Klientský index v srpnu stoupl, na poplatcích jsme zaplatili o 2 Kč více


02. 09. 2011  00:38     Ing. Ivan Soukal, Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. V srpnu 2011 průměrné bankovní poplatky stouply o 2 Kč na 173 koruny…

Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

Klientský index za měsíc srpen dosáhl úrovně 173,- Kč. Porovnáme-li jeho hodnotu s předcházejícími měsíci, lze zaznamenat tento měsíc výrazný růst měsíčních nákladů, které klienti zaplatili svým bankám za vedení účtu. Tento růst může být ovlivněn i vyšší aktivitou klientů v době prázdnin a s tím související platby či výběry z bankomatů v zahraničí.

V srpnu vybrané banky snižovaly či rušily určité poplatky, jiné naopak zaváděly. Například ČSOB zrušila poplatek za vklad hotovosti na účet a poplatek vklad hotovosti přes bankomat ČSOB (i pro podnikatele a firmy). Dále ČSOB zvýšila limit pro bezplatnou výměnu českých bankovek a mincí z 49 ks na 100 ks. Musejí to však být mince nebo bankovky stejné hodnoty. Výše poplatku však zůstává stejná: 2% z vyměňované částky, minimálně však 100 Kč. Poštovní spořitelna, která je součástí ČSOB, nebude účtovat poplatek za vklad hotovosti jen přes bankomaty. Manipulační poplatek za vklad na přepážce zachová.

Od 8. srpna změnila sazebník i Volksbank. Vedení a zrušení termínovaného vkladu je u banky zdarma. Naopak 55 korun zaplatí klienti, kteří využívají Aktiv konto. Konto, jehož prodej byl již ukončen, banka nabízela ve speciálních prodejních místech pod názvem VolksbankShop a bylo až do konce loňského července zdarma. Pokud klienti Aktiv konto nebudou chtít dále využívat, mohou si nově vybrat Domácí konto za 47 korun měsíčně. Srpnová změna sazebníku Volksbank zdražila i výběry z bankomatů. V síti Volksbank vyjdou na čtyři koruny, tedy o korunu více, v síti ČSOB na osm korun, tedy o dvě koruny více. Výběr z bankomatu u ostatních bank stoupne o pětikorunu na 35 korun. Slevy na poplatcích lze získat, pokud klient bude na účet u bank posílat 15.000 korun a současně provede alespoň pět odchozích transakcí. Další změny lze najít po podrobném prostudování sazebníku banky.

Drobné změny zaznamenala i FIO banka u příplatku za osobní podání příkazu či instrukce, kde se cena 30 Kč nemění, banka pouze v poznámce nového sazebníku připomíná, že při změně banky je klient na základě Kodexu České bankovní asociace z října 2009 osvobozen od příplatků za založení trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem. Toto platí, pokud měníte banku a převádíte platby na nový účet. MasterCard Gold, VISA Gold nabízí od srpna za 3000 Kč.

Ze zpracovaných dat vyplývá, že hodnota Klientského indexu se vrátila na úroveň měsíce června 2011 a dochází opět k jeho růstu. Rozdíl je v mezích statistické chyby. 

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: září 2010 - srpen 2011

 

Průměrný klient zaplatil v srpnu 2011 za užívání bankovních služeb 173,- Kč.

 

V červnu 2011 vyplnilo dotazník Kalkulátoru na expertním webu bankovnipoplatky.com přes 2 000 respondentů. V červenci i v srpnu 2011 došlo k úbytku vyplněných formulářů o 15 % oproti měsíci červnu. Tento pokles je ovlivněn především dobou prázdnin a s tím jsou spojené dovolené klientů bank. V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za srpen 2011

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 13,00
FIO BĚŽNÝ 62,00
PS Osobní účet zadarmo 63,00

Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč)

115,00
UniCreditBank Partners konto 116,00
GE Money GENIUS ACTIVE 144,00
ČSOB AKTIVNÍ KONTO I 157,50
 

Tabulka č.1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc srpen 2011. Na prvních dvou příčkách se opětovně umístila mBank s mKontem a FIO s Běžným účtem. U obou bank došlo k růstu průměrných měsíčních nákladů oproti předcházejícímu měsíci. Klienti mBank u mKonta v tomto měsíci průměrně zaplatili 13 Kč za vedení účtu. U FIO Běžného se průměrné měsíční náklady klientů zvýšily na 62 Kč. O jednu příčku si polepšila Poštovní spořitelna s Osobním účtem Zadarmo. U této instituce klienti zaplatí měsíční náklady pouze o 1 Kč více než u Fio banky. Naopak na čtvrtou příčku klesla Raiffeisenbank s eKontem Premium (min.obrat 25tis. Kč). I u tohoto účtu prudce vzrostly průměrné měsíční náklady klientů na 115 Kč. Na pátém místě se umístila UniCreditBank s Partners kontem. V měsíci srpnu u tohoto konta její klienti zaplatili průměrně 116 Kč za vedení účtu. Do 150 Kč hranice se jako poslední vešla GE Money s účtem GENIUS ACTIVE. U tohoto účtu klienti průměrně zaplatili 144 Kč.

Z výše uvedené tabulky 1. vyplývá, že u většiny bank došlo ke zvýšení průměrných měsíčních nákladů za vedení účtu. To potvrzuje i zvýšená hladina cenového indexu, které se v tomto měsíci výrazně zvýšila na 173 Kč. Toto zvýšení se projevilo i u ČSOB Aktivního konta, který se nevešel do 150 Kč hranice, a jeho měsíční náklady se zvýšily na 157,50 Kč.

Toto zvýšení měsíčních průměrných nákladů může být poznamenáno vyšší aktivitou klientů v době prázdnin (např. výběry ze zahraničního bankomatu, platby kreditními kartami apod.). Z tabulky 1. vyplývá, že první pozice obsazují stabilně stejné banky. Toto pořadí je odvozeno především od nízkonákladových kont, které jsou na prvních pozicích a jsou víceméně s průměrnými měsíčními náklady neměnné. U těchto účtů také klienti zpravidla využívají pouze základní služby a nedochází zde k tak výrazným změnám.

Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE genius gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořící účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

 

Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.htmlKlientský index v srpnu stoupl, na poplatcích jsme zaplatili o 2 Kč více

Diskutovat (0)