Klientský index V. 2011 - mírný pokles na 174 Kč


27. 06. 2011  12:29     Ing. Ivan Soukal a Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole).

Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden. Klientský index za měsíc duben dosáhl zatím nejvyšší úrovně 176,- Kč. V květnu došlo ke snížení Klientského indexu na 174 Kč. Pokud porovnáme tento Klientský index za měsíc květen s hodnotami indexu s předcházejícími měsíci (září 2010 - březen 2011), z grafu č. 1 lze vyčíst nárůst nákladů.  Ze zpracovaných dat vyplývá, že za poslední dva měsíce dochází k výraznému zvýšení ve velikosti Klientského indexu (viz. graf 1), i když po zdražení některých bank v měsíci dubnu se růst zastavil a došlo k mírnému poklesu nákladů. Rozdíl je v mezích statistické chyby.     Průměrný klient zaplatil v květnu 2011 za užívání bankovních služeb 174,- Kč.   V květnu 2011 vyplnilo dotazník Kalkulátoru na expertním webu bankovnipoplatky.com přes 2 000 respondentů. V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).   Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za květen 2011
ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 7,5
FIO BĚŽNÝ 50,50
PS Osobní účet Zadarmo 78
Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč) 105
PS Osobní účet Era 119
   
    Tabulka č. 1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc květen 2011. Na prvních dvou příčkách se opětovně umístila mBank s mKontem a FIO s Běžným účtem. Klienti mBank u mKonta v tomto měsíci průměrně zaplatili 7,50 Kč a došlo k poklesu nákladů za vedení účtu. Naopak u FIO Běžného se průměrné náklady zvýšily. Toto zvýšení je způsobeno službami, které klienti v konkrétním měsíci používají. Pokud dojde například k výběru z bankomatu v zahraničí, náklady se prudce zvýší. Třetí pozici stabilně obhájila PS s Osobním účtem zadarmo. I u této banky došlo k poklesu nákladů. O jednu příčku si polepšila Raiffeisenbank s eKontem Premium a přeskočila tak PS s Osobním účtem Era. O změně cenové politiky u tohoto účtu jsme psali v minulé zprávě.   Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE genius gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořící účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.   Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde: https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: září 2010 - květen 2011  


Klientský index V. 2011 - mírný pokles na 174 Kč

Diskutovat (0)