Kniha Patrika Nachera:
Mlčení znamená souhlas. I v případě smluv


14. 06. 2019  00:15     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - KNIHA KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH: Pozor, i mlčení znamená vlastně souhlas. Aneb řešme své problémy aktivně. ČTĚTE DÁLE!

Kniha Patrika Nachera: Mlčení znamená souhlas. I v případě smluv
Mlčení znamená souhlas – aneb komunikujme se svými věřiteli. Pokud se něco stalo, přišli jsme o příjem, narodilo se dítě, onemocněli jsme, rozvedli se nebo naopak oženili, prostě se nám snížila naše životní úroveň, tak to musíme oznámit své bance, respektive svému věřiteli, u kterého máme závazek. Z životních změn se lehce může vyklubat problém, který bude mít vliv na naši budoucí schopnost splácet úvěr. Pokud je finanční instituce skutečně seriózní, za jakou se považuje a prezentuje – proklientská, otevřená, transparentní – pak tuto naši zprávu vezme v potaz a i ve vlastním zájmu se pokusí nám vyjít vstříc s následným řešením.

Solidní instituce totiž chce mít ve svém portfoliu splácející klienty, protože v úrokové marži má zisk. Neseriózní úvěrová instituce půjčuje už s vědomím a vidinou, že klient nebude schopen splácet a s plánem, jak na něm vydělat jinak (sankce, pokuty, exekuce). Jaké máme tedy možnosti při změně naší finanční situace? Prodloužení splácení, a tím snížení měsíční částky, dočasné přerušení splátek (většinou se to bohužel týká jen jistiny, nikoliv úroků, které třeba v prvních letech u hypotéky tvoří drtivou část splátky), refinancování (převedení) úvěru na levnější variantu, konsolidace více úvěrů do jednoho. Těch variant řešení je dnes opravdu hodně. Pokud přestaneme splácet, budeme přitom mlčet, nebudeme reagovat, kontaktu s bankou se budeme naivně vyhýbat, zaděláme si na problémy. Banka se o našich objektivních příčinách a aktuálních potížích nemá jak a od koho dozvědět, a tudíž ve své reakci na aktuální vývoj nemůže rozlišit, zdali jsme jen pouhými chronickými, nesolidními a neodpovědnými neplatiči, kteří si na sebe vzali více, než jsou schopni zvládnout, nebo se nám stala zcela mimořádná událost. Nesplácený úvěr tak pošle banka do standardního procesu vymáhání – inkasní společnost, záznam do registru, prodej pohledávky, soudní spor, exekuce. A už to pěkně frčí. Stojí nám to za to zatloukání a nekomunikaci? Nestojí.

A přesně to se stalo jedné paní z Příbramska. V životě neměla jediný úvěr, žádnou půjčku, až do svých sedmdesáti, kdy se bláhová rozhodla pomoci svému synovi. Vzala si úvěr u banky a peníze následně půjčila potomkovi, který se k ní ale posléze, jak to tak dnes chodí, postavil zády. Úvěr tedy musela platit paní sama. Pečlivě si nastavila trvalý příkaz, prostě stará škola. Po letech splácení jí zemřela její devadesátiletá maminka a paní se chtěla, v duchu patřičné výchovy, postarat o její pohřeb. Vybrala tedy peníze z účtu, ale bohužel už tam nezbyly na pravidelnou splátku úvěru. A tak se stalo, že dva nebo tři měsíce se úvěr nesplácel. Banka neznajíc pozadí celé situace, jednala standardně, rychle a efektivně, jak je výše popsáno, a úvěr zesplatnila. Na nebohou paní se obrátila inkasní společnost. Pokud bychom se v rámci pořadu Suma sumarum celou věcí nezabývali a nepožádali banku o citlivý přístup, dopadlo by to špatně. Přitom stačilo včas s bankou komunikovat a sdělit jí, co se stalo. Řešení by se jistě našlo. Proč tak paní neučinila? A v tom to je – protože měla ostych, pocity viny, prostě se styděla přiznat bance, že po určitou, ale přitom krátkou, dobu nebude schopná splácet. Pocity selhání, zmaru či hanby? Zřejmě kombinace tvrdosti a přísnosti k sobě samé, prostě stará škola, s dnešní sobeckou dobou, kdy jsou lidé chybující a neúspěšní stigmatizováni. Úplně zbytečná komplikace.

Další díly našeho seriálu o knize Konec finančních negramotů v Čechách si můžete přečíst ZDE!

NOVOU KNIHU PATRIKA NACHERA SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘÍMO ZDE!

Konec negramotůKniha Patrika Nachera: Mlčení znamená souhlas. I v případě smluv

Diskutovat (0)