EXKLUZÍVNĚ:
přehled, jak banky řeší vymáhání pohledávek


22. 02. 2012  08:13     Patrik Nacher     komentáře (35)

Server www.bankovnipoplatky.com se rozhodl oslovit naše banky s dotazy, které se týkají nesplacených pohledávek a jejich řešení.

V uplynulých dnech a týdnech se intenzivně hovořilo o změně legislativy týkající se vymáhání pohledávek (aktualizované znění vyhlášky 484/2000 Sb.) a řešení neudržitelné situace, kdy se i z nepatrné dlužné částky stane, procesem vymáhání, pro dlužníka fatální finanční problém zakončený exekucí (viz článek). Celý problém často začíná už samotným hromadným přeprodáváním bagatelních pohledávek (často i promlčených) a celý řetězec úkonů se nezadržitelně rozběhne. Práva věřitele jsou v dalších fázích tohoto kolotoče už jen záminkou pro nemilosrdnou činnost, kde jde o jiné peníze – zejména o vymáhání nákladů řízení a různých pokut a penále. Server www.bankovnipoplatky.com se proto rozhodl oslovit naše banky s dotazy, které se týkají nesplacených pohledávek a jejich řešení. Chtěli jsme našim čtenářům poskytnout informace o tom, jak se k tématu pohledávek za klienty staví tuzemské bankovní a nebankovní finanční instituce a jak tyto pohledávky vymáhají. Kromě UniCredit Bank odpověděly v termínu všechny oslovené finanční instituce, i když některé nebyly příliš sdílné (např. Hypoteční banka).

Položené otázky:

1.        Jak vaše banka přistupuje k nesplaceným pohledávkám za klienty? Vymáhá je sama, předává je do jiné kapitálově propojené instituce (př. factoring), anebo rovnou třetí straně? Jaké jsou časové intervaly takových kroků? 2.        Popište prosím co nejpodrobněji proces vymáhání pohledávky v drobné výši (do 1 000 Kč). Předpokládejte, že klient svůj dluh nehradí. 3.        Dotkne se navrhovaná změna legislativy správy pohledávek ve vaší instituci? 4.        Souhlasíte s tímto zněním? Všechny banky se vzácně shodly na tom, že nebudou komentovat samotný legislativní proces (s výjimkou ČS). Banky jsou zároveň víceméně za jedno i v tom, že navrhovaná změna snížení odměny advokátům a exekutorům sice možná pomůže extrémním případům, kdy docházelo ke zneužití procesu vymáhání pro pár korun, ale celkově prý zároveň zlepší postavení dlužníků, kde prý hrozí zneužití této benevolence, a tedy existuje obava, že bude docházet častěji k neplácení dluhů. Pokud jde o proces vymáhání, přehledně popisuje chování jednotlivých bank níže uvedená tabulka. Kompletní odpovědi všech bank najdete pod tabulkou. Detailně proces vymáhání a komunikace s klientem popsala Česká spořitelna. Většina bank obecně odpověděla, že pohledávky vymáhá jak interně, tak za pomocí externí firmy. Z odpovědí je patrné, že na sebe sama se spoléhá jen Fio banka, Equa bank a LBBW Bank.  

Tabulka (banky seřazeny podle abecedy):

