Klientský index VI. 2011 (173,- Kč) – průměrné bankovní poplatky o korunu poklesly


08. 07. 2011  07:42     Ing. Ivan Soukal, Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová.

Jak chápat klientský index?

Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

FINPARÁDA - NOVÁ SLUŽBA NA BP.COM

Klientský index za měsíc červen dosáhl úrovně 173,- Kč. Porovnáme-li jeho hodnotu s předcházejícími měsíci, vidíme nepatrné snížení oproti květnu a výrazné snížení oproti měsíci dubnu, kdy došlo ke změně v sazebníku jedné z nejvýznamnějších bank v České republice. Přesto v porovnání se zářím 2010 – březnem 2011 (viz. Graf 1) můžeme vyčíst prudké zvýšení nákladů za vedení účtů. 

 Ze zpracovaných dat vyplývá, že za poslední tři měsíce dochází k výraznému zvýšení ve velikosti Klientského indexu (viz. graf 1), i když po zdražení některých bank v měsíci dubnu se růst zastavil a došlo k mírnému poklesu nákladů. Rozdíl je v mezích statistické chyby.

 

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: září 2010 - červen 2011

 

Průměrný klient zaplatil v červnu 2011 za užívání bankovních služeb 173,- Kč

 V červnu 2011 vyplnilo dotazník Kalkulátoru na expertním webu bankovnipoplatky.com přes 2 000 respondentů. V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).  

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za červen 2011

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 12,50
FIO BĚŽNÝ 73,30
Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč) 123,50
PS Osobní účet Era 136,50
ČSOB Konto I 141,00
ČSOB Aktivní konto I 141,00

Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč)

142,50
GE Money GENIUS ACTIVE 151,30
 

Tabulka č. 1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc červen 2011. Na prvních dvou příčkách se opětovně umístila mBank s mKontem a FIO s Běžným účtem. Klienti mBank u mKonta v tomto měsíci průměrně zaplatili 12,50 Kč a došlo k výraznému zvýšení nákladů za vedení účtu. Tento nárůst je ale způsoben mimořádnými aktivitami/službami klientů mBank (např. výběry z bankomatů v cizině). Toto zvýšení se projevilo i u FIO Běžného, kde se průměrné měsíční náklady klientů zvýšily na 73,30 Kč. Na třetí příčce se opět umístila Poštovní spořitelna, ale tentokrát s Osobním účtem Era, u kterého klienti průměrně zaplatí 136,50 Kč za vedení účtu. U Poštovní spořitelny s Osobním účtem Zadarmo nebyl tento měsíc dostatečný počet respondentů. Na čtvrtou a pátou pozici se nově probojovala ČSOB s Kontem I a Aktivním kontem. U obou účtů se klienti vejdou do 150 korunové hranice. Jako poslední se do této hranice dostala Raiffeisenbank s eKontem Premium (při dodržení min. obratu 25 tis. Kč). Těsně pod hranicí 150 Kč se také nově umístila GE Money bank s kontem Genius aktive.

Komentář k výsledkům

Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE genius gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořící účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

  Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html

NEVÍTE, KAM DÁL? FINPARÁDA - NOVÁ SLUŽBA NA BP.COM

 Klientský index VI. 2011 (173,- Kč) – průměrné bankovní poplatky o korunu poklesly

Diskutovat (0)