Finanční vzdělávání pro všechny


18. 09. 2008  00:10     Jan Mráz (ČBA)     komentáře (0)

Další články

Může to znít nejen jako marketingový slogan, ale i jako klišé. Nicméně "Finanční vzdělávání pro všechny!" by mohlo být mottem spojeným s projektem finančních asociací www.financnivzdelavani.cz, který koordinovala Česká bankovní asociace (ČBA).

Může to znít nejen jako marketingový slogan, ale i jako klišé. Nicméně "Finanční vzdělávání pro všechny!" by mohlo být mottem spojeným s projektem finančních asociací www.financnivzdelavani.cz, který koordinovala Česká bankovní asociace (ČBA).

 

Jeho zlomovým bodem bylo bezesporu samotné spuštění neziskových vzdělávacích webových stránek, poskytujících informace a osvětu ve finančních záležitostech. Od konce ledna 2008 je tak úspěšně naplněna jedna ze strategických oblastí, na které se ČBA dlouhodobě zaměřuje a ke které se s obdobnými motivy jako partneři projektu připojily i další profesní asociace (Asociace českých stavebních spořitelen, Asociace finančních zprostředkovatelů, Asociace penzijních fondů České republiky, Asociace pro kapitálový trh, Česká leasingová a finanční asociace, Sdružení pro bankovní karty) - za nikoli nevýznamné podpory ze strany České národní banky a Ministerstva financí ČR. Nicméně tím ještě projekt zdaleka nekončí.

 

ŽIVOT SE DĚLÍ NA ETAPY

Samotné stránky nepřinášejí pouze vyčerpávající informace o finančních produktech a službách. Zřejmě jako jediné v České republice nabízejí také rady, jak vůbec přistoupit k problematice finančního plánování, a vodítka, jak se orientovat v terminologii a světě financí vůbec.

Život se totiž z hlediska finančního cyklu dělí na etapy. Potřeby se různí podle věku, ale také situace, do níž se člověk dostane. Stránky by byly neúplné a z hlediska finančního vzdělávání snad i bezvýznamné, kdyby se čtenář nemohl dozvědět tato základní fakta, jinak dostupná jen v odborné literatuře.

Leckoho možná napadne - internetové stránky, které nenutí ke koupi nějakého finančního produktu a jsou i volně přístupné, to přece nemůže být jen tak. A opravdu není, má to zádrhel. K tomu, aby čtenář mohl stránku využít, musí splňovat dvě základní podmínky. A sice umět číst a být ochoten se sám dozvídat více o možnostech a úskalích světa financí. Pro normálního smrtelníka to znamená, že si ve svém internetovém prohlížeči zadá adresu http://www.financnivzdelavani.cz/.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ, ETIKA...

Stránky mají dva hlavní pilíře. Jeden pojednává o již zmíněných životních etapách a situacích. Vysvětluje, co je finanční plán, jak se snažit o zodpovědné nakládání se svými penězi pro dnešek i dny budoucí, nebo jaké možnosti přicházejí v úvahu v rozličných životních situacích.

Druhý popisuje drtivou většinu finančních produktů a služeb, volně dostupných občanům-fyzickým osobám. Spotřebitelé zde najdou popisy jednotlivých období života, životní etapy se specifickými potřebami a návody, jak mají přistupovat k jejich řešení. Jde například o finance mladých rodin s dětmi, anebo vytváření úspor na penzi. Lze najít návody, jak posuzovat svoji finanční pozici, anebo například jak si stanovit potřebný objem úspor na důchodový věk. Životní situace pojednávají o zcela konkrétních potřebách (financování vzdělávání, pojištění majetku a podobně) a co všechno je třeba brát při jejich řešení v potaz.

Vše je doplněné o vysvětlení řady pojmů a odborných výrazů - stránky obsahují i finanční slovníky.

Protože se na projektu podílely asociace zastupující všechny finanční sektory, jsou zde zmíněny produkty bankovní, pojistné, investiční, stejně jako penzijní připojištění, stavební spoření nebo též oblast pojednávající o distribuci produktů a služeb prostřednictvím odborných prodejců a zprostředkovatelů.

Nedílnou součástí webu je také upozornění na etické přístupy ve vztazích mezi finančními institucemi a jejich klienty. Pozornost je věnována rovněž upozornění na možná úskalí a rizika, která mohou být s jednotlivými produkty či službami spojená.

