II. díl - Islámské bankovnictví - znaky a specifika


21. 06. 2019  00:02     Pro Bankovnipoplatky.com zpracoval REID Creative a Miroslav Zeman     komentáře (0)

Islámské bankovnictví i finančnictví je značně specifické a odlišuje se od našeho pojetí i systému bankovnictví. Velkou roli zde hraje nezištná pomoc chudým a nemocným a zájem o veřejné věci. Zisk je zde jen prostředkem pro dosažení obecného dobra a bohatství společnosti, nikoliv cílem pro vyvedení peněz ze společnosti ve prospěch vlastníka.

II. díl - Islámské bankovnictví - znaky a specifika
Islámské bankovnictví má sociální prvky

Zisk je v islámském bankovnictví prostředkem pro zajištění nebo podílení se na bohatství společnosti jako takové a podpora chudých a nemocných členů společnosti. Tyto činnosti přitom banky v islámském světě poskytují spontánně a nezištně. Je to obecný standard a je to "normální". Proto se islámské banky nepotřebují chlubit svými veřejně prospěšnými skutky a opatřením pro podporu chudých či handicapovaných lidí. To je zásadní rozdíl proti přístupu bank v Evropě či USA, které své kroky na podporu charity či podpory bohatě využívají ve svých marketingových kampaních.
V islámském světě je také více než kdekoliv jinde možné sledovat zaměření činnosti bank na obecné dobro a prospěšnost. Banky tak ze svých fondů bohatě podporují investice do okolí, kde působí a zvelebování životního prostředí v daném místě. Banky se tak sami a to i z důvodů tradic podílejí na zlepšování a investic do míst kde působí.

Zisk každého subjektu na trhu je zčásti poskytován ostatním

Smyslem a tradicí je, že každý subjekt na trhu použije část svého zisku či prospěchu automaticky pro členy společnosti, kteří neměli takové štěstí jako on, tedy například na chudé či nemocné. Islámské právo v takovém případě nepovažuje bohatství za škodlivé a nesprávné. Naopak, pokud banka či kterýkoliv jiný subjekt poskytuje část svého bohatství či profitu na charitu, jedná se o bohatství oprávněné a bezvadné.

Základním smyslem islámské ekonomie a bankovnictví je dosažení přínosu pro společnost jako takovou, nikoliv jen pro jednotlivce. Nejedná se o socialismus či komunismus jak by se mohlo některým čtenářům zdát, ale jedná se obecnou odpovědnost každého člena společnosti za její stav a bohatství. Každý z nás je členem nějakého společenství a měl by sám dle svých možností přispět na obecné dobro.

Tyto přístupy obecně fungují lépe v bohatších islámských zemích, které mají možnost své fondy směřovat v širším rozsahu do podpor a investic do společnosti. Jinak také platí, že banky v bohatších islámských státech se výrazně podílejí na financování veřejného sektoru či charitativní činnost v chudších islámských zemích. Solidarita se tak zde projevuje nejen v rámci jednoho státu a jeho společenství, ale i ve vztahu mezi islámskými zeměmi. Typickým příkladem je široká pomoc islámských bank z bohatých ropných emirátů při podpoře Palestinské ekonomiky.

Islámské bankovnictví je podřízeno islámskému právu

Islámské bankovnictví se řídí jako jiné formy lidské činnosti islámským právem Šaria. Použití tohoto práva není ve finančních souvislostech univerzální. Některé islámské země uplatňují islámské právo více, jiné méně. Islámské právo ustupuje do pozadí například v zemích, které mají bohatou koloniální tradici, tedy byly pod správou některé z Evropských zemí, které zavedly ve své kolonii své zákonodárství. Toto zákonodárství tak má převahu na typickým islámským právem.

V příštím, již III. díle o Islámském bankovnictví se budeme věnovat vztahu Islámského bankovnictví a islámského práva Šária

 I. díl článku o Islámském bankovnictví naleznete ZDE!II. díl - Islámské bankovnictví - znaky a specifika

Diskutovat (0)