J&T Banka meziročně zvýšila zisk ve třetím čtvrtletí o 14 % na 343 mil. Kč


03. 11. 2011  17:07     Petr Málek     komentáře (0)

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, dosáhla dle IAS/IFRS ve třetím čtvrtletí čistého zisku 343 mil. Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku tak jde o 14% nárůst. Provozní zisk banky činí 513 mil. korun, oproti loňskému roku došlo k 7,5% snížení.

Růst čistého zisku ovlivnila, v porovnání s předchozím rokem, především nižší tvorba opravných položek. I přes to, že objem úvěrů meziročně vzrostl jen nepatrně, podařilo se za prvních 9 měsíců letošního roku profinancovat několik významných projektů. Vzhledem k tomu, že šlo v mnoha případech o poskytování komplexních služeb včetně poradenství při zabezpečování externích zdrojů financování, zaznamenala banka výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, které meziročně vzrostly téměř o 90 % na 146 mil. korun.

 

V souvislosti s aktuálním děním na finančních a kapitálových trzích však došlo k meziročnímu poklesu výnosů z obchodování o 70 milionů korun na současnou úroveň 15 milionů Kč.

 

Bilanční suma banky vzrostla o 34 % a překročila tak 63 mld. korun. Růst bilanční sumy ovlivnily hlavně vklady klientů, které za 12 měsíců stouply o 30 % na 53 mld. Kč. V současné chvíli J&T Banka disponuje největším objemem volné likvidity ve své historii. Tím dochází na jedné straně ke zbrzdění růstu čistého úrokového výnosu, avšak na straně druhé, se bance otevírají dveře pro významné projekty, které v blízké budoucnosti očekává. Tyto projekty by měly generovat významné dodatečné výnosy. Banka se na ně připravuje nejen likviditou, ale také kapitálově. Po červencovém navýšení základního kapitálu o 350 mil. korun tak nyní dochází k navýšení vlastních zdrojů banky o dalších 300 mil. Kč.

 

Kapitálová přiměřenost banky činila k 30. 9. 2011 10,3 %, do konce roku dosáhne i po zohlednění plánovaných financování hranice 11 %.

    O společnosti:

J&T BANKA, a. s., se strategicky zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. Klienty banky jsou nejen významní privátní investoři, ale i velké instituce. V současnosti do J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, švýcarská banka J&T Bank (Switzerland) Ltd., ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací o společnosti na: www.jtbanka.cz


 


Hlavní položky bilance    
in CZK 09/2011 09/2010
Bilanční suma banky 63 204 910 035 47 156 179 576

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

1 275 615 897 1 107 592 153
Pohledávky vůči úvěrovým institucím 10 405 569 370 12 114 236 227
Cenné papíry 22 970 383 120 6 156 385 242
Pohledávky za klienty 27 105 847 063 26 894 611 199
Závazky vůči klientům 53 470 910 057 40 895 591 337
Vlastní jmění 4 235 206 375 3 553 774 031
Kapitálová přiměřenost 10,25% 12,21%
Přebytky likvidity (likvidní aktíva) 18 131 823 764 16 431 741 666
% z vkladů 32,14% 39,19%
     
Hlavní položky výsledovky    
in CZK 09/2011 09/2010
Úrokové výnosy 1 855 365 533 1 673 337 612
Úrokové náklady -1 022 144 124 -843 097 042
Čisté úrokové výnosy 833 221 409 830 240 570
Přijaté dividendy 62 822 177 32 610 000
Výnosy z poplatků a provizí 189 413 268 95 034 407
Náklady na poplatky a provize -42 916 517 -16 791 134
Čistý výnos z poplatků a provizí 146 496 751 78 243 273
Čistý zisk z obchodování 15 075 766 84 850 046
Ostatní provozní výnosy 26 171 504 20 311 907
Provozní výnosy 1 083 787 607 1 046 255 796
Personální náklady -237 987 419 -196 223 460
Ostatní provozní náklady -284 345 453 -257 913 424
Odpisy -47 928 696 -37 047 876
Provozní náklady -570 261 568 -491 184 761
Provozní zisk 513 526 039 555 071 035
Rizikové náklady -92 479 225 -186 361 432
Zisk před zdaněním 421 046 814 368 709 603
Náklady na daň z příjmů -77 842 947 -68 170 083
Zisk po zdanění 343 203 867 300 539 520
     
C/I ratio 52,6% 46,9%


J&T Banka meziročně zvýšila zisk ve třetím čtvrtletí o 14 % na 343 mil. Kč

Diskutovat (0)