dTest:
Po Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží


04. 12. 2013  21:04     dTest     komentáře (0)

Nový občanský zákoník upravuje sankce za porušení povinností, které samozřejmě postihnou i spotřebitele. Průlomem je úročení úroků, které doposud nebylo u spotřebitelských smluv přípustné.

dTest: Po Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží
Nový občanský zákoník určuje, že splátky dluhu jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou,
a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Pokud dlužník nebude hradit podle tohoto pořadí, začne se úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky, čímž se splácení výrazně prodraží. „Tato novinka je skutečně revoluční, v obchodním styku úroky z úroků již existují, ale ve spotřebitelských smlouvách je to velká změna v neprospěch spotřebitele,“ upozorňuje Miloš Borovička z dTestu. „Rozhodně se nedá říci, že taková úprava bude pro občany pozitivní, nahraje hlavně lichvářům.“

.

ZLEVNĚTE SI ÚVĚR JIŽ TEĎ

.

Smluvní pokuty již nebude nutné sjednat písemně. Pokud podnikatel pokutu šikovně zmíní při nahrávaném telefonním rozhovoru nebo odkáže na podmínky, ve kterých je popsána, není třeba nic podepisovat a pokuta je závazná. Jistou naději sice v minulých týdnech přinesl Ústavní soud, který pokuty v obchodních podmínkách zakázal, ale nakolik bude tento nález respektován, je zatím otázkou.

„U smluvních pokut došlo ještě k jedné důležité změně – doposud platilo, že když obchodníci „přestřelili“ a stanovili ve smlouvě pokuty příliš vysoké, soud prohlásil celou pokutu za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Dlužník pak zaplatil jen dlužnou částku a případné úroky z prodlení. Nyní může soud takovou pokutu pouze snížit, a dlužník tedy vždy alespoň část pokuty zaplatí,“ vysvětluje dále Miloš Borovička.

Podrobný článek o změnách v oblasti pokud, úroků či uznání dluhu najdete na www.dtest.cz/sankcedTest: Po Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží

Diskutovat (0)