Mimořádný report Kalkulátoru bankovních poplatků


01. 08. 2010  16:10     BankovniPoplatky.com     komentáře (1)

Vzhledem k mimořádnému zájmu ze strany médií podobně zaměřených jako bankovnipolatky.com jsme se rozhodli k vytvoření mimořádného reportu.

Report je zaměřený nikoliv na výši poplatků, ale na chování respondentů Kalkulátoru – jinými slovy zde naleznete informace např., které služby jsou pro klienta nejdůležitější a jak často je využívají. Závěrem úvodního slova bych ještě požádal důkladné čtenáře a odborníky, aby věnovali pozornost poslední statisticko-metodické části reportu. V následujících dvou tabulkách jsou zpracovány odpovědi na 50 otázek sledovaných Kalkulátorem. Dotazované služby, např. výběry z bankomatu, minimální obrat na účtu, inkaso apod., vyplňují respondenti zadáním počtu operací za měsíc. Otázky na vlastnictví kreditní karty nebo např. frekvenci výpisu zodpovídají respondenti volbou z předem dané nabídky odpovědí. V tabulce 1 sledujeme, na jaké otázky klient odpověděl a na které ne. Z tabulky je jasně vidět, které služby jsou pro klienta nejdůležitější – téměř všichni odpovídali na otázky ohledně výběru z bankomatů (bankomat je uveden pod zkratkou ATM), trvalé platební příkazy do vlastní banky a také inkaso do vlastní banky. Naopak nejméně respondentů odpovídalo na dotaz ohledně výměny bankovek, příjmu mincí a nadměrných vkladů hotovosti.

Tabulka 1: počty respondentů, kteří zodpověděli a nezodpověděli otázku, zdroj: vlastní zpracování

