Hodnocení v rámci projektu OVB Vstřícná banka z pohledu bankovních poplatků - I. čtvrtletí 2010


08. 04. 2010  03:05     Patrik Nacher     komentáře (2)

Níže zveřejňujeme jen slovní komentář k jednotlivým bankám. Hodnocení bank a další dokumenty najdete na adrese: https://www.vstricnabanka.cz/

Kritéria:

1)             Výše bankovních poplatků a jejich struktura. 2)             Vývoj poplatkové politiky banky v poslední době. 3)             Přehlednost sazebníku banky. 4)             Analýza na základě výsledků kalkulátoru či jiných porovnání nawww.bankovnipoplatky.com.

Podklady:

Vývoj poplatkové politiky za poslední rok. Srovnávací tabulky zpoplatňování nejabsurdnějších bankovních poplatků (pět ročníků). Průzkum výše bankovních poplatků u průměrného klienta. Poplatkové změny po 1.11.2009 (zákon o platebním styku). Výsledky analýzy kalkulátoru. Výstupy z Bankovní ročenky 2009 od společnosti Scott & Rose (uváděné náklady jsou roční – průměrné náklady byly v lednu 2010 u standardního klienta 1899 Kč, u aktivního klienta pak 4878 Kč).   Níže zveřejňujeme jen slovní komentář k jednotlivým bankám. Hodnocení bank najdete na adrese: https://www.vstricnabanka.cz/  

Citibank

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. V poslední době tato banka příliš poplatkových změn neudělala. Po 1. listopadu ale u Citikonta zavedla poplatek za měsíční výpis odeslaný přes poštu (49 Kč). Svoji aktivitu zaměřuje především na kreditní karty, kde nabízí různé slevy při jejím aktivním používání, což je pro klienty příjemné. Sazebník je relativně přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom dokumentu je tak na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku. V porovnání nákladů průměrného klienta, nedopadla banka dobře – pokud klient nesplnil podmínky průměrného zůstatku, skončila banka na posledním místě, když tuto podmínku splnil, banka se posunula na osmé místo. Na druhé straně v kalkulátoru poplatků se při splnění kritéria zůstatku přes 500 tisíc korun, dostalo Citikonto do TOP 15 nejlevnějších kont. Avšak i podle Bankovní ročenky za rok 2009 (Scott & Rose) patří Citibank k dražším bankovním domům. Banka se nezaměřuje na standardní klienty, takže ji Bankovní ročenka v této kategorii klientů podrobně nezkoumala. U aktivních klientů je na tom Citibank lépe a je levnější než Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit (6000 Kč, 23% nad průměrem).

Česká spořitelna

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Bankovní poplatky se ale dle různých porovnání (průměrný klient, Bankovní ročenka atd.) řadí spíše do vyšší hladiny. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. ČS je jedna z bank, která má ve svém sazebníku stále několik nejabsurdnějších poplatků jako poplatek za příchozí platbu či za vklad na účet. Na druhé straně je nutné přiznat, že ČS pravidelně bankovní poplatky mění a nabízí různé poplatkové prázdniny. ČS tak patří mezi banky, které jsou v poplatkové politice aktivní. Změny, které banka přinesla po 1. listopadu 2009, se dají označit za pozitivní a banka tak nezneužila poplatkovou revoluci k nějakým změnám, které by byly namířeny výrazně proti klientům. Sazebník patří k těm méně přehledným a to i přesto, že banka nabízí na svých stránkách konfigurátor. Ten samotný sice klientům práci usnadní, problémem ale je, chce-li si klient spočítat náklady sám. Pak má dost složitou práci. Proto ČS jako jediná z významných bank není součástí kalkulátoru na www.bankovnipoplatky.com, protože data se nedají přenést do centrální tabulky. ČS tak má pro běžného klienta prakticky těžko spočítatelný systém se svým Osobním účtem. Příliš mnoho variant, programů výhod, výběrových sad. V nákladech průměrného klienta končila banka ve druhé polovině. Hůře si vedla v momentě, kdy byla tabulka bank sestavena tak, že klienti splnili různá kritéria balíčkových účtů. Také podle Bankovní ročenky 2009 je ČS dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta (2045 Kč, 8% nad průměrem), ale zato zcela evidentní u aktivního klienta (6069 Kč, 24% nad průměrem).  

