Equa bank pokračuje v ziskovém hospodaření, ve 2. čtvrtletí zvýšila zisk o 43 % na 165 milionů korun


02. 08. 2018  07:28          komentáře (0)

Také v 2. čtvrtletí  2018 pokračovala Equa bank v ziskovém hospodaření. Za prvních šest měsíců roku zvýšila banka meziročně zisk o 43 % na 165 milionů korun. Konsolidovaný zisk vzrostl téměř čtyřnásobně na 179 milionů korun. Během
2. čtvrtletí rostla Equa bank ve všech segmentech, počet klientů se meziročně zvýšil o 21 % na 338 tisíc, bilanční suma dosáhla 52 miliard korun. V ziskovém hospodaření bude banka pokračovat po celý rok.

Equa bank pokračuje v ziskovém hospodaření,  ve 2. čtvrtletí zvýšila zisk o 43 % na 165 milionů korun
Za prvních šest měsíců letošního roku vzrostla bilanční suma Equa bank v meziročním srovnání o 14 % na 52 miliard korun.  Celkový objem úvěrů se meziročně zvýšil o 9 % a dosáhl 38 miliard korun. Objem vkladů vzrostl meziročně o 12 % a dosáhl téměř 46 miliard korun. Čistý zisk Equa bank vzrostl meziročně o 43 % na 165 milionů korun. Počet klientů činil 338 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 21%.

Výsledky hospodaření Equa bank k 30. 6. 2018 dle mezinárodních účetních standardů

 

K 30/6/18

K 30/6/17

Změna (%) Meziročně

Aktiva celkem (v mil. Kč)

52 462

46 185

14 %

Úvěry klientům (v mil. Kč)

38 013

34 786

9 %

Vklady klientů (v mil. Kč)

45 930

41 171

12 %

Vlastní kapitál (v mil. Kč)

4 799

3 613

33 %

Provozní výnosy (v mil. Kč)

795

675

18 %

Čistý zisk (v mil. Kč)

165

115

43 %

Konsolidovaný čistý zisk (v mil. Kč)

179

46

285 %

Počet klientů

338 000

280 000

21 %Equa bank pokračuje v ziskovém hospodaření, ve 2. čtvrtletí zvýšila zisk o 43 % na 165 milionů korun

Diskutovat (0)