Fin. arbitryně Nedelková:
Každý den přijímám 15-20 návrhů od klientů požadujících vrácení poplatku


18. 03. 2013  00:02     BP.com     komentáře (8)

Momentálně je finanční arbitryně Monika Nedelková jednou z nesledovanějších postav v bankovních kruzích. Na tom, co udělá a jak rozhodne totiž závisí budoucí vývoj hry o skutečně velké množství peněz, dokonce i o existenci samotného poplatku za správu (vedení) úvěrového (hypotečního) účtu, který bankám vydělává miliardy korun. Jelikož jsme měli od čtenářů našeho serveru řadu podnětů týkajících se nečinnost paní arbitryně, rozhodli jsme se ji požádat o odpovědi na pár otázek.

Fin. arbitryně Nedelková: Každý den přijímám 15-20 návrhů od klientů požadujících vrácení poplatku
BP.com: Obrací se na nás skutečně velké množství klientů, kteří si stěžují, že v jejich sporu s bankou o vrácení poplatku za vedení úvěrového (hypotečního) účtu, postoupeného dle platných norem úřadu finančního arbitra, dosud nebylo rozhodnuto. Můžeme se zeptat, čím je Vaše prozatimní nečinnost způsobena?

Pokud jde o počty sporů, pak v roce 2012 přijala Kancelář finančního arbitra zhruba 60 návrhů na zahájení řízení týkajících se poplatků za vedení úvěrového účtu, z nichž byla již zhruba třetina řízení zastavena, a to pro zpětvzetí návrhu, bezpředmětnost nebo nepříslušnost finančního arbitra ve sporu rozhodovat. V roce 2013 prozatím bylo přijato zhruba 200 návrhů na zahájení řízení, ve kterých byla více než třetina zastavena pro zpětvzetí nebo pro nepříslušnost finančního arbitra.  Důvodem pro zastavení řízení pro bezpředmětnost bylo ze strany instituce, proti které návrh směřoval, splnění požadavku navrhovatele.

Nepříslušnost finančního arbitra pak byla konstatována v případech, kdy návrh na zahájení řízení podala fyzická osoba – podnikatel nebo se jednalo o poplatek za vedení úvěru vyloučeného z režimu zákona č. 145/2010 Sb. nebo zákona č. 321/2001 Sb., ve většině případů se jednalo o hypotéční úvěry. V současné době, téměř každý den, přijímá Kancelář finančního arbitra mezi 15 až 20 novými návrhy. Každý návrh, stejně jako každé řízení musí být posuzováno individuálně a musí projít standardním procesem. Pravomocné rozhodnutí ve věci prozatím vydáno nebylo. Z uvedených údajů je zřejmé, že nemůže být o nečinnosti finančního arbitra řeč.

BP.com: V jaké lhůtě je možné očekávat rozhodnutí v tomto mediálně velmi sledovaném případu?

Spor o poplatek za vedení nebo správu úvěrového účtu považuji za velmi složitou právní matérii. Chápu, že podle některých ve věci angažovaných, kteří by nejraději v rozhodnutí ve věci viděli právní závěr, že české právo je velmi podobné právu německému, a proto je poplatek neplatný, se jedná o jednoduché řízení. Tak tomu podle mého názoru není. Vedle toho je potřeba si uvědomit, že finanční arbitr musí shromáždit pro své rozhodnutí dostatek podkladů, což znamenalo a znamená a v řízeních, které jsou předmětem vašeho zájmu, jak jistě víte od stěžujících se klientů, výzvy k odstranění vad návrhu, výzvy k předložení důkazů na podporu svých tvrzení a též výzvy instituci k vyjádření k návrhu.

Každé řízení je samostatný případ, nelze o něm rozhodovat paušalizovaně, ani podklady (smluvní dokumentace, vyjádření institucí nebo navrhovatelů, požadavky navrhovatelů) nejsou shodné. Nesmíme zapomínat ani na to, že jak navrhovatel, tak instituce má podle procesních pravidel právo žádat o prodloužení lhůty pro splnění povinnosti předložit podklady, a to i opakovaně. Shrnuto, vždy jakmile jako finanční arbitr shromáždím podklady od stran sporu a učiním za dost povinnosti seznámit strany se shromážděnými podklady, vydám rozhodnutí, ať už procesního charakteru nebo rozhodnutí ve věci.

BP.com: Jak se má člověk zachovat, pokud finanční arbitr ve sporu s bankovním ústavem rozhodne v jeho prospěch (např. je třeba učinit nějaké aktivní kroky k domožení se rozporované částky), nebo naopak v jeho neprospěch (např. opravné prostředky)?

A teď k možným výsledkům sporu, pomineme-li zastavení řízení pro předmětnost, zpětvzetí návrhu nebo nepříslušnost. V případě, že finanční arbitr rozhodne ve prospěch navrhovatele, uloží v rozhodnutí ve věci instituci povinnost vrátit požadovanou částku navrhovateli ve lhůtě obvykle 15 dnů od právní moci rozhodnutí. Proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat námitky, o kterých znovu rozhoduje finanční arbitr. Námitky může podat navrhovatel i instituce. Rozhodnutí o námitkách je konečné a není proti němu přípustné odvolání ve smyslu procesních pravidel řízení před finančním arbitrem. V případě nesouhlasu s pravomocným rozhodnutím finančního arbitra se může kterákoli strana sporu obrátit na soud s návrhem, aby soud svým rozhodnutím nahradil nález finančního arbitra. V případě, že finanční arbitr rozhodne v neprospěch navrhovatele, platí totéž.

.

FOTO: www.finarbitr.czFin. arbitryně Nedelková: Každý den přijímám 15-20 návrhů od klientů požadujících vrácení poplatku

Nepříslušnost
Práce FA je liknavá a nerozhodná. Je otázkou, zda je vůbec k něčemu. ...
strach
ja si taky myslím, že FA má strach rozhodnout, kdyby rozhodla kladně ve prospěch stěžovatele, tak je...
ZRUŠIT
Paní arbitryně ukazuje, k čemu celý ten její úřad je. Úplně k ničemu. Zrušit a zapomenout, alespoň u...
Re: Pod vlivem bank
FA tady nemá být prioritně pro klienty, nebo pro banky. Má nalézat rovnováhu, přispět k řešení sporu...
Pod vlivem bank
Vždyť je jasné, že to FA prodlužuje uměle a čeká na první rozhodnutí soudu. Prostě FA tu není pro kl...
To se dalo čekat.
To se dalo čekat - myslím, že finanční arbitr není člověk na svém místě a je "ovlivněn" na své nezáv...
:-(
Obecné právní plky ale nic kloudného se člověk od paní arbitryně nedozvěděl....
co se divíme
Co odešel minulý arbitr, tak ten úřad začal s nástupem paní arbitryně silně upadat. Což se dalo celk...
Diskutovat (8)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2394590785

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

2,99


ČÍSLO TÝDNE - 2,99 právě tolik procent dosáhla průměrná úroková sazba u hypoték v měsíci prosinec 2021. Výrazně tak stoupla z listopadových 2,70 procent. Růst úrokových sazeb se pravděpodobně v prvním čtvrtletí tohoto roku ještě zrychlí.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,3950
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,5010
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,3915
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,1480
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,5865
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,8000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9324
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více