IV. díl:
Regulace lichvy se v průběhu doby snižuje


31. 05. 2019  00:06     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Páteční seriál - lichva a křesťanství: V minulých článcích tohoto seriálu jsme si již řekli, že lichva a pohled na ní se v průběhu doby měnil. A nejinak je tomu i v posledních desetiletích. Jen za posledních sto let se náhled na lichvu a rozsah její regulace výrazně měnil. ČTĚTE DÁLE!

IV. díl: Regulace lichvy se v průběhu doby snižuje
Snižování regulace lichvy úzce souvisí s uvolněním stavidel zadlužování v posledních desetiletích. Není přitom podstatné, jak je lichva v jednotlivých právních řádech definována. U nás se například rozumí úrok vyšší než 60 procent jistiny ročně. Není přitom vyloučeno, aby lichva představovala i nižší úrok než je stanovená hranice.

Zatímco ještě za první republiky byla lichva přísně a jednoznačně regulována nejvyšším možným úrokem u půjčky, v době socialismu již lichva v zásadě existovat nemohla, v současné době je lichva stanovena pouze judikáty soudů, které se však liší v různých konkrétních případech.

Je zde tak zcela zjevná cesta k postupnému uvolňování regulace ve věci lichvy v posledních dvaceti letech.

Obdobný vývoj zaznamenávají například i Spojené státy Americké a to v delším časovém horizontu.

V roce 1965 měl každý stát USA limitovány úroky na spotřebitelské úvěry, ale v současnosti má 9 států úplnou deregulaci, také v roce 1965 celkem 45 států mělo omezeno roční úrokovou sazbu pod 60%, v roce 2007 jich bylo už jen 7. Že je tento vývoj považovaný i současnou americkou administrativou za nevhodný, je patrné z omezení úrokových sazeb, za které je možné půjčovat členům americké armády a jejich rodinám.

I v našich podmínkách zaznamenáváme v současnosti snahu o větší regulaci lichvy a její omezování, ačkoliv prosazení takové regulace není zjevně jednoduchá záležitost. I při regulaci lichvy bychom se však měli vyvarovat extrémů, do kterých naše politika čas od času zabředne.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY POPISUJÍCÍ KATOLICKÉ A ISLÁMSKÉ BANKOVNICTVÍ NALEZNETE ZDE!

Karikatura - aspekty islámského bankovnictvíIV. díl: Regulace lichvy se v průběhu doby snižuje

Diskutovat (0)