Klientský index v dubnu 2011 rapidně stoupl na 176 Kč


25. 05. 2011  00:03     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny.

Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

Klientský index za měsíc duben dosáhl úrovně 176,- Kč. Pokud porovnáme tento Klientský index za měsíc duben s hodnotami indexu s předcházejícími měsíci (září 2010 - březen 2011), z grafu č. 1 lze vyčíst nejvýraznější zvýšení nákladů. Takto vysoký nárůst byl způsoben především změnou sazebníků u 3 bank: Komerční banky, Raiffeisenbank a Poštovní spořitelny. 

Ø   Poštovní spořitelna - Poštovní spořitelna od 1.4.2011 změnila sazebník a hlavní změnou jsou nové parametry Era osobního účtu zadarmo, které se týkají především nastavení podmínky minimálního průměrného měsíčního zůstatku 15 000 Kč, aby byl účet stále „zadarmo“. Tento účet je však úročen pouze 0,05 % p.a. Při nesplnění této podmínky zaplatí klienti 50 Kč měsíčně za jeho vedení.  Za dodatkovou kartu se od dubna platí 26 Kč měsíčně. Kdo má zřízený kontokorent, tak již téměř rok platí 19 Kč měsíčně při sazbě 16,9 % p.a.

-           Při využívání druhé karty nebo dalších karet a kontokorentu se dostáváme na cenu za vedení účtu okolo 100 Kč/měsíčně. Tato částka se dá navíc snadno překročit vkladem nebo výběrem hotovosti na pokladně banky, která jej zpoplatňuje 50, resp. 100 Kč za transakci.

 

Ø   Raiffeisenbank - zlevnila pouze výběr hotovosti v měsíci na pobočce, který od 1. dubna zdarma (činil 60 Kč). Dále je to jen zdražování.

-           Konto má nyní čtyři cenové kategorie – ceníková cena, základ, extra a prémium. Ceníková cena nyní takřka není relevantní, protože již při využití přímého bankovnictví a debetní karty se dostanete do mírně zvýhodněné kategorie základ. Ta byla s novým ceníkem platným od dubna zrušena.

-           Kategorie extra a prémium zůstávají, ubyla však možnost dostat se do nich v případě, že u RB máte spotřebitelský úvěr nebo hypotéku. Vstupenkou do kategorie extra tak je od dubna pouze obrat na účtu v měsíci alespoň ve výši 20 tisíc korun nebo obrat ve výši 15 tisíc korun a výše deposit (peníze na vkladových účtech) a investic k předposlednímu dni v měsíci v minimální výši 100 tisíc korun. Do prémiové kategorie se dostanete, pokud  máte měsíční obrat alespoň 25 tisíc korun nebo nově také v případě, kdy součet vašich depozit a investic v bance dosahuje alespoň půl milionu.

-           Nyní k samotným změnám cen. Ceníková cena, kterou za eKonto zaplatíte v případě, že nesplníte podmínky kategorií prémium ani extra, zůstává stejná. Jedinou výjimkou je měsíční vedení kontokorentu. Za ten si v této variantě od dubna připlatíte 40 korun, cena stoupá z 50 na 90 korun.

-           Ten, kdo nyní využívá eKonta v kategorii základ a má pouze minimum služeb – internetové bankovnictví a debetní elektronickou kartu, si měsíčně připlatí 67 korun (měsíční vedení účtu z 55 na 75 korun; vedení karty z 43 na 45 korun; internetové bankovnictví z 55 na 90 korun). V případě, že využíváte i kontokorent, připlatíte si v této cenové kategorii dalších 40 Kč měsíčně (z 50 na 90 korun).

-           Podobně si připlatí ti, kteří jsou v kategorii extra. Správa účtu zde stoupá z nuly na 29 korun, vedení kontokorentu z nuly na 40 korun, správa debetní elektronické karty z nuly na 30 korun (u embosované karty zůstává cena na 40 korunách) a měsíční poplatek za přímé bankovnictví roste z nuly na 40 korun. Nárůst o stokorunu za měsíc tak není žádný problém.

 

Ø   Komerční banka - od 1. 4. 2011 nahradily nejrozšířenější balíčková konta v nabídce KB dva účty: MůjÚčet pro občany a Profi účet pro firmy a podnikatele.