ČSOB

Banka s extrémy. Na jedné straně má celou řadu kritizovaných poplatků a při pohledu na sazebník má klient pocit, že jsou poplatky spíše vyšší. Na straně druhé nabízí zajímavé alternativy, které se pak projeví třeba tím, že v kalkulátoru bankovních poplatků skončilo Exkluzivní konto, při splnění daných kritérií, na třetím místě z hodnocených bank. Banka, která vždy aktivně přistupuje k poplatkové politice. Jinak tomu nebylo ani po 1. listopadu 2009, kdy, jak už bylo zmíněno výše, se banka vydala oběma směry. U změn, které se týkaly výpisů z účtu, vyšla ČSOB klientům vstříc a poplatek zrušila a dokonce snížila cenu konta s výpisy zasílanými elektronicky. Dále například zrušila poplatek za vedení studentského konta či za vedení kreditních karet. Na druhé straně banka zvýšila poplatky, které se vztahují k debetním kartám (z 200 na 240, respektive z 500 na 540). Poplatky se ale nově neúčtují ročně, ale měsíčně. Sazebník patří mezi ty přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Grafika přispívá ke srozumitelnosti, na druhé straně nevýhodou může být velké množství různých dodatkových informací a vysvětlujících písmenek. Službu, kterou určitě klienti ocení, je kalkulátor poplatků, kde si klient může snadno spočítat, jaký druh konta u ČSOB bude pro něj nejvhodnější. Banka zaměřuje svoji pozornost na balíčkové účty Aktivní a Exkluzivní konto. Mimo balíčky (běžný účet) je účet pro klienty celkem nevýhodný, což se projevuje třeba tím, že pak najdeme v sazebníku všechny dosavadní nejabsurdnější bankovní poplatky. Z kalkulátoru vyplývá, že při splnění podmínek (průměrný zůstatek na účtu více než 1 milion), je zajímavé Exkluzivní konto, otázkou je, kolik klientů tuto podmínku splní. Do TOP 15 se ale vešlo ještě Aktivní konto. U nákladů průměrného klienta je ČSOB spíše ve druhé polovině pořadí. Náklady standardního bankovního klienta se podle Bankovní ročenky 2009 příliš neodchylují od obecného průměru (1966 Kč, 4% nad průměrem). U aktivního klienta jsou sice také nad průměrem (5603 Kč, 15% nad průměrem), nicméně z velké čtyřky jsou na tom jednoznačně nejlépe.  

