Klientský index v červnu 2012 - průměrné bankovní poplatky mírně poklesly


03. 08. 2012  11:40     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá.

Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden. U Klientského indexu došlo v měsíci červnu 2012 k mírnému snížení jeho hodnoty na 175,50 Kč. Hodnota červnového Klientského indexu se blíží hodnotám v měsících únor, březen a květen 2012.  Rozdíl je v mezích statistické chyby. Opět se zde projevil trend zvýšeného počtu respondentů velkých bank – především ČSOB, Komerční banky a GE Money Bank. Z tohoto faktu lze předpokládat, že klienti se začínají aktivně zajímat o svoje finance a s nimi spojenými náklady.

  

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: leden 2012 - červen 2012

   

Průměrný klient zaplatil v červnu 2012 za užívání bankovních služeb 175,50 Kč

www.bankovnipoplatky.com    .

V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR.

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za červen 2012

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 7,50
Fio Běžný účet 27,00

Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč)

132,00
PS Osobní účet ERA 141,00

KB Můj účet s odměnou (min. obrat 15tis. Kč)

149,00
 .

Tabulka č.1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc červen 2012. Ani v tomto měsíce nedošlo k výraznějším změnám. První místo stabilně obhájila mBank s mKontem. U tohoto účtu se průměrné měsíční náklady na vedení účtu opět snížily na 7,50 Kč. U druhé pozice, Fio banky s Fio Běžným účtem, se náklady také snížily na 27 Kč. Třetí místo obhájila Raiffeisenbank s eKontem Premium (min. obrat 25 tis. Kč), kde klienti průměrně v tomto měsíci zaplatili za vedení účtu 132 Kč. I u tohoto účtu došlo ke snížení průměrných měsíčních nákladů za vedení účtu. V tomto případě o 2 Kč. Poštovní spořitelna s Osobním účtem ERA se ustálila na čtvrtém místě a její klienti v červnu průměrně zaplatili 141 Kč za vedení svého účtu – stejně jako v měsíci květnu. Do 150-ti korunové hranice se probojovala tento měsíc znovu Komerční banka s účtem Můj účet, kde klienti průměrně zaplatili 149 Kč/měsíc jako v předchozím měsíci. U tohoto účtu záviselo, jak klienti dokáží efektivně využívat nastavení svého účtu. Těsně pod 150 Kč hranicí se umístila opět Raiffeisenbank nyní s eKonto Extra (min. obrat 20 tis. Kč). Klienti zde průměrně v červnu zaplatili 153 Kč za vedení svého účtu.

 .

Z provedené analýzy získaných dat klientů vyplývá, že tento měsíc došlo ke snížení průměrných měsíčních nákladů u jednotlivých účtů. Hodnota Klientského indexu se snížila na 175,50 Kč/měsíc. U nových bank (Airbank a Equa) není stále k dispozici dostatek validních dat, které by určily skutečnou výši průměrných měsíčních nákladů, které klienti zaplatí za vedení svého účtu. Předpokládáme, že klienti těchto bank v tuto chvíli nemají potřebu hledat alternativní bankovní účty.

 . Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní elektronický banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE Genius Gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořicí účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům. . Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde: https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html

 

 


Klientský index v červnu 2012 - průměrné bankovní poplatky mírně poklesly

Diskutovat (0)