Zajímavé:
Evropané považují hotovost za nejšpinavější věc každodenního užití


26. 03. 2013  10:29     tz     komentáře (0)

Nový průzkum společnosti MasterCard zjistil názor Evropanů na hotovost. Ta je podle nich opotřebovaná, špinavá a prolezlá bakteriemi. 57 % z nich věří, že bankovky a mince jsou tím nejšpinavějším, s čím přijdou do styku, dokonce ještě špinavější než madla u eskalátorů.

Zajímavé: Evropané považují hotovost za nejšpinavější věc každodenního užití




Nezávislý průzkum provedený vědci z Oxfordské univerzity odhalil, že evropské bankovky obsahují průměrně přes 26 000 bakterií, přičemž na nejčistší a nejnovější nalezli 2 400 bakterií.

„Představy Evropanů o špinavých penězích nejsou bezdůvodné. Bankovky, které jsme testovali, na sobě měly v průměru 11 000 bakterií, což je vzhledem k počtu patogenních organismů dostatečné množství k přenosu infekce. Předchozí studie bankovek objevily kontaminaci potenciálně škodlivými bakteriemi jako např. bakteriemi z rodů Klebsiella[1] a Enterobacter[2], které mohou u člověka způsobit onemocnění. Stále se zvyšující množství kmenů bakterií rezistentních na léčbu antibiotiky je hrozbou, na kterou nedávno upozornila Dame Sally Davies, hlavní hygienička Velké Británie. S tím, jak se bankovky neustále předávají mezi různými lidmi, je studie mapující celosvětové rozšíření bakterií pohybem bankovek opravdu přínosná,“ řekl Ian Thompson, profesor všeobecného inženýrství na Oxfordské univerzitě.

Výsledky vnímání čistoty věcí jsou přesvědčivé a průkazné – mezi různými zeměmi napříč Evropou byly jen malé rozdíly. Ve všech 15 evropských zemích, které se účastnily průzkumu, byla hotovost vnímána jako nejméně hygienická věc ze všech zkoumaných předmětů. Předstihla dokonce i madla u eskalátorů, tlačítka platebních terminálů a knihy v knihovnách.

„Ve všech 15 zemích byla hotovost zvolena nejšpinavější věcí na seznamu, 83 % Evropanů věří, že hotovost obsahuje velké množství bakterií. Veřejnost je přesvědčena, že ve srovnání s ostatními předměty každodenního užití je hotovost tím nejšpinavějším. Evropané upřednostňují platbu kartou, protože ji považují za jednodušší a pohodlnější způsob placení. Nyní můžeme říci, že většina lidí ji také považuje za hygieničtější,“ dodal Gaetano Carboni, vedoucí týmu Global Products and Solutions ve společnosti MasterCard Europe.

Vnímání hotovosti napříč Evropou z prosince 2012 a aktuální výsledky vědeckých testů z března 2013.

Země

Sloupec A

Procento lidí, kteří vnímají hotovost jako nejšpinavější

Sloupec B

Počet bakterií nalezený na národní měně v nezávislém testu

 

 

 

 

 

Itálie (euro)

66 %

11066

 

Švýcarsko (frank)

64 %

32400

 

Polsko (zloty)

63 %

25700

 

Španělsko (euro)

63 %

11066

 

Dánsko (koruna)

 

Rusko (rubl)

 

62 %

60 %

40266

30000

 

Průměrně napříč Evropou

57 %

26000

 

Nizozemí (euro)

56 %

11066

 

Belgie (euro)

55 %

11066

 

Velká Británie (libra)

 

Rakousko (euro)

 

54 %

54 %

18200

11066

 

Norsko (koruna)

54 %

11733

 

Německo (euro)

51 %

11066

 

Francie (euro)

50 %

11066

 

Finsko (euro)

 

48 %

11066

 

Zdroj: TNS Data

O průzkumu:

Tato zpráva představuje výsledky souhrnného online průzkumu. Tři otázky byly kladeny přibližně 1 000 respondentů v každé z 15 následujících zemí: Velká Británie, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Německo, Nizozemí, Belgie, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Itálie, Polsko a Rusko.

Průzkum probíhal mezi 14. a 20. prosincem 2012.

Výsledky byly tříděny podle věku, pohlaví a regionu, aby odrážely názor obyvatel dané země.

Jak byly prováděny testy a kolik bankovek bylo testováno:

Z bankovek byly izolovány bakterie prostřednictvím stěru s pufračním roztokem a ten byl následně zředěn a pipetován na sojový agar na Petriho misky. Agar obsahuje živiny a tak na něm mohou bakterie růst. Petriho misky se následně nechaly pět dní inkubovat při 30 ºC a počet bakterií byl poté počítán ve třech kopiích (colony forming units, CFU). Protože pouze asi 1 % bakterií roste v laboratorních podmínkách, byly výsledky násobeny 100 pro získání přibližného počtu bakterií na každé bankovce. Jedná se o standardní postup při kvantifikaci bakterií vypěstovaných in vitro.

Testovali jsme 25 různých bankovek ze 6 různých měn a z každé bylo odebráno deset samostatných stěrů.



[1] Klebsiella je bakterie způsobující infekce dýchacího a močového ústrojí a ran.

[2] Enterobacter je bakterie, která se běžně vyskytuje ve střevech lidí, jiných zvířat a někdy roste na rostlinách. Může působit i jako patogen.



Zajímavé: Evropané považují hotovost za nejšpinavější věc každodenního užití

Diskutovat (0)