GE Money Bank

Se svou výší bankovních poplatků patří mezi průměrné, na první pohled. Výhodou se zdá být nabídka zajímavého balíčkového účtu Genius Active, který má v ceně v zásadě všechny základní bankovní služby a patří mezi nejvýhodnější balíčkové účty na trhu. To se projevuje tak, že s tímto kontem banka v různých srovnáních celkem boduje. Pokud navíc klient splní podmínku průměrného zůstatku více než 250 tisíc (bohužel ale jen na tomto účtu, na rozdíl např. od Citibank a ČSOB, kde se zůstatky z různých účtů klienta sčítají), má konto zdarma. Je to jedna z bank, která pravidelně přichází se zajímavými poplatkovými změnami. Z tohoto pohledu bylo poněkud zklamáním, že banka více a aktivněji nevyužila revoluci v bankovních poplatcích s novým zákonem o platebním styku po 1. listopadu 2009. Nemile překvapil poplatek za měsíční výpis zasílaný poštou (10 Kč) či náhrada za odcizenou či ztracenou kartu (150 Kč). Pokud jde o sazebník, ten patří spíše k těm méně přehledným. Tabulky s konty jsou nelogicky členěny a dokonce i největší výhody ústředního konta banky Genius Active musí klient hledat pod tabulkou malým písmem a to na zcela jiném místě. Není tak zcela zřejmé, co všechno spadá pod konto Genius Active. K nepřehlednosti také přispívá, že vedle sebe v sazebníku klient najde aktuálně nabízená konta a ta, která již v nabídce nejsou. Jediná banka ze všech sledovaných, kde jsme narazili na rozpor ve výsledcích nákladů průměrného bankovního klienta a rozboru kalkulátoru poplatků na straně jedné a Bankovní ročenky 2009 od společnosti Scott & Rose na straně druhé. Zatímco u průměrného klienta i dosavadních výsledků kalkulátoru www.bankovnipoplatky.com se klient s kontem Genius Active umístil vysoko, hned na druhém místě (při splnění daných podmínek. Mimochodem i bez splnění podmínek se konto Genius Active dostalo do TOP 15), tak standardní klient se podle Bankovní ročenky 2009 pohybuje vysoko nad průměrem (2514 Kč, 32% nad průměrem). U aktivního klienta v Bankovní ročence se už tento rozdíl výrazně zmenšil, i přesto ho tam najdeme (5170 Kč, 6% nad průměrem).  

Komerční banka

Jedna z největších tuzemských bank. Navenek může působit jako banka, která se orientuje spíše na podnikatelskou veřejnost než na retail. Na druhé straně umí banka překvapit, a to mile i nemile. Příjemně překvapila loni, když zrušila poplatek za nadměrný vklad (pro fyzické osoby). Nepříjemně pak letos zavedením poplatku za zjištění zůstatku přes bankomaty (viz níže). Zajímavé je, že u této banky vesměs nenajdeme nejabsurdnější bankovní poplatky – vklad na účet, výběr z bankomatu vlastní banky či příchozí platba. Posledně dvě jmenované služby jsou sice v sazebníku za 5 Kč, ale v rámci různých druhů balíčků mohou být zdarma. V poslední době, pokud jde o bankovní poplatky, se banka mediálně zviditelnila především zavedením poplatku za zjištění zůstatku přes bankomat vlastní banky (2,5 Kč). Tento poplatek vybírá jako jediná banka na našem trhu. Tato poplatková změna, byť začala platit až od 1. února 2010 (nicméně banka ji oznámila už loni na podzim), zastínila změny, které banka udělala po 1. listopadu 2009. A je zajímavé, že vůbec k tomuto poplatku přistoupila, když hotovostní operace – tedy výběr z bankomatu vlastní banky – má KB v rámci různých balíčků zdarma (počet těchto výběrů je dán druhem konta). Sazebník patří mezi nejpřehlednější na českém trhu. Zvláště užitečná je pro klienty jedna centrální přehledná tabulka, kde klient najde různé druhy balíčkových účtů a v posledním sloupci pak cenu za službu mimo balíček. Klient tak může snadno porovnávat a kalkulovat, jestli se mu balíčkový účet vyplatí či nikoliv. Jen je třeba upozornit na nebezpečí příliš velké tabulky, kde klient musí rolovat nejen dolů, ale i při menší velikosti písma doleva a doprava. Další příjemnou pasáží sazebníku jsou TIPY, kde klient najde některá doporučení a detaily nabízených kont. V různých průzkumech i v Bankovní ročence 2009 patří mezi ty dražší banky. U standardního klienta Bankovní ročenky 2009 je vysoce nad průměrnou cenou (2309 Kč, 22% nad průměrem) a u aktivního klienta je na tom téměř stejně (6078 Kč, 25% nad průměrem). U průměrného bankovního klienta uzavírá její nejvhodnější konto pro tento typ klienta (Extra konto) pořadí. V kalkulátoru se do TOP 15 nedostalo ani jedno konto této banky.  

