Klientský index v srpnu 2012 - nárůst průměrných poplatků o korunu na 175,50 Kč


17. 09. 2012  00:47     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

U Klientského indexu došlo v měsíci srpnu 2012 ke zvýšení o jednu korunu oproti předcházejícímu měsíci. Rozdíl je v mezích statistické chyby.

 Potvrdil se zde trend z minulého roku, kdy hodnota Klientského indexu v červenci 2011 také klesla a srpnu 2011 se zvýšila o dvě koruny. Vzhledem k rostoucímu tlaku klientů na banky, byly banky nuceny vycházet vstříc přáním a potřebám trhu a svých klientů a snížily některé své poplatky, hlavně ty, které jsou nejvíce vidět – konkrétně výběry z bankomatů. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení Klientského indexu tento měsíc pouze o 1 Kč. V době dovolených byla zaznamenána zvýšená aktivita klientů především při výběrech z bankomatů a u plateb kreditními kartami. .

Dalším důvodem, proč dochází ke změnám Klientského indexu, jsou poplatkové změny u nováčka – ZUNO. ZUNO od 6.8. změnila ceník a výběry z vlastních bankomatů jsou zdarma, výběry z cizích bankomatů jsou zpoplatněny 28 Kč. Změny se týkají Účtu i Účtu Plus. Další nově vzniklé banky jsou také jednou z možných příčin zpomalení růstu Klientského indexu.

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: leden 2012 - srpen 2012

Průměrný klient zaplatil v srpnu 2012 za užívání bankovních služeb 175,50 Kč, www.bankovnipoplatky.com.

.

V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR.

    Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za srpen 2012

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 7,00
Fio Běžný účet 29,00

Equa bank běžný aktivní klient

35,00
Air Bank Malý tarif 52,00

Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč)

131,00
Equa bank běžný 136,00
PS Osobní účet ERA 137,00

KB Můj účet s odměnou (min. obrat 15tis. Kč)

139,00
Air Bank Velký tarif 150,00
 

Tabulka 1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc srpen 2012. Tento měsíc se tabulka 1 blíží údajům za měsíc červenec 2012.

První místo obhájila mBank s mKontem. U tohoto účtu se průměrné měsíční náklady na vedení účtu zvýšily o 0,50 Kč na 7 Kč. U druhé pozice, Fio banky s Fio Běžným účtem, se náklady ustálily na 29 Kč.

Také tento měsíc využívali klienti nově vzniklých bank služeb Kalkulátoru bankovních poplatků na www.bankovnipoplatky.com. Třetí místo obhájila nedávno vzniklá banka Equa bank s Běžným účtem. Pokud byli klienti aktivní a měli měsíční příjem vyšší než 15 000 Kč, průměrně zaplatili 35 Kč. Pokud 15 000 Kč hranice příjmu nedosáhli, zaplatili průměrně 136 Kč (vedení účtu je zde zpoplatněno 99 Kč/měsíc). Nejčastějšími náklady jsou zde výběry hotovosti z bankomatu kterékoliv banky v ČR/zahraničí, které jsou zpoplatněny 9 Kč (to se od září mění).

.

Klienti Air Bank s Malým tarifem v tomto měsíci průměrně zaplatili 52 Kč. Tento účet má vedení účtu sice zadarmo, ale některé často využívané položky jsou zpoplatněny relativně vyšší částkou – např. výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR je zpoplatněn 25 Kč.

Raiffeisenbank s eKontem Premium (min. obrat 25 tis. Kč) zůstala na páté pozici a její klienti průměrně v tomto měsíci zaplatili za vedení účtu 131 Kč. I u tohoto účtu došlo k mírnému zvýšení průměrných měsíčních nákladů za vedení účtu - o jednu korunu. Poštovní spořitelna s Osobním účtem ERA se umístila na sedmé pozici a její klienti v srpnu průměrně zaplatili 137 Kč. O jednu příčku hůře se umístila Komerční banka s účtem Můj účet, kde klienti průměrně zaplatili 139 Kč/měsíc. Poslední bankou, která se vešla do 150 Kč hranice, je Air Bank s Velkým tarifem, u kterého klienti průměrně zaplatili 150 Kč. Průměrné náklady tak odpovídají sazebníku banky, kdy vedení tohoto typu účtu je zpoplatněno 150 Kč. Z toho vyplývá, že za vedením účtu skutečně nejsou skryté žádné další poplatky.

.

Z provedené analýzy získaných dat klientů vyplývá, že tento měsíc došlo k zvýšení průměrných měsíčních nákladů u jednotlivých účtů. Hodnota Klientského indexu se zvýšila na 175,50 Kč/měsíc.

U poslední z nově vzniklých bank – ZUNO - není stále k dispozici dostatek validních dat, které by určily skutečnou výši průměrných měsíčních nákladů, které klienti zaplatí za vedení svého účtu. Změna sazebníku ZUNO se z tohoto důvodu nepromítla do hodnoty Klientského indexu za měsíc srpen 2012.

Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a mají zájem především o základní elektronický banking. Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek. Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořicí účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

. Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.htmlKlientský index v srpnu 2012 - nárůst průměrných poplatků o korunu na 175,50 Kč

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

15931501128

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více