Elektronická evidence tržeb se může rozdrobit. Navrhují se výjimky


24. 06. 2016  00:40     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Elektronická evidence tržeb už byla zcela schválena a účinnosti má nabýt už v prosinci roku 2016. Ze strany opozice tak došlo na změnu taktiky. Navrhuje se osvobození některých drobných podnikatelů a prodejců od povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb.

Elektronická evidence tržeb se může rozdrobit. Navrhují se výjimky
Důvodem má být skutečnost, že drobní a příležitostní prodejci, kteří prodávají své výrobky a zboží především na trzích, budou touto povinností zbytečně zatíženi, aniž by výnos z daní zajištěných použitím Elektronické evidence tržeb, byl adekvátní a odpovídal nákladům a náročnosti používání EET.

Malí a příležitostní prodejci by elektronickou evidenci tržeb provozovat neměli

Malí a příležitostní prodejci nemají dle odůvodnění navrhovatelů podmínky k používání přístrojů a softwaru pro využívání elektronické evidence tržeb a navíc výnos z příjmů a tedy daní těchto prodejců bude nižší, než budou činit náklady na zajištění a provoz Elektronické evidence tržeb u těchto prodejců. Tyto argumenty zní logicky. Zatížení drobných prodejců, kteří se často ani prodejem plnohodnotně neživí a prodej či drobná řemesla znamenají pro podnikatele jen pouhý přivýdělek, může od této činnosti tohoto člověka odradit. Komu by se chtělo pro pár stovek či tisícovek korun ročně, které navíc nejsou pravidelným příjmem, ale jen příjmem velmi příležitostným pořizovat příslušná zařízení, tisknout účtenky a u každé často několika korunové transakce odesílat údaje finančnímu úřadu.

Výjimky mohou systém Elektronické evidence tržeb poškodit

Věc však má i druhou stránku. Elektronická evidence tržeb funguje jako systém pro dokumentaci příjmů a tedy i řádného odvádění daní a ten by měl být univerzální a měl by působit vůči každému, kdo vyvíjí nějakou výdělečnou činnost jako podnikatel. Jakékoliv výjimky, které jinak pravicová opozice kritizuje, teď v rozporu se svým přesvědčením v daňovém systému navrhuje. Je přitom jedno zda se jedná o výjimky přímo v daňovém systému, nebo výjimky mezi podnikateli, kteří mají povinnost provozovat elektronickou evidenci tržeb a mezi těmi, kteří takovou povinnost nemají.

Jakákoliv výjimka pak také může vést k jejímu zneužívání. I prodejce, který neprodává v kamenné prodejně, může mít stejné či dokonce vyšší tržby a je známo, že u venkovních prodejců se účtenky v podstatě nevydávají, tedy se ani tyto příjmy nemusí přiznávat. Bylo by navíc jen velmi těžké rozlišit a určit, kdo je příležitostným prodejcem a kdo je prodejcem s pravidelnými příjmy.

Smyslem EET není jen placení daní, ale i spravedlivý trh

Je třeba vzít v úvahu, že prioritou této vlády je zajištění spravedlivé úhrady daní a spravedlivého přístupu všech účastníků na trh. Nesmí se stát, že podnikatel, který hradí řádně daně, je na trhu znevýhodněn proti tomu, kdo daně řádně neplatí a může si dovolit například nižší ceny, než daně platící podnikatel. To platí i v případě lidí, kteří prodávají na trhu nebo podnikají spíše příležitostně.

Pokud se po zavedení systému ukáže, že nebyl zvolen správný model, nebo je výnos z daní či navýšení výběru daní jen minimální, je možné přistoupit ke změnám, které fungování systému zlepší. Přijímat úpravy již schváleného zákona o elektronické evidenci tržeb ještě před jeho spuštěním však moc šťastné řešení není.Elektronická evidence tržeb se může rozdrobit. Navrhují se výjimky

Diskutovat (0)