Kontokorent a kreditní karta. Dobrý sluha, ale zlý pán


02. 07. 2015  00:04     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Kontokorent a kreditní karty jsou velmi rozšířenými  a používanými bankovními produkty. Jedná se o krátkodobé úvěrování v době, kdy nemají lidé přechodně dostatek vlastních volných finančních prostředků. Ne každý klient však umí s těmito produkty správně pracovat.

Kontokorent a kreditní karta. Dobrý sluha, ale zlý pán
Je totiž mnoho klientů, kteří používají například kreditní kartu jako určitý úvěrový standard. Neuvědomují si přitom, že se jedná o velmi drahé produkty pro dlouhodobé úvěrování. Velkou roli zde hraje jejich dostupnost. Banky totiž vydávají kreditní karty, nebo zřizují kontokorenty často bez výraznějšího ověřování bonity, nebo na základě předběžného schválení a pro lidi se tak jedná o dostupné prostředky. Tyto prostředky mají k dispozici kdykoliv potřebují.

Pokud se však tyto úvěrové produkty stanou určitým standardem a lidé s nimi podvědomě počítají, jako s určitou kdykoliv použitelnou rezervou, může vzniknout problém.

Paní Jana po nástupu na mateřskou začala používat kreditní kartu. Poklesl jí totiž příjem a to dost podstatným způsobem. Jana pak veškeré mimořádné náklady hradila kreditní kartou, s tím, že další měsíc utracené prostředky na kreditní kartu splatí. Původním důvodem pro pořízení karty byla přitom kampaň banky v níž slibovala, za každou útratu vrácení pěti procent útraty zpět na bankovní účet.

Dvakrát Jana prostředky skutečně na kreditní kartu vrátila. Třetí měsíc se však objevily další dodatečné náklady spojené s pořízením autosedačky pro miminko a tak už paní Jana prostředky vrátit nezvládla. Začaly se jít strhávat měsíční splátky, včetně vysokého 24 procentního úroku. Tím začala Janě chybět na konci měsíce na běžné výdaje a opět si kreditní karty vypůjčila další prostředky. Postupně tak dluh na kreditní kartě vystoupil na celý úvěrový limit padesát tisíc korun a splátky, které se jí strhávaly z účtu už překračují 40 procent jejího měsíčního rozpočtu. Paní Jana tak není schopna situaci bez pomoci svých rodičů či přítele zvládnout.

Stejný případ platí i o kontokorentu. Jsou totiž klienti, kteří žijí permanentně s mínusem ve formě kontokorentu na účtu. S každou mzdou se dostanou na nulu a zase čerpají z prostředků kontokorentu. Dostávají se tak do začarovaného kruhu, kdy nejsou schopni si s dluhem poradit.

Přitom mohou být kreditní karty a kontokorent šikovnými produkty, když se používají skutečně výjimečně. Samozřejmě v případě kreditních karet propagují banky co nejčastější využívání a co největší útraty, což motivují svými bonusy. V takovém případě se totiž najde vždy dost klientů, kteří nestihnout splatit půjčku v bezúročném období, nebo si na financování kreditní kartou zvyknou dlouhodobě a bankám pak začnou plynout potřebné zisky.

Kreditní karta a kontokorent jsou tedy dobří sluhové, pokud je umíme používat, ale jedná se o zlé pány, pokud se jim plně podřídíme.

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricnaKontokorent a kreditní karta. Dobrý sluha, ale zlý pán

Diskutovat (0)