mBank

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. Z tohoto hlediska musí být jednoznačně hodnocena pozitivně, jakkoliv na rozdíl od ostatních hodnocených bank nenabízí některé služby (hotovostní operace, kontokorent apod.). To ale není předmětem hodnocení serveru www.bankovnipoplatky.com. Nejabsurdnější bankovní poplatky buď banka vůbec nemá, a nebo dotyčnou službu nenabízí (vklad na účet). Vzhledem k nulovým poplatkům za základní bankovní služby se vývoj v poplatkové politice hůře hodnotí, protože v zásadě není kam dál jít. Spíše jde o udržení nastaveného kurzu. Některé poplatky, které banka již od počátku vybírá, se ale zvýšily (příkaz přes operátora mLinky z 12 Kč na 20 Kč, 4. a další výběr platební kartou z 19 Kč na 35 Kč). Sazebník je vzhledem k omezenému množství služeb, ale zároveň také s ohledem na nulové poplatky přehledný. Dobře se v něm orientuje. Přínosné je, že banka viditelně označovala změny sazebníku proti minulému stavu (tučné písmo). Pro klienta je také komfortní, že najde vedle sebe všechny sazebníky, jak se vyvíjely v čase. Ve všech srovnáních a průzkumech je mKonto nejlevnější či jedno z nejlevnějších kont a je jedno, o jaký druh klienta jde. U standardního dle Bankovní ročenky 2009 je o více než o polovinu levnější než je průměr (851 Kč, 55% pod průměrem). U aktivního klienta už takový rozdíl nenajdeme a banka skončila na druhém místě, i tak je o třetinu levnější než průměrné náklady (3221 Kč, 34% pod průměrem). Jak u průměrného bankovního klienta, tak u kalkulátoru bankovních poplatků je mKonto nejlevnější variantou a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek.  

LBBW Bank

Banka, která je sice méně vidět, ale její konto 5 za 50 vypadá celkem zajímavě. Banka působící sympaticky a poplatkově vstřícně. Je zajímavé, že právě tato banka má ještě poplatek za příchozí platbu (2 Kč z cizí banky), přitom například vklad na účet zpoplatněn není. Banka nemá svoje bankomaty, takže za výběr z něj klient zaplatí 6,5 Kč. Na druhé straně je výhodou, že je tato cena jednotná pro všechny bankomaty. V poslední době tato banka významně pozměnila sazebník jen v souvislosti se změnou zákona o platebním styku. A to oběma směry. Mimo jiných změn tak u měsíčního výpisu z účtu došlo ke snížení poplatku (z 20 Kč na 15 Kč), na druhé straně se zvedl poplatek za vedení platební karty (z 200 Kč na 240 Kč). Vzhledem k nabídce dvou výrazných kont (konto 5 za 50 a IQ konto zdarma) je sazebník relativně přehledný. Respektive je na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkový účet. Jinak by ale mohl být sazebník přece jen poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je poněkud nepřehledné a graficky nevýrazné. Třeba kapitola I – „Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky“ mohla být rozdělena jinak či mohla být součástí přehledné tabulky. Ve srovnáních patří banka k těm poplatkově příznivějším. Například u nákladů průměrného bankovního klienta se umístila na třetím místě (respektive na pátém, kde ji předběhly banky s nějakou klientem splněnou podmínkou). To je oproti předchozímu roku největší skok ze všech měřených bank. Je ale také zajímavé, že z kalkulátoru bankovních poplatků už tak dobře nevychází a do TOP 15 se jen tak tak dostalo IQ konto zdarma. Na druhé straně má banka svoje konta vyrovnané, protože v pořadí průměru bank za všechny druhy účtů je na 4. místě. To dokládá i Bankovní ročenka 2009 od společnosti Scott & Rose, kde je u standardního klienta s cenou 1097 Kč (42% pod průměrem) druhá nejlevnější a zároveň jedna ze tří bank, kde se náklady proti roku 2008 snížily, a u aktivního bankovního klienta si tuto pozici víceméně udržuje (3683 Kč, 25% pod průměrem).  

