Elektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?


29. 11. 2016  00:57     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Elektronická evidence tržeb byla schválena ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou a nic tak nebrání v jejím zavedení. Jedná se v podstatě o daňovou revoluci. V našem seriálu vám přiblížíme historii, fungování i povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb. ČTĚTE DÁLE!

Elektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?
S Elektronickou evidencí tržeb EET jsou spojeny povinnosti

Se zavedením elektronické evidence tržeb jsou spojeny i poměrně široké povinnosti. Hlavní povinností podnikatele při přijímání hotovosti bude povinnost vydat zákazníkovi účtenku a to ne účtenku ledajakou. Účtenka vydaná zákazníkovi musí obsahovat unikátní kód zaslaný podnikateli speciálně k této konkrétní transakci finančním úřadem. Každá hotovostní platba tak bude unikátně a nezaměnitelně zaznamenána u finančního úřadu.

Porušení povinností Elektronické evicence tržeb EET se přísně trestá

S tím souvisí i další povinnost podnikatele hlásit každou hotovostní platbu on-line finančnímu úřadu. Pokud platba nahlášena nebude, nebude také registrována a podnikatel tak poruší svou povinnost stanovenou zákonem o EET. Aby byla transakce platná a splňovala stanovené podmínky, musí podnikatel odeslat údaje o platbě finančnímu úřadu, který má zase povinnost obratem zaslat podnikateli do jeho zařízení zmíněný unikátní kód. Účtenku s tímto kódem pak je povinen podnikatel vytisknout a předat zákazníkovi.

I bez připojení musíte dodržovat povinnosti Elektronické evidence tržeb EET

Zákon myslí i na případ, kdy nebude mít podnikatel funkční připojení, nebo dojde k výpadku systému. V takovém případě má podnikatel možnost zaslat údaje o platbě finančnímu úřadu do několika dnů, případně obratem poté co dojde k obnovení připojení.

Nebude tak tedy možné vydávat jako dnes ručně vyplňované či formulářové účtenky či příjmové pokladní doklady. Tyto doklady totiž nebudou splňovat podmínky zákona.

Elektronická evidence tržeb - EET eviduje většinu hotovostních plateb

Zatímco veškeré bezhotovostní platby jsou už nyní registrovány či evidovány na příslušných výpisech a disponují jimi banky, které jsou povinny tyto informace sdělit finančnímu úřadu či jiným státním orgánům, v případě hotovostních plateb má tento deficit napravit právě elektronická evidence tržeb.

Jejím zavedením tak získávají úřady komplexní a úplný přehled a evidenci všech, resp. drtivé většiny všech plateb uskutečněných v ekonomice. Samozřejmé je, že v rámci šedé ekonomiky nebudou platby i nadále přiznávány ani evidovány, nicméně je úkolem orgánů v činných v trestním řízení, případně dalších státních institucí, aby šedou ekonomiku a kriminální transakce co nejvíce potíraly.

_________________________________________________________________________________________________________

Z NAŠEHO VELKÉHO SERIÁLU O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB ČTĚTE TAKÉ:

Elektronická evidence tržeb se stává realitou i v České republice

Elektronická evidence tržeb EET. Jaký je její smysl a jak bude fungovat?

Elektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?

Elektronický evidence tržeb. Bič na nepoctivé podnikatele?

Elektronická evidence tržeb. Spolu s evidencí se restauracím snížila DPH

Elektronická evidence tržeb. Funguje nejen v Chorvatsku

Elektronická evidence tržeb. Příležitost a téma boje opozice a vlády

Elektronická evidence tržeb. Živnostníci a podnikatelé jsou proti. Ale jen někteří

Elektronická evidence tržeb by měla začít fungovat už od podzimu

Elektronická evidence tržeb. Vítězství Babiše a ANOElektronická evidence tržeb. Jaké budou povinnosti podnikatelů?

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2019 na poplatcích již celkem zaplatili

31472396003

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Poradna