Klientský index za březen 2012 - s průměrnými poplatky zůstáváme na 176 Kč za měsíc


09. 04. 2012  02:58     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

Klientský index za měsíc březen dosáhl stejné úrovně, jako v předchozím měsíci tzn. 176,- Kč a ustálil se tak i na hodnotách KI v měsících listopad a prosinec 2011. Rozdíl je v mezích statistické chyby.  

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: květen 2011 - březen 2012

  Průměrný klient zaplatil v březnu 2012 za užívání bankovních služeb 176,- Kč, www.bankovnipoplatky.com. V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR.  

Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za březen 2012

ÚČET Průměrné náklady v Kč
mBank mKONTO 7,50
Fio Běžný účet 42,00
Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč) 135,00
PS Osobní účet ERA 139,00
GE Money GENIUS ACTIVE 149,00
  Tabulka č.1 zobrazuje průměrné náklady klientů u vybraných typů účtů za měsíc březen 2012. První místo stabilně obhájila mBank s mKontem. U tohoto účtu se průměrné měsíční náklady na vedení účtu snížily na 7,50 Kč. Stejný trend byl zaznamenán i u druhé pozice, kde u Fio banky s Fio Běžným účtem se náklady snížily na 42 Kč. Třetí místo obhájila Raiffeisenbank s eKontem Premium (min. obrat 25 tis. Kč), kde klienti průměrně v tomto měsíci zaplatili za vedení účtu 135 Kč. Poštovní spořitelna s Osobním účtem ERA se ustálila na čtvrtém místě a její klienti v březnu průměrně zaplatili 139 Kč za vedení svého účtu. Do 150-ti korunové hranice se probojovala i tento měsíc i GE Money bank s účtem GENIUS ACTIVE, zde klienti zaplatili průměrně 149 Kč. V těsném závěsu se umístila Komerční banka s účtem Můj účet, kde klienti průměrně zaplatili 152 Kč/měsíc. U tohoto účtu záviselo, jak klienti dokáží efektivně využívat nastavení svého účtu.             Z provedené analýzy získaných dat klientů vyplývá, že tento měsíc nedošlo k výraznějším změnám ve výši průměrných měsíčních nákladů u jednotlivých účtů. Hodnota Klientského indexu se ustálila na 176 Kč/měsíc.   U nových bank (Air Bank a Equa) není stále k dispozici dostatek validních dat, které by určily skutečnou výši průměrných měsíčních nákladů, které klienti zaplatí za vedení svého účtu.               Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní elektronický banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna s účtem Era zadarmo, u kterého již také musíte plnit minimální zůstatek, dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE Genius Gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořicí účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.   Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde: https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html


Klientský index za březen 2012 - s průměrnými poplatky zůstáváme na 176 Kč za měsíc

Diskutovat (0)