Banky Způsob vymáhání Poznámky
Cetelem Téměř všechny pohledávky vymáhá interně, externí agenturu používá po vyčerpání všech možností.  
Citibank Pohledávky jsou primárně řešeny přímo zaměstnanci banky – oddělením správy pohledávek (telefonický kontakt podpořený písemnými upomínkami). Ve výjimečných případech, banka využívá služeb smluvních třetích stran.  
Česká spořitelna I. Řešení problémových situací – kontaktování. II. Telefonické upomínání (telefonická upomínka, telefonické vymáhání, připomínací SMS, upomínací SMS, přeslimitní SMS, předvymáhací SMS). III. Písemné upomínání (3x v měsíčním rozmezí – upomínka k úhradě dlužné částky, výzva k úhradě dlužné částky, výzva s výstrahou k úhradě dlužné částky). IV. Zesplatnění celého úvěru. V. Vymáhání – mimosoudní cesta /soudní řízení. Nižší pohledávky jsou předávány inkasním agenturám, u vyšších pohledávek dochází k uzavření nové dohody na dlouhodobém splátkovém kalendáři ve formě exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Zvýhodnění těch dlužníků, kteří svůj dluh uhradí dobrovolně bezprostředně po zahájení exekuce, považuje banka za opodstatněné.
ČSOB Částečně vymáhá sama a částečně spolupracuje s inkasní společností a advokátní kanceláří.  
Equa Bank Pohledávky vymáhá banka sama, k řešení soudní nebo exekuční cestou přistupuje v ojedinělých případech.  
Fio banka Spory týkající se drobných pohledávek řeší banka přímo s klienty.  
GE Money Bank Pokud banka není sama úspěšná, začíná po cca 3-4 měsících vymáhat pohledávku mimosoudně prostřednictvím inkasních agentur (trvá cca 6 měsíců). Jako poslední možnost využívá soudy nebo pohledávku postupuje třetím stranám.  
Home Credit Klient je upozorňován sms, telefonátem, emailem, dopisem, upomínkou. Některé pohledávky jsou postoupeny inkasním agenturám. Pokud se všechno mine účinkem, následuje žaloba.  
Hypoteční banka NA  
Komerční banka Banka prodává portfolia pohledávek splňující předem stanovená kritéria výběru. Jedná se o pohledávky, které se nevyplatí vymáhat z důvodu efektivity interně. Banka neprodává portfolia firemních pohledávek. Firemní pohledávky řeší banka interně.
LBBW Bank Soudní vymáhání prostřednictvím interní právní služby. Při mimosoudním vymáhání jsou využívány všechny známé způsoby vymáhání (telefonické kontaktování, sms, písemné upomínky atd.). Banka nevyužívá advokátních či jiných tarifů účelově k umělému navyšování bagatelních pohledávek za svými klienty.
mBank NA  
Poštovní spořitelna Banka vymáhá jak interně, tak i externě přes inkasní agenturu. Časové intervaly jednotlivých kroků jsou závislé na druhu a výši pohledávky.   
Raiffeisenbank Pohledávky vymáhají sami, některé předávají externím agenturám nebo je prodávají. Pokud klient nezaplatí, tak je kontaktován přes telefon a SMS (tato upozornění jsou zdarma). Pokud klient nereaguje, následují tři zpoplatněné upomínky (200, 500 a 1000 Kč).  
UniCredit Bank Banka neodpověděla.  
Volksbank CZ Interní vymáhací proces v průměru trvá 6 měsíců. Po této době banka přistupuje k právnímu řešení situace, k procesu prodeje pohledávek či jinému řešení.   Banka nepoužívá převod pohledávek do jiné, kapitálově propojené instituce.
Wüstenrot Pohledávky vymáhají vlastními silami nebo za použití externích smluvních partnerů (např. advokátní kanceláře).  
www.bankovnipoplatky.com    

Reakce bank:

 

Hypoteční banka, Rita Gabrielová

Děkujeme za vaše dotazy, ale musím se tentokrát omluvit - kolegové, s nimiž je mohu řešit, jsou ještě dnes na dovolené a já ji nastupuji v pondělí. Proto nás prosím tentokrát omluvte, odpovědi nestihneme dodat. Děkujeme za pochopení.  