Je jedno, zda se jedná o možnost dosažení ztráty při investování, protože cena akcie může růst i klesat, nebo nepozornosti, která může být zapříčiněná tím, že klient podepíše smlouvu ve spěchu, aniž by si ji řádně přečetl a seznámil se s jejími náležitostmi. Podepisování kontraktů někde na ulici však nepatří k dobrým mravům a praktikám se kterými by bylo možno spojovat banky nebo jiné seriosní finanční instituce působící v České republice.

 

ZAČALO TO JAKO SAMOZŘEJMOST

V souvislosti s novým nástrojem na šíření osvěty ve finančních záležitostech vyvstává u "publika" jistě řada otázek týkajících se nejenom vzniku celého projektu, ale také principů, z nichž projekt i web samotný vycházejí.

Co bylo důvodem vzniku? Přestože ČBA i další asociace dlouhodobě považovaly finanční vzdělávání za strategické téma, shoda v rámci takzvaného Mikulášského prohlášení z prosince 2005 mezi Ministerstvem financí a Českou bankovní asociací, posunula tuto agendu na jedno z předních míst. Význam přikládaný finančnímu vzdělávání prokazují i dřívější akce Komise pro cenné papíry za spoluúčasti významných bank a dalších finančních institucí, podoba webových stránek řady asociací s finančními slovníky, etickými kodexy, praktickými návody pro spotřebitele včetně příkladů různých výpočtů a v neposlední řadě i aktivity jednotlivých finančních institucí.

Pravdou je, že strategické nasměrování se v pravý čas střetlo s poptávkou vycházející od subjektů stojících mimo samotný finanční sektor, zejména od spotřebitelských organizací. Další kroky potom už v mnohém představovaly klasickou práci v rámci projektu, na němž se podílí mnoho zainteresovaných subjektů.

 

ČTYŘI Z DESETI CHTĚLI WEB

Z možných alternativ, jakým způsobem efektivně oslovit veřejnost, která má zájem o osvětu ve finančních záležitostech, vyplynula forma internetových stránek jako nejvhodnější řešení. Ostatně reprezentativní výzkumy, zadané v nedávné minulosti ČBA i MF ČR, tento požadavek veřejnosti jenom potvrdily.

Podle průzkumu zadaného ČBA z jara roku 2006 by vytvoření nezávislého informačního portálu na internetu přivítalo 38 % respondentů. Z posledního výzkumu, který nechalo zpracovat MF ČR v roce 2007, vyplývá, že u veřejnosti převládá zájem o pasivní formu vzdělávání ve finančních záležitostech, tj. z domova za pomoci letáků, informačních brožur a internetu. Tuto variantu preferuje 72 % obyvatel. Možné využití textů z webových stránek pro informační letáčky je jistě možnou další alternativou.

Informace z webu si lze vytisknout nebo stáhnout, některé texty jsou již k dispozici přímo v PDF formátu, tj. snadno přenositelných souborech. Případná námitka, že internet je pouze pro vyvolené, je jen přetrvávajícím klišé, protože se jedná o médium stále více dostupné všem vrstvám obyvatel. Dalším argumentem pro jeho volbu je skutečnost, že jde o flexibilní médium, které z pohledu formy umožňuje jak odpovídající strukturování předkládaných informací, tak podporu intuitivnosti celého pojetí webových stránek.

 

ZÁMĚR TVŮRCŮ

Namísto závěru je možné zmínit, co tento web není, aby nebyla zklamána přehnaná očekávání. Od webu nelze očekávat, že by doporučoval jednotlivé finanční produkty nebo porovnával nabídky jednotlivých finančních institucí. To by totiž bylo v rozporu s jeho principy. Také z nikoho neudělá superznalce ve finančních produktech, kteří budou po jednom přečtení textů vědět vše do detailu.

Záměr tvůrců těchto webových stránek bude naplněn, když na nich lidé naleznou údaje potřebné pro zorientování se ve finanční krajině a uvědomí si nejen práva a možnosti, ale také možná rizika a úskalí, na která je třeba v souvislosti se řešením finančních záležitostí brát v potaz.

Webovou stránku do konce letošního roku bude v rámci společného projektu administrativně spravovat ČBA, následně bude její správa přecházet na další asociace. Na základě vyhodnocení účinnosti může obsah webu doznat po několika měsících provozu změn.

 Finanční vzdělávání pro všechny

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20114076453

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více