Kolik a kde v průměru zaplatíte – výsledky kalkulátoru bankovních poplatků


19. 07. 2010  01:36     Ing. Ivan Soukal a Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.     komentáře (4)

Po prvním testovacím reportu za období 12.10.2009 – 12.3.2010 přinášíme druhé vyhodnocení dat z Kalkulátoru bankovních poplatků.

Opět jsme zaměřeni na průměrné náklady klientů jednotlivých bank. Tento report je oproti prvnímu testovacímu obohacen o výpočet celkového zatížení poplatky průměrného retailového klienta v ČR a také o část zaměřenou na podrobnější popis respondentů a interpretační rizika. Oproti ostatním reportážím a článkům se report věnuje především výsledkům z Kalkulátoru a minimálně komentuje aktuální dění na trhu, které je dobře a pravidelně mapováno články jiných autorů, ať už na serveru bankovnipoplatky.com nebo na ostatních.  

Průměrné poplatky klientů na jednotlivých účtech

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Rozlišení jaký účet ve své bance klient využívá, bude zahrnuto spolu s vylepšením metodiky výpočtu až do III. kvartálu. Proto jsou do výpočtu zahrnuti všichni klienti sledované banky. A jak to dopadlo?  

Tabulka 1: průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech

Pořadí Účet Průměrné náklady
1. mBank mKONTO 9 Kč
2. Fio běžný 70 Kč
3. GE Money GENIUS ACTIVE* 87 Kč
4. GE Money GENIUS GOLD* 87 Kč
5. Raiffeisenbank eKonto Premium* 107 Kč
6. ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO* 123 Kč
7. Raiffeisenbank eKonto Extra* 127 Kč
8. PS Osobní účet Era 129 Kč
9. Volksbank STYL konto 147 Kč
10. Volksbank FIT konto 149 Kč
11. Volksbank Běžný 165 Kč
12. CITI-konto* 188 Kč
13. GE Money GENIUS ACTIVE 196 Kč
14. ČSOB BĚŽNÝ 200 Kč
15. ČSOB BĚŽNÝ (bez e-banking) 220 Kč
16. ČSOB KONTO (bez e-banking) 225 Kč
17. ČSOB AKTIVNÍ KONTO (bez e-banking) 228 Kč
18. KB Extra konto 229 Kč
19. GE Money BĚŽNÝ 229 Kč
20. PS Osobní účet Zadarmo 229 Kč
21. ČSOB KONTO 247 Kč
22. GE Money BĚŽNÝ 251 Kč
23. Volksbank Program Exklusive 252 Kč
24. Raiffeisenbank eKonto Základ 259 Kč
25. KB IDEAL konto 269 Kč
26. UniCredit Konto Mozaika 271 Kč
27. UniCredit Konto Komplet 277 Kč
28. KB Perfect konto 287 Kč
29. UniCreditBank Partners konto 304 Kč
30. UniCredit Konto Pohoda 336 Kč
31. Raiffeisenbank Běžný 363 Kč
32. UniCredit Běžný 395 Kč
33. KB Premium konto 408 Kč
34. UniCredit Konto Exkluzive 457 Kč
35. CITI-konto 487 Kč
36. Raiffeisenbank Zlaté konto 488 Kč
37. GE Money GENIUS GOLD 544 Kč
38. ČSOB EXKLUZIVNÍ KONTO 545 Kč
39. Banco Popolare běžný NA
40. Banco Popolare On-line konto NA
41. Banco Popolare Prima konto NA
42. Banco Popolare Grande konto NA
43. LBBW IQ konto ZDARMA NA
44. LBBW Konto 5 za 50 NA
* po splnění podmínek banky (zpravidla podmínky minimálního obratu, či zůstatku) NA: počet klientů takto označených účtů byl příliš nízký pro výpočet   Výše uvedené výsledky nejsou ovlivněny aktuálními změnami v sazebnících, které většinou znamenají zdražení. Klienti bank, kteří užívali Kalkulátor v dubnu a květnu, byli stále zpoplatněni dle sazebníků, jaké si banky stanovily po hromadných listopadových změnách 2009. Nynější změny se v průměrných nákladech klientů zobrazí nejdříve v reportu za III., plně až za IV. kvartál, protože některé z bank své změny budou realizovat později než ostatní.  Stejně jako v předchozím kvartálu se na prvním místě s přehledem umístila mBank a dá se očekávat, že i po zvýšení, resp. zavedení určitých poplatků (např. výběry z bankomatu při nižším obratu na kartě než 2 000,-) se i do budoucna bude držet na špici. Ovšem už ne s tak výrazným náskokem. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout FIO a Poštovní spořitelně. Ta se svým novým účtem Era dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank poté, co jejich klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně zůstatek. Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je investovat, či přesunout na spořicí účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.

Průměrný náklad klienta v ČR byl vypočítán na základě průměrných nákladů na jednotlivých účtech a podílech na klientele. Průměrné náklady účtů byly získány průměrováním všech klientů zkoumané banky. Podíly na klientele jsou získány z počtů klientů, kteří banku užívají. V tom případě jsou zdrojem oficiální informace z bank a jejich výročních zpráv. Druhá varianty výpočtu podílů na klientele je založena na počtech respondentů jednotlivých bank v Kalkulátoru. Jedinou výjimkou ve výpočtu průměrného nákladu byla Česká spořitelna a.s., resp. její klienti. Vzhledem k velmi složitému výpočtu díky systému ČS konfigurátor není Kalkulátor schopný vypočítat náklady klienta Spořitelny přímo a byla užita alternativní metoda výpočtu (její popis viz. Respondenti a interpretační rizika).

