Komise si posvítila na retailové banky (Ekonom, 20.7.2006)


01. 01. 2005  01:00     Karel Ježek     komentáře (0)

Trhy v EU zůstávají rozdrobeny, stále existují významné bariéry vstupu a pro fyzické osoby i malé a střední podniky je obtížné nalézt nejlepší nabídky. "Tyto závěry potvrdila naše analýza konkurence na trhu drobného bankovnictví," prohlásila eurokomisařka pro veřejnou soutěž Neelie Kroesová.
Komise si posvítila na retailové bankyZdroj: Ekonom
Datum: 20.07.2006
Název: Komise si posvítila na retailové banky
Str.: 61
Číslo: 029
Autor: Karel Ježek
Rubrika: Peníze - komentáře
Oblast: Časopisy
Zpracováno: 20.07.2006 04:19:32
Identifikace: EK20060720000065

Text:
Trhy v Evropské unii zůstávají rozdrobeny, stále existují významné bariéry vstupu a pro fyzické osoby i malé a střední podniky je obtížné nalézt nejlepší nabídky. "Tyto závěry potvrdila naše analýza konkurence na trhu drobného bankovnictví," prohlásila eurokomisařka pro veřejnou soutěž Neelie Kroesová na veřejném slyšení v Bruselu počátkem tohoto týdne Představitelé bankovního sektoru, spotřebitelských organizací a regulačních institucí na něm diskutovali o předběžných zjištěních, které přineslo šetření Evropské komise.

Zjištění, jež obsahuje dokument http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/, jsou předmětem veřejné diskuse, která potrvá až do 9. října 2006. Vítány jsou i podněty z Česka.

Komise již v dubnu zveřejnila předběžnou zprávu o sektoru platebních karet. Zjistila, že obchodníci a spotřebitelé stále nemohou využívat výhod, které by přinesl plně konkurenční trh. Co se týče klíčových služeb drobného bankovnictví, tedy běžných účtů a souvisejících produktů, zjistila následující:

Trhy retailového bankovnictví zůstávají rozdrobené podle národních linií a existují významné překážky vstupu, včetně přístupu k platebním systémům a úvěrovým databázím.

Také clearingové systémy pro mezibankovní platby jsou v EU velmi roztříštěné. Banky působící v různých členských státech se musí zapojit do národních systémů, přizpůsobit se různým standardům a hradit rozdílné členské poplatky. Struktura poplatků a pravidla členství mohou někdy odradit nově příchozí, kteří chtějí poskytovat v některých členských státech služby drobného bankovnictví.

Mobilita klientů je nízká. V průměru mají účet u stejné banky zhruba 10 let, malé a střední podniky 8 let. Výnosnější bývají banky na trzích, kde je mobilita klientů nízká.

Ziskovost drobného bankovnictví je uvnitř EU velice odlišná. V Irsku, Španělsku a Finsku jsou banky mnohem výnosnější než v Rakousku či Německu.

Náklady bankovních služeb pro klienty se mezi členskými státy Unie liší. V roce 2004 vykázaly nejvyšší hrubý zisk z běžných účtů fyzických osob banky v Lucembursku a Itálii, zatímco nejnižší banky litevské a švédské.

Evropská komise hodlá do konce letošního roku zveřejnit finální zprávu, v níž na základě připomínek aktualizuje svoji analýzu trhu, doporučí řešení a závěry ze šetření využije k vylepšení své strategie ve finančních službách pro drobnou klientelu.

Problémem je, jak do veřejné diskuse zapojit bankovní sektor. Banky již v rámci šetření měly možnost důvěrně upozornit Komisi na překážky, na něž narážejí v členských státech EU. Podle slov nizozemské eurokomisařky však - až na několik výjimek - nereagovaly. "Je to pro mě velkým zklamáním - naznačuje to, že aktéři kladou větší důraz na obranu své nynější tržní pozice, než na expanzi a vytváření nových příležitostí v celé Evropě," poznamenala Kroesová.

Karel Ježek

 Komise si posvítila na retailové banky (Ekonom, 20.7.2006)

Diskutovat (0)