Poštovní spořitelna

Bankovní poplatky u této banky, která se počtem klientů zařazuje mezi největší ústavy u nás, patří jednoznačně k těm nižším. Vzhledem k tomu, že vlastně nejde o samostatnou banku, ale o divizi ČSOB, ještě více se tak zvýrazní rozdíl v její poplatkové politice oproti právě ČSOB. Poštovka vedle Rajfky jako první výrazně reagovala na anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, kdy hned po prvním ročníku zrušila poplatek za příchozí platbu. Na druhou stranu u této banky najdeme poplatek, který už banky nemají ve svém sazebníku - za zrušení účtu. Pokud jde o poplatkovou politiku, tak jde o aktivní banku, která pravidelně přichází s různými změnami. Téměř revolucí se dá nazvat změna sazebníku, která platí od 1. dubna 2010. Ta bude součástí našeho příštího hodnocení. Změn po 1. listopadu 2009 nebylo až tak mnoho. Banka se zaměřila zejména na snížení poplatku za měsíční výpis poštou a naopak zdražila položku vydání náhradní platební karty (po ztrátě či odcizení). Na druhé straně její sazebník patří naopak k těm méně přehledným. To se ale může v dalším čtvrtletí změnit, protože banka připravila velkou změnu sazebníku od 1. dubna 2010. Současný sazebník je ale nepřehledný, protože služby jsou naskládané pod sebou bez většího grafického rozčlenění. Navíc se poplatky objevují i v dalších dokumentech, které je třeba otevřít. To není pro klienty příliš komfortní. Je zajímavé, že sazebník PS je naprosto odlišný od toho, kterým se prezentuje ČSOB. Jak již bylo zmíněno výše, v některých ohledech je „červená“ (PS) v protipólu k „modré“ (ČSOB). V průzkumech a porovnáních totiž oproti ČSOB patří PS jednoznačně k těm levnějším bankám. V kalkulátoru bankovních poplatků dosáhla banka velmi dobrého výsledku, tedy v průměru za banku jako celek bez ohledu na druh konta (nikoliv při umístění jednotlivých druhů balíčkových účtů). Druhého místa hned za mBank dosáhla banka nejen díky poplatkové politice, ale také díky klientům, kteří si u této banky zvolili dle nejčastěji užívaných služeb, vhodný účet. Pokud jde o samotné účty, oba sledované (Postžiro Klasik a Plus) se vešly do TOP 10. V průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta se banka pohybuje mezi pátým a sedmým místem. Tuto, dalo by se říci, rozporuplnost výsledků dokládá i Bankovní ročenka 2009, kde se banka u standardního klienta umístila těsně pod průměrnou cenou (1789 Kč, 6% pod průměrem). Zato u aktivního klienta se stala Poštovka úplně nejlevnější variantou, bezmála o polovinu levnější než byl průměrný náklad takového klienta (2507 Kč, 49% pod průměrem).  