Tabulka 2: průměrné náklady klienta v ČR

Vážená suma založena na podílech Náklady průměrného klienta
Oficiální počty klientů 231 Kč
Počty klientů dle Kalkulátoru 249 Kč
  Závěrem této části je opět nutno dodat, že každá banka má své služby a své zpoplatnění. Klient si právě dle svého osobitého využívání bankovních služeb a svých osobních preferencí musí zvolit sám. Kalkulátor a data z něj jsou pouhou pomůckou – rozhodnutí je vždy na klientovi.  

Respondenti a interpretační rizika

Ve II. kvartálu byla získána data o užívání retailových bankovních služeb od 2264 respondentů v časovém rozmezí 1.4.2010–29.6.2010. Kalkulátor i metodika výpočtu je průběžně zlepšována, přesto se výsledky reportu z I. a II. kvartálu dají srovnávat. Aktuální metodika je ovlivněna nemožností rozlišit v rámci jedné banky, který účet přesně je užíván a z tohoto důvodu je nutné buď výsledky průměrovat nebo užívat předpokladu racionality a volit nejnižší. Tento problém již byl odstraněn a při přechodu na novou přesnější metodiku v III. kvartálu bude vše okomentováno. Ohledně metodiky je speciálním případem získání dat o nákladech u České spořitelny a.s. Zde se náklady odvíjí nejen od sazebníků, ale především od nastavení konfigurátoru. Teprve potom je získáno, kolik klient celkové zaplatí. Pro zjištění těchto nákladů nemohly být užity průměry z vypočtených nákladů klientů. Bylo užito profilů vytvořených shlukovou analýzou a jejich následné ohodnocení, resp. výběr optimální varianty nastavení účtu – tedy předpoklad racionality klienta.   Ohledně omezení vztažení všech výsledků plošně a bez pochyb na celou populaci stojí v cestě několik faktů, zmíněny budou ve zkratce jen ty hlavní. Internetový formulář je vzdálen optimální metodě, tedy prostému náhodnému výběru, z několika důvodů. Celkově vzato mohou vést ke zkreslení směrem k aktivním klientům s mírnou preferencí internetového bankovnictví, resp. respondenty budou klienti, kteří bankovní služby využívají častěji nebo je bankovní poplatky zajímají. Pasivní klienti pak ve výběru budou pravděpodobně zastoupeni méně, než je tomu ve skutečné populaci. Konkrétní faktory působící možné rozdíly ve výběru a v populaci jsou: ·                respondent musí mít přístup na Internet – to již v dnešní době není významným omezením, přesto především, co se týče starší generace, která cítí potřebu být připojená méně než generace mladší, to může vést k jistému zkreslení, ·                respondent musí vědět o stránkách bankovnipoplatky.com – tento předpoklad je již více limitují než předchozí. Tyto stránky nemají placenou reklamu na velkých portálech ani v jiných neelektronických médiích. To dále limituje počet respondentů a může také ovlivnit strukturu na ty, kteří se na internetu pohybují více na stránkách s články z bankovního prostředí. Na druhou stranu se při významnějších změnách v oblasti poplatků objevují na známých portálech, např. Aktuálně.cz nebo Novinky.cz, odkazy na články z webu bankovních poplatků, stejně tak se v TV, např. zprávy Prima nebo pořad Hyde park, objevuje majitel webu Ing. Nacher. Takže do budoucna se dá očekávat, se zvyšujícím povědomím o tomto webu, snižování zkreslení směrem k respondentům, kteří si aktivně hledají informace o poplatcích, ·                respondenta musí zajímat, jaké poplatky platí – tento předpoklad je založen na jednoduché úvaze, že koho poplatky nezajímají, ten nebude hledat a vyplňovat nepříliš krátký formulář na bankovnipoplatky.com. Vzhledem k relativně běžnému jevu, kdy občan nějakou službu odsuzuje nebo není jinak spokojen, ale dá to najevo pouze verbálně bez vlastní akce ke změně stavu, je toto dalším potenciálním zdrojem zkreslení, jehož intenzitu lze jen těžko odhadnout.   Kalkulátor najdete: https://www.bankovnipoplatky.com/kalkulator.html  


Kolik a kde v průměru zaplatíte – výsledky kalkulátoru bankovních poplatků

Uplné nesmysly
tenhle web jde totálně do kopru, z jedné strany neaktuální a z druhé navíc ještě takovéhle blbosti...
Statiska pro kočku
Někoho možná může zajímat kolik průměrně utratí klient konkrétní banky, ale protože se může dost liš...
Ad Česká šiditelna
Asi tam není proto, že kdo chce využívat internetové bankovnictví, ten od ní už dávno utekl. Kdo zůs...
nějak mi v tom seznamu
chybí Česká Šiditelna :-))...
Diskutovat (4)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14725896188

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,4440
Kurz USD Americký dolar 1 USD 20,8360
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6220
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,5725
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,1950
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1639
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více