-                MůjÚčet je balíček základních bankovních služeb, který nahrazuje v nabídce KB dnes nejčastěji nabízená konta. MůjÚčet přináší na český trh zcela novou obchodní logiku: nabízí za atraktivní cenu všechny základní bankovní služby, klient navíc získá odměny v podobě vrácení až 50 % měsíčního poplatku za vedení balíčku.

-                MůjÚčet přináší klientům KB za 68 Kč měsíčně korunový běžný účet s elektronickými výpisy, všechny příchozí transakce, embosovanou mezinárodní platební kartu s cestovním pojištěním, telefonní, internetové a mobilní bankovnictví či výběry z bankomatů KB zdarma, pokud klient s kartou platí u obchodníků.

-                „Pro specifické skupiny klientů připravila KB výhodné programy, které jsou přizpůsobeny jejich požadavkům i možnostem. Programy jsou připraveny pro studenty, absolventy, rodiny i seniory,“ uvedla Monika Truchliková, zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing a Business Development Komerční banky.

-                Například v rámci Programu Rodina mohou partneři propojit své účty a získat tak společně odměny až do výše 50 % poplatku za vedení obou účtů. Program Senior zase umožňuje klientům nad 60 let získat odměny za výrazně jednodušších podmínek.

-                V rámci konceptu MojeOdměny může od začátku roku každý klient KB svým chováním ovlivnit, kolik zaplatí bance na poplatcích za využívání bankovních služeb. MojeOdměny odstartovaly naplno v lednu vracením poplatků za výběr hotovosti z bankomatů KB, pokud klient aktivně platí kartou u obchodníků. Další zvýhodnění přináší kreditní Lady karta, která klienty KB také odměňuje: Komerční banka přispěje držitelkám 1 % z realizovaných transakcí kartou na spoření u Penzijního fondu Komerční banky.

   

 Ze zpracovaných dat vyplývá, že za posledních měsíc došlo k nejvýznamnějšímu zvýšení ve velikosti Klientského indexu (viz. graf 1). Rozdíl je v mezích statistické chyby.
 

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: září 2010 - duben 2011

   

Průměrný klient zaplatil v březnu 2011 za užívání bankovních služeb 176,- Kč.

 

V dubnu 2011 vyplnilo dotazník Kalkulátoru na expertním webu bankovnipoplatky.com přes 2 000 respondentů. V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).

 

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za duben 2011

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 8,5
FIO BĚŽNÝ 35,50
PS Osobní účet Zadarmo 70
PS Osobní účet Era 104

Raiffeisenbank eKonto Premium

(min.obrat 25tis. Kč)
121
   

Tabulka č.1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc duben 2011. Na prvních dvou příčkách se opětovně umístila mBank s mKontem a FIO s Běžným účtem. Klienti mBank u mKonta v tomto měsíci průměrně zaplatili 8,50 Kč. I u této banky byl v měsíci dubnu zaznamenán průměrný nárůst o 3 Kč. U Běžného účtu u FIO banky klienti zaplatili v březnu 2011 průměrně 35,50 Kč. Tento účet byl jeden z mála, u kterého došlo k poklesu průměrných nákladů (o 6,50 Kč). Výrazně si pohoršila i Poštovní spořitelna s Osobním účtem Zadarmo, u kterého průměrné náklady klientů stouply z 44,50 Kč na 70 Kč.

Do 100 korunové hranice za vedení účtu se tento měsíc neprobojoval jiný účet.

Průměrné náklady na Osobní účet ERA od Poštovní spořitelny byly v dubnu 2011 104 Kč. Ke zvýšení nákladů došlo i u Raiffeisenbank s eKontem Premium (min. obrat 25tis. Kč), u které klienti v březnu zaplatili 113 Kč. U eKonta Extra zaplatili klienti 122 Kč a u eKonta Základ byly průměrné náklady 322 Kč. Také u všech účtů nabízených ČSOB došlo v měsíci dubnu ke zvýšení průměrných měsíčních nákladů. U Aktivního konta od ČSOB zaplatili klienti 206 Kč/měsíčně a u Běžného Konta byly průměrné náklady 201 Kč/měsíc.

Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE genius gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořící účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

 

Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html


Klientský index v dubnu 2011 rapidně stoupl na 176 Kč

Diskutovat (0)