Raiffeisenbank

Poplatková politika této banky je jasně směrovaná na klienty, kteří si posílají na svůj účet pravidelnou platbu. V takovém případě patří banka k těm levnějším, což jednoznačně dokládají i výsledky různých porovnání (viz níže). Banka se prezentuje především výrazným eKontem. Pokud si klient banky na tento účet posílá minimálně 20 tisíc (respektive 25 tisíc), působí banka mnohem vstřícněji, než je patrné při letmém pohledu do sazebníku. Proto také najdeme velký rozdíl v pořadí eKonta v různých žebříčcích a záleží na tom, jestli klient splní či nesplní kreditní obrat. Pokud nesplní, stává se účet drahým. U Rajfky je nutné ocenit, že byla jednou z mála bank, která loni provedla téměř revoluční změny ve svém sazebníku, aniž by čekala na zákon o platebním styku, který začal platit od 1. listopadu 2009. A tak banka již 1. července 2009 zrušila například poplatky za blokaci karty, za výpis z účtu přes internet. Pokud jde o reakci na anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, tak je třeba podotknout, že Rajfka patří mezi banky, které reagují na kritiku ze strany klientů nejaktivněji. Po prvním ročníku zrušila poplatek za příchozí platbu, loni poplatek za nadměrný vklad. Tradičně se neplatí za první tři výběry z bankomatu vlastní banky. A tak u této banky najdeme stále jen poplatek za vklad na účet (10 Kč) či poplatek za vedené běžného účtu (otázkou je, jestli vůbec někdo tento účet využívá). Banka je zatím jediným ústavem, který při splnění určitých podmínek klientům peníze naopak na účet připisuje. Sazebník je i přes výše uvedené méně přehledný a to ke škodě bance samé. eKonto je zajímavé konto, ale v sazebníku je trochu náročnější se orientovat, kolik nakonec klient zaplatí. Zejména první kapitola „Běžné a spořicí účty“ je trochu matoucí. Najdeme zde celou řadu tabulek a velké množství textu mezi nimi. Ne vždy je tak na první pohled jasné, co všechno se týká stěžejního eKonta. Možná by to chtělo více zvýraznit právě toto konto jako hlavní nabízený účet a zpřehlednit sazebník transparentní hlavní tabulkou, do které by se vložily i údaje z dalších kapitol, kde se o eKontu píše. Pozitivní stránkou sazebníku je, že ho klient najde v jednom souboru a nemusí klikat jinam. V průzkumech a srovnáních vychází banka poměrně dobře, ale podobně jako u GE, najdeme významné rozdíly mezi jednotlivými žebříčky. V kalkulátoru bankovních poplatků i v průzkumu výše poplatků průměrného bankovního klienta najdeme eKonto Prémium – tedy účet pro klienta, který splnil kreditní obrat (25 tisíc měsíčně) či jinou podmínku – velmi vysoko. U nákladů průměrného klienta hned na druhém místě a v kalkulátoru se konto dostalo na páté místo. V momentě, kdy ale klient podmínku nesplní, padá konto na druhou stranu těchto žebříčků. Asi proto pak najdeme Rajfku v Bankovní ročence 2009 někde uprostřed. U standardního klienta je s náklady 2197 Kč 16% nad průměrem, u aktivních bankovních klientů je pak s 5475 Kč 12% nad průměrnými náklady takového klienta. Zároveň je Rajfka jedinou bankou, kde se náklady jak standardního, tak aktivního klienta meziročně (2008/2009) podle Bankovní ročenky 2009 snížily.  

UniCredit Bank

Banka se zajímavými balíčkovými účty – zejména Konto Mozaika v sobě obsahuje množství nabízených služeb. Na rozdíl od podobně zaměřeného konta Genius Active (GE) ale banka nenabízí variantu, jak se vyhnout poplatku za vedení tohoto balíčku. Navíc Konto Mozaika v posledních letech zdražilo (z 99 Kč na současných 119 Kč). Banka výrazně využila poplatkových změn v souvislosti se změnou zákona o platebním styku (1.11.2009). Jen je škoda, že z velké většiny banka poplatky zvýšila. Naopak zrušeny byly jen ty poplatky, u kterých to nařizoval nový zákon. Od 1.3.2010 nabízí banka nový typ osobního konta - Konto Praktik za 89 Kč měsíčně. V poslední době nabídla banka klientsky přívětivé změny zejména v souvislosti s hypotékami. Jedna z nich (Převratná hypotéka) bude platit od 1. dubna, takže bude předmětem našeho hodnocení ve 2. čtvrtletí. Pokud jde o sazebník, tak se banka vydala zajímavou cestou. UniCredit sice nemá jednu hlavní tabulku s výčtem všech druhů kont a nabízených služeb, i přesto přehledně uvádí pod jednotlivými balíčkovými účty všechny služby, které jsou jejich součástí (bez dodatečných parametrů). Ostatní služby, které klient pod balíčky nenajde, jsou již za normální cenu dále v sazebníku. Sazebník je sice dlouhý, ale banka má celkem jednoznačně graficky rozdělené kapitoly, podkapitoly i jednotlivé služby (velikostí písma, barvou). Vzhledem k zajímavému kontu Mozaika či Pohoda je proto poněkud překvapivé, že se v různých srovnáních banka umístila spíše v té druhé polovině pořadí. A to se týká jak nákladů průměrného klienta, tak i výsledků z kalkulátoru bankovních poplatků. Tam se Mozaika nedostala do TOP 15 nejlevnějších účtů. Zajímavě dopadla banka také v Bankovní ročence 2009 od společnosti Scott & Rose. U standardního klienta je s cenou 2182 Kč 15% nad průměrnou cenou. Překvapivé ale je, že u aktivního bankovního klienta se banka ještě více propadla a s cenou 6206 Kč (27% nad průměrem) se v této klientské kategorii stala nejdražší bankou.  