LBBW Bank, Martina Lambert

1.        Co se týče spotřebitelského sektoru, naše banka standardně provádí soudní vymáhání nesplácených pohledávek prostřednictvím interní právní služby. Při mimosoudním vymáhání jsou pak využívány všechny obecně známé způsoby vymáhání (telefonické kontaktování, SMS, písemné upomínky, apod.). 2.        Přesné interní procesy nezveřejňujeme. 3.        Přímo se naší banky změna legislativy nedotkne, neboť naše banka nevyužívá a ani nikdy nevyužívala advokátních či jiných tarifů účelově k „umělému“ navyšování bagatelních pohledávek za svými klienty/dlužníky. Nepřímo se nás ovšem zcela jistě dotkne, neboť nová tarifní úprava zásadním způsobem ovlivní celou tuto oblast a způsobí tím nutnost přehodnocení přístupů k řešení zejména menších pohledávek. 4.        Z pohledu namíření nové právní úpravy tarifů proti „účelovému“ navyšování bagatelních pohledávek je toto možné chápat jako logický krok zákonodárců směrem k posílení pozic občanů – spotřebitelů. Na druhou stranu je však nutno souhlasit s názorem vyjádřeným Českou advokátní komorou, a to, že zákonodárci tímto vysílají nebezpečný signál občanům, aby neplatili drobné dluhy, neboť k jejich vymáhání s největší pravděpodobností nedojde. A to dobře není.  

ČSOB, Pavla Hávová

1.        Vymáháme částečně sami a částečně spolupracujeme s Inkasní společnosti a s advokátní kanceláří. Procesy a časové intervaly jsou různé (záleží na druhů pohledávky) a jsou definovány a dohodnuty v mandátních smlouvách s IS a s ADK. 2.        Vymáháme i ty nejmenší pohledávky, to znamená i pod 1 000 CZK. 3.        Ano, dotkne, protože se zvýší motivace dlužníků nezaplatit menší dluhy. Tím pádem se také prodraží vymáhání menších částek. 4.        Omlouváme se, ale navrhované změny legislativy nekomentujeme.  

Cetelem, Nikola Vopršalová

Cetelem řeší téměř všechny pohledávky interně. Situaci sledujeme již od okamžiku nezaplacení řádné měsíční splátky, tedy v okamžiku její splatnosti. Klienta na tuto skutečnost co nejdříve upozorňujeme. Vždy vítáme klientův aktivní přístup, tzn., pokud nás klient sám informuje o svých finančních potížích nebo požádá o krátkodobou úlevu ve splácení. V těchto případech jsme schopni a ochotni mu pomoc poskytnout a společně tak řešit jeho obtížnou finanční situaci. Pokud však klient na zaslané upomínky nijak nereaguje, vstupuje do interního procesu vymáhání. Naši zaměstnanci se s klientem snaží jeho obtížnou finanční nebo osobní situaci vyřešit a dohodnout se na možné formě splácení. Klientovi se snažíme vyjít maximálně vstříc, a to například formou odkladu splátek, jejich snížením a v těch případech, kdy je to pro klienta výhodné, doporučíme konsolidaci jeho stávajících závazků. Pokud však s klientem není jakákoli domluva možná, pak dochází z naší strany k odstoupení od smlouvy. I tehdy jsme však schopni se s klientem, za předpokladu jeho aktivního přístupu k řešení situace, dohodnout a to bez dalších nákladů s tím spojených. Když i tato možnost není ze strany klienta využita, přistupujeme k vymáhání prostřednictvím externí agentury nebo volíme cestu právního vymáhání a to všemi zákonnými prostředky, včetně exekuce. Avšak i v průběhu této fáze vymáhání pohledávky, má klient možnost se s námi na řešení situace vždy domluvit. Naším cílem je mít zdravé portfolio klientů, kteří budou schopni úvěr řádně a včas splácet nejen dnes, ale i v budoucnu. Cetelem i nadále pokračuje ve strategii zodpovědného úvěrování. Klademe důraz na otevřenou komunikaci a na informovanost klientů o našich finančních službách. Jedním z našich cílů je klienty nepředlužovat, proto vždy před schválením úvěru, chceme znát jejich aktuální situaci i jejich finanční historii. Zjištěné údaje poté ověřujeme v externích databázích a klientských registrech. Pokud zjistíme, že by klient nebyl schopen dostát svým závazkům, žádost o úvěr zamítáme, abychom zabránili možným budoucím finančním problémům klienta. Jinak výše dluhu není klíčovým faktorem při postupu našeho procesu vymáhání pohledávky. Připojuji komentář naší ředitelky Právního oddělení, Petry Slunečkové: Z pohledu dlužníka, je změna u výpočtu náhrady nákladů právního zastoupení, pro něho příznivá v případě, že je žalován kvůli bagatelní částce, vzniklé administrativním nedopatřením nebo klientovou nahodilou nedbalostí. Tam snížení má jednoznačně smysl. Jinak je tomu ale u chronických neplatičů, kteří si z dlužení udělali "sport" a které tato změna jen podpoří v jejich nezodpovědném chování. Věřitel má právo nechat se v jakémkoliv sporu zastupovat advokátem a v případě, že spor vyhraje, měl by mu dlužník nahradit všechny náklady, které s vymáháním má. Využití právní pomoci advokáta je proto zcela legitimní. Pravdou ovšem je, že odměna advokáta by měla odpovídat skutečnému času a úsilí, které advokát případu věnuje. V případě velkého množství bagatelních sporů ze stejného titulu, je proporčnost aktuálního nastavení odměny advokáta nejen ve vztahu k výši sporu, ale i k typu sporu, diskutabilní. V daném ohledu je proto navrhovaná změna vítaná. U exekučního řízení je v případě dobrovolného splnění bagatelního dluhu oceněna klientova aktivita, a to co do rychlosti při splnění dluhu, byť tzv. na poslední chvíli. Tento koncept považujeme za správný, protože klient sám přímo ovlivní své finanční zatížení a nevystaví se povinnosti hradit zbytečné náklady exekuce.  

