepší časy, je to dobře?

Diskutovat (0)