Volksbank CZ

Banka s vlídnou poplatkovou politikou. Její sazebník patří k těm přehlednějším. V posledním roce banka mile překvapila celou řadou změn, které jednoznačně směřovaly ve prospěch bankovních klientů. Volksbank loni představila výrazné změny v sazebníku, které mohly jejich klienty potěšit. A podobně jako Rajfka, nečekala na až do 1. listopadu, ale změnu sazebníku oznámila k 1. květnu 2009. Banka tak zrušila nejabsurdnější bankovní poplatky - poplatek za vklad na účet, poplatek za příchozí platbu či poplatek za účetní položku. Banka ale patří k těm mála, kde ještě zaplatíte za výběr z bankomatu vlastní banky (3 Kč) bez ohledu na to, jaký druh balíčkového účtu máte. Změny v poplatcích banka udělala i po 1.11.2009, kdy začal platit nový zákon o platebním styku. Pro nové klienty banka například připravila možnost předávání výpisů zdarma prostřednictvím infoterminálů. Ani tato banka se však nevyhnula zdražování – Volksbank zvýšila poplatek za vedení platební karty (u neembosované karty z 200 Kč na 240 Kč ročně), zároveň ale začala tento poplatek účtovat měsíčně (podobně jako např. ČSOB). Vychází tak vstříc klientům, kteří používají kartu kratší dobu než je doba její platnosti. Přehledný seznam jednotlivých kapitol je pro klienty příjemným uvítáním. Relativní nevýhodou tohoto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Jinak je ale sazebník jasný a srozumitelný a to včetně barevného rozlišení jednotlivých kapitol. Příjemné je rozklikávání jednotlivých položek sazebníku i jeho grafické členění. Ve srovnáních poplatkových nákladů dopadla banka velmi dobře. A to v rámci různých průzkumů a srovnání. Zejména je to patrné ve výstupech z kalkulátoru bankovních poplatků, kde se do TOP 15 nejlevnějších účtů, dostaly hned tři konta Volksbank. Samotná banka se pak díky tomu jako celek umístila na třetím místě hned za mBank a Poštovní spořitelnou. U Bankovní ročenky 2009 mezi standardními klienty je ještě banka nad průměrnými náklady, i když těsně (2025 Kč, 7% nad průměrem), zato u aktivních bankovních klientů je banka třetí nejlevnější (3645 Kč, 25% pod průměrem).


Hodnocení v rámci projektu OVB Vstřícná banka z pohledu bankovních poplatků - I. čtvrtletí 2010

Odpověď
Klienta v tomto článku moc nezajímá jestli je ceník přehledný či není, to uvidí sám když se podívá n...
Hodnocení
Pro běžného klienta je tohle únavný číst, nejlepší je kalkulátor poplatků, to řekne nejvíc. ...
Diskutovat (2)