Česká spořitelna, Klára Pačesová

1. a 2. Ke klientům, kteří mají potíže se splácením, přistupujeme vstřícně - pokud se na nás obrátí a chtějí situaci řešit, společně hledáme taková řešení, která jim pomohou problematické období zvládnout. Pokud klient neuhradí včas splátku úvěru, postupujeme následovně:               I.              Řešení problémových situací – kontaktujeme klienta a snažíme se s ním najít možné řešení            II.              Telefonické upomínání (telefonická upomínka, telefonické vymáhání, připomínací SMS, upomínací SMS, přeslimitní SMS /pro kreditní karty/, předvymáhací SMS)         III.              Písemné upomínání (3x v měsíčním rozmezí – upomínka k úhradě dlužné částky, výzva k úhradě dlužné částky, výzva s výstrahou k úhradě dlužné částky)          IV.              Zesplatnění celého zůstatku úvěru i s úroky a poplatky ke konkrétnímu datu             V.              Vymáhání - Uplatňujeme princip proklientského přístupu i u pohledávek zesplatněných - soudní řízení je nejzazším řešením jak dluh vymáhat a) Mimosoudní cesta – spočívá v restrukturalizaci pohledávek a má prioritu před řešením soudním. Nižší pohledávky jsou předávány inkasním agenturám, jejich prostřednictvím se snažíme dosáhnout jednorázového zaplacení dluhu nebo uzavření krátkodobějšího splátkového kalendáře. U pohledávek vyšších je nejčastějším a nejefektivnějším nástrojem uzavření nové dohody na dlouhodobém splátkovém kalendáři ve formě exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Mezi mimosoudní způsoby vymáhání řadíme i realizace zastavených nemovitostí prostřednictvím veřejných dražeb nedobrovolných, k nimž přistupujeme v těch nejzazších případech. b) Soudní cesta - Občanské soudní řízení (žaloby) – sekundárně nastupuje poté, co dlužník odmítne nabízený splátkový kalendář nebo s bankou nekomunikuje. Pokud není pohledávka dobrovolně zaplacena v průběhu soudního řízení nebo krátce po jeho ukončení, je nezbytné přistoupit k řízení exekučnímu (rovněž považujeme za nejzazší řešení). Ve specifických případech je vhodné řešit pohledávku v insolvenčním řízení. Po celou dobu vymáhacího procesu jsme plně otevřeni proaktivním krokům klientů, směřujícím k reálnému zaplacení pohledávky při současném udržení vlastnických práv klienta k zastavené nemovitosti. 3. Zásadnější dopad do vymahatelnosti našich pohledávek nepředpokládáme. Lze očekávat, že v důsledku novelizace vyhlášek č. 484/2000 Sb. a č. 330/2001 Sb. může být mezi externími subjekty nižší zájem o odkup tzv. bagatelních pohledávek, případně může dojít k mírnému snížení jejich kupní ceny na trhu s pohledávkami. 4. Jako proklientsky orientovaná banka vnímáme pozitivně fakt, že novelizace vyhlášek bude mít za efekt výrazné snížení nákladů soudního a exekučního řízení, které je v samém důsledku povinen uhradit klient-dlužník. Zvýhodnění těch dlužníků, kteří svůj dluh uhradí dobrovolně bezprostředně po zahájení exekuce, považujeme za opodstatněné.  

