Komerční banka byla zařazena do FTSE4Good Index Series


21. 09. 2018  11:06          komentáře (0)

Komerční banka byla nově zařazena do FTSE4Good Index Series. Tato řada indexů je jedním z nástrojů pro investory, kteří chtějí sladit své portfolio s vlastními hodnotami a usilují o investice do společností na základě jejich přístupu k řízení rizik v oblasti životního prostředí a sociální politiky a k firemnímu řízení (Governance). Komerční banka je jedinou společností z České republiky, která je do FTSE4Good Index Series zahrnuta.

Komerční banka byla zařazena do FTSE4Good Index Series
„Komerční banka jako podnikatelský subjekt i jako zaměstnavatel se snaží chovat vůči společnosti i životnímu prostředí s respektem a maximálně zodpovědně. Zařazení do indexu FTSE4Good je pro nás důkazem toho, že svoji práci děláme dobře. Současně jde o závazek dále se zlepšovat a chovat se v souladu s hodnotami naší firmy,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Řada indexů FTSE4Good slouží k posuzování výkonnosti společností, které prokazují silné zaměřením na ochranu životního prostředí, sociální otázky a firemní řízení.


 Komerční banka byla zařazena do FTSE4Good Index Series

Diskutovat (0)