Islámské bankovnictví:
zpátečnictví nebo inspirace? - 3. díl


19. 04. 2019  00:05     Redakce www.bankovnipoplatky.com     komentáře (0)

Jak funguje islámské bankovnictví? V čem může být i pro nás Evropany inspirující? Přinášíme 3. a záverečný díl našeho tematického seriálu.

Islámské bankovnictví: zpátečnictví nebo inspirace? - 3. díl
Základní doporučené transakce

Základními transakcemi jsou (dále je vysvětlíme a uvedeme příklad typické transakce):

 • mudáraba
 • mušáraka
 • murábaha
 • idžára
 • istisná
 • qard hasan
 • hawala

Mudáraba

 • je základní doporučenou transakcí islámské banky
 • jedna strana má know-how, druhá má peníze a obě strany se ve finále dělí se o předem dohodnutý výnos z investice (nelze jej v průběhu měnit)
 • ztráty jdou primárně za poskytovatelem zdrojů, ale zčásti se na nich (je-li dohodnuto) podílí i nositel know-how (nejvýše však 50%)
 • klasický příklad: pasivní investice (výnosový účet)

Mušáraka

 • obě strany poskytují kapitál a jedna navíc i know-how, opět se dělí o zisk dohodnutým způsobem, ale přínos ve formě know-how je ohodnocen navíc
 • klasický příklad: developerský projekt; developer vloží část potřebné investice a know-how, banka jeho zdroje doplní a dělí se o výnos

Murábaha

 • třístranná smlouva mezi nositelem záměru, poskytovatelem finančních prostředků a vlastníkem technologie (know-how)
 • výsledkem je pořízení díla pro objednavatele (nositele záměru) pomocí finančních prostředků od vlastníka technologie
 • klasický příklad: nákup technologie (ománská firma chce vyrábět lodě a banka jim profinancuje výstavbu loděnice, jejíž technologii dodá na klíč Siemens)
 • celá transakce musí být zcela transparentní (včetně přirážky financujícího subjektu)

Idžára

 • poskytovatel finančních prostředků koupí od třetí osoby věc za účelem jeho pronájmu klientovi
 • klient platí za pronájem daného zboží a poplatky musí být dopředu sjednané; zakončení idžáry může být jak přenecháním majetku nájemci, pokud tak zněla dohoda, nebo může dojít k odkupu nebo může zůstat předmět i pořizovateli a záleží na jeho uvážení, jak jej dále využije.
 • po celou dobu pronájmu je zboží majetkem banky a v podstatě se jedná o operaci nejbližší našemu leasingu

Istisná

 • klient si od agenta objedná věc, která v době poptávky ještě neexistuje; agent plní jak zprostředkovatelskou roli, tak roli financující strany
 • klasický příklad: dodávka (upravené) komodity, zemědělské produkty, ale i financování výroby (s nadsázkou výroba podle dodané dokumentace)
 • klient nekupuje výrobky, ale financuje výrobu a produkce je jeho vlastnictvím

Qard hasan

 • bezúročná půjčka pro klienta, který se ocitl v přechodné finanční nouzi, zpravidla proti zástavě; vzhledem k tomu, že musí jít o bezúročnou půjčku, tak v podstatě zaplatíte na začátku poplatek za vyřízení (nemusí být účtován) a následně už splácíte jen samotný dluh (není úrok, který by se třeba mohl časem měnit atd.)
 • u půjčky podnikatelskému subjektu, se banka většinou dohodne na kapitálové účasti v daném podniku po dobu trvání půjčky, jak pro kontrolu, tak i pro zástavu

Hawala

 • jedna z nejstarších transakcí známá již od 9. století; od 11. století byla v muslimském světě dostupná de facto „globální“ síť hawalistů
 • v podstatě je to šekový systém a lá Western Union, avšak bez uvedení konkrétního jména příjemce ani konkrétního místa výplaty
 • hawaladar přijímá hotovost od odesílatele; spolupracuje se svými kolegy, obvykle příslušníky jedné rodiny či klanu, kteří se nacházejí v cílové zemi peněz; tito vyplatí danou částku složenou u původního hawaladara sníženou o administrativní poplatek, přičemž příjemce peněz se musí prokázat odpovídajícím způsobem (většinou heslem)
 • v některých zemích dokonce nahrazuje nefunkční bankovní systém – např. v Somálsku drží vnitrostátní síť hawalistů Telecom Somalia, aby měl jak získat peníze za své služby
 •  

Jak se pozná „islámská banka“

 • fakt, že banka funguje podle pravidel islámského bankovnictví je většinou uvedeno v jejím názvu: „Islamic Bank“ (ne vždy)
 • př. Al Rajhi Bank (Saúdská Arábie) - hlavně retail, profinancovali mj. formou idžáry letadla pro Emirates; Faisal Islamic Bank (Egypt); Kuwait Finance House (Kuvajt) - považována za nejlepší islámskou bankovní instituci v globálním měřítku; Dubai Islamic Bank (SAE), Bank Nizwa (Omán) - má jako jediná v Ománu licenci na islámské bankovnictví podle šarií, uděleno letos v květnu, Jordan Islamic Bank (Jordánsko), CIMB (Malajsie) - má nejlepší systém na prezentaci islámského bankovnictví a „prodává“ svou strategii i jiným bankám
 • v Evropě odpovídá množství islámských bank počtu emigrovaných či konvertovaných muslimů (předpokládá se trh až 51 mil. lidí);
 • islámské banky v Evropě je možné najít zejména v německy mluvících zemích, Francii a Velké Británii
 • největší a plně autorizovanou evropskou islámskou bankou je Islamic British Bank (Velká Británie)
 • specifickou kategorií jsou departmenty velkých evropských bank, které mají na starosti muslimskou klientelu a mají tudíž implementováno oddělení islámského bankovnictví jako např. Commerzbank (Německo) či švýcarské banky UBS a Credit Suisse
 •  

Dovětek

Islámské bankovnictví funguje v muslimských zemích již staletí; první institucionalizovaná islámská banka vznikla v roce 1938 v Saúdské Arábii; moderní teorie tzv. bezúročného bankovnictví vznikla v šedesátých letech minulého století a v každodenní institucionalizované praxi funguje islámské bankovnictví praxi něco přes 20 let. Bez ohledu na dílčí odchylky od teorie si vede velmi dobře, a proto by mohlo být inspirací i pro nemuslimské části světa.

 Literatura: Gabriela Weberová Babulíková – Islámská ekonomie a bankovnictví


 Islámské bankovnictví: zpátečnictví nebo inspirace? - 3. díl

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více