Exkluzivně:
Další vrácený poplatek je na světě


23. 11. 2012  13:35     BP.com     komentáře (0)

Obrátil se na nás čtenář Ondřej O., kterému se podařilo dosáhnout vrácení poplatku od Citibank. Se zaúčtovaným poplatkem nesouhlasil, obrátil se na Citibank a ta mu vyšla vstříct. Ocenil jak vstřícné jednání Citibank, tak podporu specializovaných internetových stránek a iniciativ, které proti poplatkům legitimně a s užitím smysluplných argumentů bojují. Těší nás, že jsme byli oceněni i my. Více informací níže!

DOPIS ČTENÁŘE:

Vážení,
 .

chtěl bych se s vámi podělit o čerstvou zkušenost, kterou jsem učinil se Citibankou, protože se tímto způsobem mohu revanšovat za vámi veřejnosti přinášené informace na poli bankovních poplatků, které byly pro mě podnětem.

 .

Jsem držitelem kreditní karty od Citibanky. V červenci letošního roku jsem překročil kreditní limit. Banka mi naúčtovala poplatek 550 Kč za překročení kreditního limitu. V listopadu jsem požádal banku o jeho vrácení a v témže měsíci mi byl zaplacený bankovní poplatek vrácen.

.

V příloze zasílám moji výzvu k vrácení poplatku. Jestliže nebyl v ČR zatím vydán žádný judikát ohledně bankovního poplatku za vedení uvěrového účtu, potom však alespoň pokud jde o bankovní poplatek ze překročení kreditního limitu, existuje  použitelný judikát NS ČR z července letošního roku, na který jsem v žádosti poukázal. Judikát sice v daném případě řeší, zda může banka žádat dluh z kreditní karty čerpaný nad rámec kreditního limitu, ale jeho závěr je použitelný i pro smluvní pokutu za překročení kreditního limitu, protože princip je stejný. Pokud je dle soudu povinností banky zabránit čerpání úvěru nad rámec kreditního limitu, tak dle mého názoru nemůže banka za porušení své povinnosti žádat po klientovi poplatek (ve skutečnosti smluvní pokutu bez ohledu na označení). Jsem názoru, že vedle odkazu na judikát přimělo banku k vrácení poplatku to, že jsem projevil vůli požadovat zaplacený poplatek zpět prostřednictvím finačního arbitra, kdy řízení není na rozdíl od soudního řízení zpoplatněno, rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů,  každá strana si nese náklady řízení, tudíž v případě prohry spotřebitel nenese náklady protistrany, a hlavně pokud by banka prohrála, uložil by jí finanční arbitr navíc ještě finanční sankci, což soud nemůže. A finanční arbitr by se jistě neodchyloval od judikatury NS ČR.

 .
Protože informace a psané slovo hýbou světem, nechávám na Vás, zda moji zkušenost zprostředkujete i ostatním.
.
 
S pozdravem jde to.de i u nás!
 
Ondřej O.

PŘÍLOHA ŽÁDOST O VRÁCENÍ POPLATKU (níže)

 

 Exkluzivně: Další vrácený poplatek je na světě

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16021506485

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více