Hypoteční zástavní listy Hypoteční banky poprvé kupuje privátní klientela ČSOB


09. 06. 2011  16:01     Rita Gabrielová     komentáře (0)

Hypoteční banka vydala v těchto dnech novou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v hodnotě 1 miliardy korun a poprvé ji nabídla klientům Private Banking skupiny ČSOB. Právě privátní klienti ČSOB měli o investice do HZL dlouhodobý zájem.

Emise hypotečních zástavních listů (HZL) patří z dlouhodobého hlediska mezi nejspolehlivější investice. Na trhu probíhají emise HZL pravidelně už od roku 1996 - tehdy byla vůbec prvním emitentem právě Hypoteční banka. Postupně se HZL staly vyhledávaným nástrojem k zajištění finančních zdrojů pro řadu dalších bank, nicméně největším emitentem HZL zůstala až do současnosti Hypoteční banka.   „Tato emise je již 64. v historii Hypoteční banky. Od roku 1996 jsme vydali HZL v celkovém objemu 139,4 miliardy korun“, říká Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. „Během minulých let bylo zároveň úspěšně splaceno 28 emisí v objemu 53,8 miliardy korun“.   HZL z této emise mají jednotlivě jmenovitou hodnotu 10 tisíc korun. HZL byly vydány s emisním kurzem k datu emise 93,50% jmenovité hodnoty a splatné jsou v roce 2014. Právě z hlediska výnosu mohou být HZL zajímavou alternativou k jiným investičním nástrojům.  Celá emise byla vydána formou sběrného dluhopisu v hodnotě jedné miliardy korun a nebude tentokrát obchodována na veřejném trhu cenných papírů.   „Hypoteční zástavní listy jsou bezpečným a vyhledávaným doplňkem našeho investičního portfolia,“ říká Martin Kosobud, výkonný ředitel Private Banking ČSOB. „Vůbec první emise určená exkluzivně pro naši privátní klientelu měla velký úspěch a během pár dnů byla téměř celá prodána. Do konce roku proto chceme tyto zajímavé investiční příležitosti ještě zopakovat.“


Hypoteční zástavní listy Hypoteční banky poprvé kupuje privátní klientela ČSOB

Diskutovat (0)