Volksbank CZ, Jiří Michalička, ředitel Problematických úvěrových pohledávek

1.        Volksbank CZ aktivně a včas upozorňuje klienty na nezaplacené pohledávky, a to prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů (SMS, telefonáty, e-maily, písemné výzvy). Interní vymáhací proces v rané fázi je individuální, v průměru trvá po dobu cca 6 měsíců, kdy banka klienty opakovaně vyzývá k zaplacení, upozorňuje na možné důsledky jejich prodlení s placením, zjišťuje důvody nesplácení na straně klienta a po zvážení situace mu nabízí řešení - např. dohodu o novém (pozvolnějším) splátkovém kalendáři apod. Prioritou banky v této fázi je korektní náprava situace a zachování obchodního vztahu s klientem. V případě, že klient s bankou nekomunikuje či opakovaně neplní sjednané dohody, začíná další fáze a banka přistupuje k právnímu řešení situace, k procesu prodeje pohledávek či jinému řešení. Opět zvažováno individuálně. Banka nepoužívá převod pohledávek do jiné, kapitálově propojené instituce. 2.        Proces vymáhání pohledávek a volba optimálního řešení je součástí know-how banky, proto nepovažujeme za vhodné jej sdělovat. 3.        Prozatím nepředpokládáme žádný významnější dopad této legislativní změny na naši banku. 4.        Domníváme se, že bance nepřísluší komentovat podobná rozhodnutí. V obecné rovině lze říci, že si banky mohou vyměňovat a diskutovat své názory či doporučení na půdě České bankovní asociace a teprve pak je ČBA projednává s příslušnými institucemi.  

Raiffeisenbank, Tomáš Kofroň

Používáme všechny možné způsoby, některé pohledávky vymáháme sami, jiné předáváme externím agenturám nebo je prodáváme. Pokud klient nezaplatí svou pravidelnou splátku, tak ho kontaktujeme přes telefon a SMS - tato upozornění jsou zdarma a klienta kontaktujeme během několika dnů od nezaplacení. Pokud klient nereaguje, následují tři zpoplatněné upomínky (200, 500 a 1000 Kč). Pokud klient nereaguje ani poté nebo neplní dohodnutý splátkový kalendář, úvěr zesplatňujeme a vymáháme nebo prodáváme. Bližší detaily považujeme za interní.  

Wüstenrot, Helena Dušková

1.        Standardně vymáháme pohledávky převážně vlastními silami nebo za použití externích smluvních partnerů (např. advokátní kanceláře). 2.        U naší banky, která poskytuje hypoteční úvěry, se takovéto drobné pohledávky prakticky nevyskytují. 3.        Bankovních pohledávek by se navrhovaná změna dotýkat neměla.  

