Dobré rady do života:
DESATERO INVESTORA


16. 10. 2019  15:58     BP.com     komentáře (0)

Investování se stává prostředkem obživy, druhotným příjmem nebo prostým koníčkem stále větší skupiny Čechů. A protože řada lidí lehce nabyde dojmu, že "co jde sousedovi, musí jít přece i mně", je při investování dobré respektovat určitá pravidla. Jaká?

Dobré rady do života: DESATERO INVESTORA
Desatero investora

Třeba ta, která vzešla z činnosti Komise pro cenné papíry, někdejším orgánu pro dohled nad kapitálovým trhem. Její pravomoci dnes vykonává Česká národní banka. Nazývají se DESATERO INVESTORA a lze bezpečně říci, že když se jich budete držet, minimalizujete možnost, že se budete při zpětném hodnocení svého investičního procesu ptát „Proč?“, vyčítat si známé „kdybych býval…“ a nebo se, v extrémním případě, tísnit se spolunocležníky v kartonové krabici pod mostem. I tak totiž končí některé investiční omyly.

Desatero investora zní následovně:

1. Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Poraďte se s odborníky. Čtěte informace ze všech dostupných zdrojů (odborná literatura, denní tisk, odborné časopisy, Internet…). Věnujte pozornost i zdánlivým maličkostem.

2. Nejednejte s firmou, která nemá patřičné povolení. Taková firma nepodléhá státnímu dozoru, a navíc se dopouští nezákonné činnosti. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na příslušný dozorový úřad, který vám podá příslušné informace.

3. Nekupujte investice nabízené v nevyžádané poště nebo po telefonu neznámým volajícím, ani se nenechejte obchodníkem – byť při osobní návštěvě – k nakoupení investic přemluvit. Dříve než uděláte konečné rozhodnutí, obstarejte si písemné informace a dbejte na to, abyste jim porozuměli. Pokud máte jakékoli obavy či nejasnosti, obraťte se na odborníka.

4. Neočekávejte, že se vám investované peníze určitě vrátí. Důkladně prověřte všechny investice, které nabízejí předem stanovený výnos. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co takové investice nabízejí a za jakých podmínek. Minulé výnosy nejsou v žádném případě zárukou výnosů budoucích.

5. Nedůvěřujte lákavým nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých výnosů. Vysoké výnosy obvykle znamenají vysoké riziko! Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Nezapomeňte, že lákavé výsledky investování v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů.

6. Zvažte svůj postoj k riziku. Různé investice přinášejí různý stupeň rizika. Vadilo by vám, kdyby hodnota vašich investic klesla?

7. Uvědomte si, co je vaším cílem. Udržet krok s inflací? Dosáhnout co největšího zhodnocení svých peněz? Přemýšlejte také o tom, jak dlouho si můžete dovolit své peníze blokovat, tedy nemít k dispozici – investice jsou většinou střednědobé nebo dlouhodobé.

8. Porovnávejte výši poplatků. Jsou rozumné? Odpovídají těm, které si účtují jiné firmy?

9. Předpokládejte, že osoba, která Vám poskytuje rady, nemusí být a často skutečně není nestranná. Zeptejte se, zda pro společnost pracuje nebo zda je s ní určitým způsobem svázána, i když to může jen znamenat, že doporučuje produkty firmy, která ji zaměstnává.

10. Dělejte si poznámky ze všech diskusí a jednání, která s příslušnou firmou vedete. Pečlivě uschovejte kopie veškeré korespondence a dokumentů.Dobré rady do života: DESATERO INVESTORA

Diskutovat (0)


Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o

58770096508

Devizová kalkulačka

Vypočítat

Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,7570
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,8630
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7990
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,0790
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,9900
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,3850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9757