GEEN.EU a Bankovní poplatky přejí do nového roku 2018 svým čtenářům i veřejnosti


31. 12. 2017  00:54     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Společnost GEEN.EU a Bankovní poplatky přejí všem čtenářům i veřejnosti do roku 2018 vše nejlepší, zdraví pro každého člověka, a spokojenost se svým životem i životem lidí okolo sebe.

GEEN.EU a Bankovní poplatky přejí do nového roku 2018 svým čtenářům i veřejnosti
Nepotřebujeme v rámci nového roku zdolávat rekordy, výkonnost, za každou cenu dosahovat vyšších příjmů. Je třeba si uvědomit aktuální vlastní bohatství, kterým není jen materiální hodnota, ale pocit ve vlastním srdci. Človek může být doopravdy šťastný nikoliv přes dosahování materiálních výhod a dalších a dalších plnění svých materiálních snů. Všechny tyto věci a prostředky jsou velmi pomíjivé. A to nikoliv svojí povahou, ale tím jak je lidé vnímají, a jak dlouho si jich váží. Člověk může být doopravdy šťastný, když prohlédne zázraky světa a svého vlastního žití. Zázrak a hodnota je vlastně v maličkostech. Každá maličkost tvoří střípek našeho života a naší existence.

Už fakt, že jsme měli to štěstí se narodit a žít v tomto nedokonalém světě je zázrakem. Fakt, že rostou stromy a květiny, že máme domov, že máme blízkého člověka je zázrakem. Fakt, že nám leze po ukazováčku beruška je zázrak, stejně jako jsou zázrakem barvy, které kolem sebe vidíme. K těmto pro velkou většinu lidí zcela nezajímavým a všedním věcem, máme navíc další vymoženosti jako automobily, televize, hudbu kdykoliv chceme, počítače, internet, mobily. I přesto nedokážeme být se svými život spokojeni. Stěžujeme si, naříkáme si nad osudem, pasivně přijímáme rány osudu a neřešíme aktivně svou situaci, litujeme se.

Tím samozřejmě nijak nesnižujeme těžké situace do kterých se lidé dostávají a které je skutečně objektivně velmi těžké řešit. Těmto lidem pomáhejme a nelitujme sebe, když jsme schopni situaci řešit vlastními silami a vlastní snahou. Musíme jít vždy osudu naproti a pasivně nečekat na zázrak. Poznávejme také sami sebe, vracejme se do minulosti, rekapitulujme svůj život. Ty dobré věci rozvíjejme, můžeme se k nim vracet, posunovat si je do současnosti a ty negativní věci a chyby neopakujme a poučme se z nich. Náš život je jako román, příběh reálného člověka, který často v průběhu času měníme ve své mysli i ve svém srdci. 

Každý máme svých 50, 60, 70, 80, nebo mnohem méně let. Není přitom důležité jak dlouho se člověk dožije, ale jak intenzivně a kvalitně ze svého pohledu svůj život prožije, jak naloží s časem, který mu byl dán. I zde přitom platí, že kvalita života a jeho intenzita není jen o nás, není o vlastním štěstí a pocitu naplnění, ale také o štěstí a radosti druhých lidí. O tom, jak dokážeme sami svým životem a příkladem ovlivnit pozitivně lidi kolem sebe, především členy své rodiny, příbuzné, kamarády, sousedy, občany čtvrti, nebo města. Kolik pozitivních příkladů jim dáme, kolik úsměvů na tváři u nich vytvoříme, nebo pomůžeme vytvořit. Jakou vzpomínku na sebe a své činy u nich vytvoříme. Dokážeme se lidem zapsat do srdcí? To je ta skutečná hodnota, kterou svým životem a vlastně i pro sebe sama vytváříme. 

Snažme se, ať náš život znamená radost a štěstí pro život ostatních lidí, ať je štěstí vraceno zpět a ať se pozitivní nálada, očekávání i spokojenost se životem šíří jako světlo dál a dál. Není větší štěstí než si uvědomit, nebo zjistit, že jsme tím nejcennějším pro lidi, které kolem sebe máme. Ve srovnání s tím, jsou přání a touhy po novém autě, novém domě, rádiu, nebo televizi skutečnými drobnostmi a banalitami. 

Přejem Vám ať je rok 2018 tím správným rokem, kdy začneme svůj život vnímat trochu jinak, kdy si více uvědomíme zázraky života i přírody, kdy si skutečně uvědomíme co doopravdy máme a co pro nás znamenají druzí lidé a naše vlastní historie, naše životní cesta. Ať jsme také v tomto roce blížeji zodpovězení největších otázek našeho života i životů těch druhých. 

 GEEN.EU a Bankovní poplatky přejí do nového roku 2018 svým čtenářům i veřejnosti

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více