Lhůty pro převod peněžních prostředků mezi bankami


31. 12. 2013  01:01     Parlamentní institut, Ing. Josef Palán     komentáře (1)

Právo ES neharmonizuje lhůty pro mezibankovní převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie.
Česká republika

V České republice jsou lhůty pro převod peněžních prostředků (úhrady) mezi bankami stanoveny zákonem o platebním styku. Uskutečňuje–li se úhrada v rámci jedné banky, účet příjemce je kreditován týž den, kdy byl účet plátce debetován. V případě mezibankovní úhrady je účet příjemce kreditován následující nebo maximálně druhý pracovní den ode dne, kdy byl účet plátce debetován. Mezibankovní úhrada by proto neměla přesáhnout tři pracovní dny. V praxi je zpravidla mezibankovní úhrada prováděna v průběhu dvou dnů. Doba mezi předložením příkazu bance a odepsáním z účtu plátce je předmětem smlouvy mezi bankou a jejím klientem. V normálních případech, pokud je platební příkaz předložen v dopoledních hodinách, je účet plátce debetován týž den. Evropská unie Právo ES neharmonizuje lhůty pro mezibankovní převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie. Tyto lhůty jsou předmětem dohody mezi účastníky, která obsahuje společná pravidla a standardizované postupy provádění převodních příkazů mezi účastníky. Evropská centrální banka provozuje clearingový systém pro euro – tzv. TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system – volně přeloženo jako transevropský automatizovaný expresní převodní systém hrubého vyrovnání v reálném čase), který je založen na systému zúčtování v reálném čase. TARGET zpracovává mezibankovní a zákaznické přeshraniční platby v euro. K zúčtování plateb a převedení peněžních prostředků mezi bankami tedy dochází za normálních okolností v průběhu několika minut a to na kontinuální bázi s definitivností platby během dne. Systém je charakterizován neodvolatelností platby, což znamená, že jakmile je debetován jeden účet a kreditován účet druhý, nelze již příkaz k provedení platby odvolat. Platby, které se odehrávají v rámci národního platebního systému, jsou realizovány přímo a pouze tímto systémem. Pokud se jedná o platbu do jiné země, potom je příkaz z národního platebního systému zaslán do platebního systému cílové země. TARGET funguje ve všední dny (s výjimkou státních svátků) vždy od 7:00 do 18:00 středoevropského času. Pro klientské platby však pouze do 17:00 hod. Právo ES harmonizuje pouze lhůty pro přeshraniční převody peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu Evropské unie v domácí měně kteréhokoliv členského státu Evropské unie až do výše protihodnoty 50 000 EUR. „Přeshraničním převodem“ se rozumí operace prováděná z podnětu příkazce prostřednictvím instituce nebo její pobočky nacházející se v členském státě, jejímž účelem je poukázat peněžní částku příjemci do některé instituce nebo její pobočky, která se nachází v jiném členském státě; přitom příkazce i příjemce může být táž osoba. Provádí-li „instituce“ či pobočka této instituce nebo „zprostředkující instituce“ (rozumí se instituce, která není ani institucí příkazce, ani institucí příjemce, pouze se podílí na provádění přeshraničního převodu) přeshraniční převod, je povinna zajistit připsání částky převodu ve lhůtě dohodnuté s příkazcem; a pokud není taková lhůta dohodnuta, pak by se měl převod uskutečnit do 5 bankovních pracovních dnů ode dne účinnosti příkazu k převodu. Tyto „instituce“ a „zprostředkující instituce“ nejsou bankou (to je subjektem, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet), ale jsou to subjekty, které zprostředkovávají přeshraniční převody peněžních prostředků. Bankovní pracovní den Bankovní pracovní den je charakterizován jako den, v němž všechny převádějící instituce na převodu zúčastněné běžně vykonávají svoji činnost. Znamená to, že je-li v některé zemi Evropské unie, v níž sídlí převádějící instituce podílející se na převodu, svátek, prodlouží se o tento den lhůta převodu. Za běžný výkon činnosti se považuje běžný provoz převádějící instituce, která se účastní některých etap převodu, kdy tato převádějící instituce má otevřeno pro klienty, poskytuje služby převodu ve většině svých poboček, pracovišť nebo jen v centrále (podle jejích provozních možností). Bude-li např. v neděli pracovat jen jedna pobočka převádějící instituce, která se podílí na určité části převodu a má v daný den vyplatit příjemci částku převodu nebo ji připsat na účet, je tento den v daném případě (za předpokladu funkčnosti účetního systému) bankovním pracovním dnem a převádějící instituce je povinna tuto část převodu provést.     Pramen: Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES o přeshraničních převodech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) článek na téma doby převodu najdete na:

https://www.bankovnipoplatky.com/nejsou-lhuty-pro-prevody-penez-zbytecne-dlouhe-5721.htmlLhůty pro převod peněžních prostředků mezi bankami

Kdo to zaplatí?
Dne 17. 12. 2009 (čtvrtek) jsem platila internetem zákonnou odpovědnost za auto. Pojišťovna dostala ...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

47636514496

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 490 000

490000


ČÍSLO TÝDNE: 490 000 korun. Právě tolik by měl stát jeden z nejlevnějších elektromobilů na trhu. Oznámení o začátku výroby oznámila společnost Volkswagen. Tato cena by výrazným způsobem zvýšila dostupnost elektromobilů pro běžné spotřebitele.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,3070
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,3250
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5990
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,2295
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,5175
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,8896
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více