Klientský index:
Průměrné bankovní poplatky v září stouply na 174 Kč


05. 10. 2011  12:11     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Průměrné bankovní poplatky v září stouply o jednu Kč na 174 Kč. Vyplývá to z výsledků kalkulátoru poplatků, které sdružuje tzv. klientský index. Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová.

Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

.

Klientský index za měsíc září dosáhl úrovně 174,- Kč. Porovnáme-li jeho hodnotu s předcházejícími měsíci, lze zaznamenat tento měsíc opětovně zvýšení měsíčních nákladů, které klienti zaplatili svým bankám za vedení účtu. Tento růst může být ovlivněn i vyšší aktivitou klientů v době prázdnin a s tím související platby či výběry z bankomatů v zahraničí.

.

Oproti předcházejícímu měsíci došlo ke změnám v sazebníku pouze u GE Money Bank a ČS. Od 1.9. GE ruší poplatek za vklad hotovosti na účet a sjednotila sazby za odesílání výpisu poštou na Kč 10,00 za každý jednotlivý výpis bez ohledu na frekvenci odesílání. Od září změnila sazebník i Česká spořitelna. V případě výměny bankovek a mincí přistupuje na prakticky stejné změny jako ČSOB v měsíci srpnu 2011. Tyto změny přitom vyplývají z nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Bezplatně tak lze vyměňovat 100 bankovek a mincí jednotlivé hodnoty či vkládat na účet maximálně 100 kusů mincí. Současná hranice pro bezplatnou výměnu či vklad je nyní 50 kusů. Při překročení hranice bude účtován poplatek ve stávající výši dvou procent, minimálně 125 korun. Klienti spořitelny mohou rovněž bezplatně uhradit v hotovosti dluhy z kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. "Poplatek za předčasné splacení úvěru můžeme účtovat, pokud ho mají sjednaný ve smlouvě k úvěru," uvedla banka.

.

Nově také byla do Kalkulátoru zařazena Airbank s Malým a Velkým tarifem. Její bankovní účty nejsou v tomto reportu hodnoceny pro nedostatek dat.

.

Ze zpracovaných dat vyplývá, že hodnota Klientského indexu se vrátila na úroveň měsíce května 2011 a dochází opět k jeho růstu. Rozdíl je v mezích statistické chyby.

                   

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: leden 2011 - září 2011

 

Průměrný klient zaplatil v září 2011 za užívání bankovních služeb 174,- Kč.

 

V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).

 

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za září 2011

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 5,70
FIO BĚŽNÝ 79,00

Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč)

100,10
PS Osobní účet Zadarmo 116,00
 

Tabulka č.1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc září 2011. První místo stabilně obhájila mBank s mKontem. U tohoto účtu průměrné měsíční náklady na vedení účtu výrazně poklesly na 5,70 Kč. I druhou příčku obhájila FIO s Fio Běžným účtem. U tohoto účtu ale došlo ke zvýšení průměrných měsíčních nákladů na vedení účtu na 79 Kč. Na třetí příčku se opět vrátila Raiffeisenbank s eKontem Premium (min.obrat 25tis. Kč). U účtu eKonto Premium zaplatí klienti 100,10 Kč. Došlo tedy k mírnému snížení Klientského indexu. Na čtvrté místo se propadla Poštovní spořitelna s Osobním účtem Zadarmo. Náklady na vedení Osobního účtu od Poštovní spořitelny se prudce zvýšily. U tohoto účtu klienti zaplatili, dle využívaných částek, velmi rozdílné měsíční poplatky. Po podrobnější analýze vyplynulo, že velmi záleží, jaké služby klienti volili. Ostatní účty se tento měsíc nedostaly pod 150 Kč hranici nebo u nich nebyl požadovaný počet respondentů.

Z výše uvedené tabulky 1. a z analýzy dat vyplývá, že u většiny bank došlo ke zvýšení průměrných měsíčních nákladů za vedení účtu. To potvrzuje i zvýšená hladina cenového indexu, které se v tomto měsíci zvýšila na 174 Kč. Toto zvýšení se projevilo i většiny účtů, které se nevešly do 150 Kč hranice.

 

Toto zvýšení měsíčních průměrných nákladů může být poznamenáno ještě doznívající dobou dovolených a s tím spojené využívání neobvyklých služeb (např. výběry ze zahraničního bankomatu apod.). Z tabulky 1. vyplývá, že první pozice obsazují stabilně stejné banky. Toto pořadí je odvozeno především od nízkonákladových kont, které jsou na prvních pozicích a jsou víceméně s průměrnými měsíčními náklady neměnné. U těchto účtů také klienti zpravidla využívají pouze základní služby a nedochází zde k tak výrazným změnám.

Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE Genius Gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořicí účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

  Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde: https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html


Klientský index: Průměrné bankovní poplatky v září stouply na 174 Kč

Diskutovat (0)