Komerční banka, Monika Klucová

Nezlobte se, prosím, ale k připravovaným právním předpisům se nevyjadřujeme. Obecně platí, že portfolia malých nezajištěných retailových pohledávek určená k prodeji jsou v naprosté většině tvořena pohledávkami za fyzickými osobami z titulu spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a debetů na běžných účtech. Banka prodává portfolia pohledávek splňující určitá, předem stanovená, kritéria výběru. Jedná se o pohledávky, které se nevyplatí vymáhat z důvodu efektivity interně. Jejich portfoliovým prodejem banka šetří nejen své kapacity ale i provozní náklady. Co se týče zajištěných pohledávek, zejména hypoték, tyto řeší banka interním vymáháním. Co se týče pohledávek za právnickými osobami, KB neprodává portfolia firemních pohledávek a ani takové prodeje neplánuje. Firemní pohledávky KB řeší interně nebo prodává pouze na individuální bázi.  

Poštovní spořitelna, Zuzana Kalátová

1.        V případě Poštovní spořitelny klienty vymáháme jak interně, tak i externě přes inkasní agenturu. Časové intervaly jednotlivých kroků jsou závislé na druhu a výši pohledávky.  2.        Především se klienty snažíme upozornit na dlužnou splátku a informovat je, jak ji uhradit v případě nedostatku prostředků na účtu pro splácení. V případě potřeby může klient kontaktovat klientské centrum Poštovní spořitelny, kde mu kolegové poradí nebo se klienta snaží sami kontaktovat, aby dlužnou částku uhradil. V současné době se zaměřujeme na prevenci pro klienty a již po sjednání úvěru, kreditní karty, apod. klienty informujeme, jak vhodně splácet, jak nastavit vhodně datum splátky.  3.        Ano, připouštíme, že navrhovaná změna se může dotknout vymáhání zejména drobných částek. 4.        Omlouváme se, ale k legislativním změnám se nevyjadřujeme.  

Home Credit, Zuzana Bienvenu

1. a 2. Pokud dojde k výpadku v splácení, klienta upozorňujeme celou řadou prostředků – sms, telefonátem, emailem, dopisem, upomínkou. Jednotlivé formy komunikace volíme podle toho, v jaké prodlevě je klient se splácením, případně zda klient reaguje nebo ne. Některé pohledávky postupujeme inkasním agenturám. Pokud se všechny ze zmíněných postupů minou účinkem, následuje žaloba. Konkrétní doba se přitom v jednotlivých případech může lišit. 3. Tato změna legislativy správu pohledávek Home Creditu nikterak neovlivní. 4. Vzhledem k tomu, že na správu pohledávek či vymáhací proces ve společnosti Home Credit nemá změna legislativy žádný vliv, nebudeme tuto změnu hodnotit.

mBank, Ivana Buriánková

Na níže uvedené dotazy Vám bohužel neposkytnu odpověď. Jedná se o interní procesy banky a konkrétní postupy v tomto případě nebudeme uvádět. Děkuji za pochopení. Klienti, kterých se zmíněná situace týká, mají od banky dostatek informací a hlavně dostatek času na to, aby předešli například předání k soudnímu vymáhání. Klienti jsou také postupně informování o tom, co nastane v případě stálého nehrazení jejich pohledávek.

Equa Bank, Kateřina Pospíšilová

Pohledávky od klientů vymáháme sami, k řešení soudní nebo exekuční cestou přistupujeme pouze v ojedinělých případech. Vámi uváděná legislativní úprava nepředstavuje výrazný vliv na naše procesy vymáhání nesplacených pohledávek.  

Fio banka, Vendula Žaloudíková

Považujeme za nekorektní zatížit klienta nepřiměřenými soudními a exekutorskými poplatky. Proto spory týkající se drobných pohledávek řešíme přímo s klienty.  

