ING vykázala za první čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 988 mil. eur


07. 05. 2014  15:21     TZ     komentáře (0)

Celkový čistý zisk ING Group za první čtvrtletí 2014 činil 988 mil. eur ve srovnání s 1 170 mil. eur v prvním čtvrtletí 2013 a 493 mil. eur ve čtvrtém čtvrtletí 2013.

ING vykázala za první čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 988 mil. eur
• Do čistého výsledku hospodaření ve výši -1,917 mil. eur za čtvrté čtvrtletí se promítá dekonsolidace společnosti Voya a dopad změn v holandském penzijním systému

Čistý výsledek banky ve výši 1 176 mil. eur, tj. přibližně stejný jako v prvním čtvrtletí 2013, se oproti předchozímu čtvrtletí přibližně o 30,1 % zvýšil.

• Výsledkům za první čtvrtletí 2014 napomohlo zvýšení úrokové marže a v důsledku zlepšující se ekonomické situace i nižší objem rizikových nákladů
• Solvenční ukazatel CET činil po splátce holandskému státu a osamostatnění penzijního spoření s uzavřeným plněním v Holandsku 110,1 % na bázi fully-loaded
• ING Bank zvýšila objem svěřených prostředků 8.3 mld. eur a čistý objem půjček se zvýšil v průběhu daného čtvrtletí o 5.1 mld. eur

Provozní výsledek z pokračujících operací NN Group v prvním čtvrtletí dosáhl výše 274 mil. eur, což představuje zvýšení o 61,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2014 a o 28,0 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2013.

• Dobrému provoznímu výsledku z pokračujících operací za první čtvrtletí přispěly solidní výsledky životního a neživotního pojištění v Holandsku a nižší náklady
• Výsledek hospodaření -372 mil. eur před zdaněním je důsledkem osamostatnění penzijního spoření s uzavřeným plněním v Holandsku
• Nové pojištění uzavřené v prvním čtvrtletí se zvýšilo, ve stálých měnách, o 20,6 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2013 a o 53,0 % oproti čtvrtému čtvrtletí 2013, což bylo způsobeno zejména pozitivním sezonním výkyvem v prvním čtvrtletí 2014

ING Group si zajistila financování před primární emisí akcií ve výši 1,275 mld. eur a dojednala finálovou kapitálovou strukturu NN Group

• ING Group si zajistila financování ve výši 1,275 mld. eur od tří investorů před plánovanou primární emisí akcií NN Group
• Kapitálová injekce ve výši 850 mil. eur završila kapitálovou strukturu: ING Group potvrdila, že plánované IPO se bude sestávat pouze ze sekundární nabídky
• Kapitálová injekce a vydání podřízeného dluhu zvýší u NN Group solvenční ukazatel IGD odhadem na
277 %

Další informace z bank naleznete ZDEING vykázala za první čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 988 mil. eur

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2019 na poplatcích již celkem zaplatili

31270745211

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Poradna