GE Money Bank, Pavel Zúbek

1.        Nejprve se sami pokoušíme s klientem nalézt pro obě strany přijatelné řešení. Pokud nejsme úspěšní, začínáme po cca 3-4 měsících vymáhat pohledávku mimosoudně prostřednictvím inkasních agentur (trvá cca 6 měsíců). Až jako poslední možnost využíváme soudy nebo pohledávku postupujeme třetím stranám. 2.        Postup je stejný jako u předchozí odpovědi, jen vzhledem k relativně nízké částce můžeme celý proces urychlit, případně některé jeho kroky vynechat. 3.        Vyhláška č. 484/2000 Sb. stanovuje výši odměny za zastupování účastníka advokátem a vejde-li v platnost dotkne se i všech věřitelů. V našem případě sice nepřímo, vyhláška by mohla ovlivnit přístup advokátních kanceláří k vlastní akvizici zejména velkých subjektů (banky, pojišťovny apod.) a také by se pravděpodobně změnila angažovanost právníka na zefektivnění návratnosti vynaložených prostředků na právní zastoupení. Ta se v mnoha případech dnes dá označit za spíše liknavou až pasivní. 4.        Dosavadní znění považujeme za materiál v legislativním vývoji, a proto nebudeme jeho konkrétní ustanovení komentovat.  

Citibank, Branislav Cehlárik

1.        Pohledávky za klienty jsou primárně řešeny přímo zaměstnanci banky – oddělením správy pohledávek. Kontakt s klientem je zejména telefonický a podpořený písemnými upomínkami. Ve výjimečných případech, kdy nedojde k dohodě s klientem na splátkách a postupnému umořování pohledávky, může banka využít služeb smluvních třetích stran. 2.        Malé pohledávky se banka snaží řešit telefonickým a písemným kontaktem s klienty. Jednotlivé malé dluhy a jejich řešení jsou posuzovány individuálně. 3.        Pokud máte na mysli velkou novelu exekučního řádu a související změny v o.s.ř., pak tato novela nemá přímý vliv na náš způsob řešení pohledávek. 4.        Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považujeme tuto otázku za nerelevantní.  


EXKLUZÍVNĚ: přehled, jak banky řeší vymáhání pohledávek

kontakt z duvodu postupu banky Moneta
prosim o sdeleni, kdo ma stejne problemy, abychom se mohli spojit a pozadat nejaky kontrolni organ n...
Re: Re: Re: Re: Re: nestandardní postoupení pohledávky: Hypoteční banka na IT credit, potom na QI investiční společnost, potom na G.P. Investments
Dobrý den. Však já chtěla hypotéku převzít, ale Komerční banka mi to neumožnila a pohledávku bez méh...
Re: Re: Re: Re: nestandardní postoupení pohledávky: Hypoteční banka na IT credit, potom na QI investiční společnost, potom na G.P. Investments
Paní Kristýno, radši si najděte právníka. Je přece jasné, že když někomu ručím, tak za něj buď zapla...
ČSOB zahraniční klient
Dobrý den, nevíte někdo, jak by banka řešila vymáhání na někom, kdo nemluví česky a žije v Nicaragui...

zajimalo by mne jak muže banka vymahat neco co nikdy nebylo poskytnute ...
Q.I.investiční, G.P.Investments, podvodný bankrot, Mgr. Ing. Petr Konečný
http://insolvencni-rejstrik.cz/hana-maturova-taborska_ins-16520-2015/...
Re: Zkušenosti IT Credit
Rajfajzen a všechny komu dohazuje skoro zaplacene nemovitosti,umslně poškozuji lidi/dluzniky/ ne jed...
Re: Zkušenosti IT Credit
Rajfajzen a všechny komu dohazuje skoro zaplacene nemovitosti,umslně poškozuji lidi/dluzniky/ ne jed...
Re: Re: nestandardní postoupení pohledávky: Hypoteční banka na IT credit, potom na QI investiční společnost, potom na G.P. Investments
Setkali jsme se z stejnym problemem mužu zeptat se na vas kontakt.Mam podezřeni že umyslně poškozuji...
Re: Re: Re: Re: nestandardní postoupení pohledávky: Hypoteční banka na IT credit, potom na QI investiční společnost, potom na G.P. Investments
Katastrofa,uvažuji podat trestni oznameni za to ze dělaji tak aby dlužnika ještě vic poškodili ve sp...
Diskutovat (35)