Otázka Počet respondentů
Odpověděl Neodpověděl Odpověděl v %
Minimální obrat 11297 727 94,0%
Průměrný zůstatek 11242 782 93,5%
Forma výpisu 11859 165 98,6%
Frekvence výpisu 12022 2 100,0%
Debet neembos karta ANO/NE 11926 98 99,2%
Debet embos karta ANO/NE 11927 97 99,2%
Kreditní karta ANO/NE 11927 97 99,2%
Výběr ATM vlastní banky ČR 11142 882 92,7%
Výběr ATM cizí banky ČR 10210 1814 84,9%
Výběr ATM cizí banky v ČR částka 5659 6365 47,1%
Výběr ATM vlastní banky v zahraničí 8867 3157 73,7%
Výběr ATM vlastní banky v zahraničí částka 1007 11017 8,4%
Výběr ATM cizí banky v zahraničí 8893 3131 74,0%
Výběr ATM cizí banky v zahraničí částka 1023 11001 8,5%
Přímé bankovnictví ANO/NE 11945 79 99,3%
E banking ANO/NE 11946 78 99,4%
Tele banking ANO/NE 11946 78 99,4%
Příchozí platba z cizí banky 11028 996 91,7%
Příchozí platba z vlastní banky 9868 2156 82,1%
Příkaz do vlastní banky pobočka 5897 6127 49,0%
Příkaz do vlastní banky telefon 5478 6546 45,6%
Příkaz do vlastní banky box 5496 6528 45,7%
Příkaz do vlastní banky Inet 9345 2679 77,7%
Příkaz do cizí banky pobočka 5747 6277 47,8%
Příkaz do cizí banky telefon 5338 6686 44,4%
Příkaz do cizí banky box 5363 6661 44,6%
Příkaz do cizí banky Inet 9934 2090 82,6%
TPÚ do vlastní banky pobočka 5870 6154 48,8%
TPÚ do vlastní banky telefon 5219 6805 43,4%
TPÚ do vlastní banky Inet 8309 3715 69,1%
TPÚ do cizí banky pobočka 6006 6018 50,0%
TPÚ do cizí banky telefon 5179 6845 43,1%
TPÚ do cizí banky Inet 9287 2737 77,2%
Inkaso do vlastní banky pobočka 5705 6319 47,4%
Inkaso do vlastní banky telefon 5175 6849 43,0%
Inkaso do vlastní banky Inet 7103 4921 59,1%
Inkaso do cizí banky pobočka 5799 6225 48,2%
Inkaso do cizí banky telefon 5165 6859 43,0%
Inkaso do cizí banky Inet 8195 3829 68,2%
Vklad hotovost pobočka 8277 3747 68,8%
Vklad hotovost pobočka nadměrný počet 7061 4963 58,7%
Vklad hotovost pobočka nadměrná částka 95 11929 0,8%
Vklad hotovost ATM 7038 4986 58,5%
Výběr hotovost pobočka 7736 4288 64,3%
Cash back 7181 4843 59,7%
Příjem mincí kolikrát 6618 5406 55,0%
Příjem mincí počet mincí 5856 6168 48,7%
Výměna bankovek kolikrát 6576 5448 54,7%
Výměna bankovek počet bankovek 5810 6214 48,3%
Příjem mincí částka 87 11937 0,7%
Výměna bankovek částka 113 11911 0,9%
  Ve druhé části jsme se zaměřili na výsledky odpovědí na jednotlivé otázky. V této části se např. dozvíte, že v průměru český bankovní klient vybírá z bankomatu vlastní banky přibližně 3krát. U služeb jako TPÚ a inkaso je započítáváno jejich provedení, nikoliv zřízení, které proběhne jen jednou. U částek se započítávají odpovědi klientů, kteří označili, že služby alespoň jednou využili. Otázky jsou řazeny tak, jak je najdete v Kalkulátoru. Co najdete v tabulce: ·                Aritmetický průměr – veličina, která je typickou hodnotou pro zkoumaný soubor hodnot, ·                Medián – veličina (na rozdíl od průměru není ovlivněna extrémními hodnotami), která je prostřední hodnotou v souboru zkoumaných hodnot – 50% čísel je menších nebo rovno mediánu a 50% je vyšších nebo rovno mediánu. Při vychýlení průměru je vhodnější k popisu užít medián místo průměru. ·                SMODCH (směrodatná odchylka) – veličina, která vyjadřuje, jak moc je soubor hodnot rozkolísaný. Pokud je malá, jsou si hodnoty v souboru velmi podobné. Pokud je velká, jsou hodnoty v souboru od sebe velmi vzdáleny. Při srovnávání SMODCH je nutné brát v potaz, jestli se zkoumá např. obrat peněz na účtu (hodnoty od 1 000,- Kč do 1 000 000) nebo jestli se zkoumá užívání služby jakou je výběr z bankomatu (od 0 po 30). ·                NA (not available) – hodnota označena jako „NA“ nebyla počítána. Toto označení najdete u textových veličin nebo u veličin s odpověďmi ANO/NE, kde medián nebo směrodatná odchylka postrádají smysl.

Tabulka 2: popisná statistika pro jednotlivé otázky, zdroj: vlastní zpracování

Popisná statistika
Otázka Průměr Medián SMODCH
Minimální obrat 27 092 Kč 20000 45719,90
Průměrný zůstatek 35 564 Kč 10000 81450,47
Forma výpisu NA NA NA
Frekvence výpisu NA NA NA
Debet neembos karta ANO/NE 26% NA NA
Debet embos karta ANO/NE 41% NA NA
Kreditní karta ANO/NE 32% NA NA
Výběr ATM vlastní banky ČR 2,93 2 2,43
Výběr ATM cizí banky ČR 0,89 0 1,53
Výběr ATM cizí banky v ČR částka 4 189 Kč 3000 4620,86
Výběr ATM vlastní banky v zahraničí 0,21 0 0,83
Výběr ATM vlastní banky v zahraničí částka 4 607 Kč 3000 4306,61
Výběr ATM cizí banky v zahraničí 0,22 0 0,91
Výběr ATM cizí banky v zahraničí částka 4 665 Kč 3000 4213,39
Přímé bankovnictví ANO/NE 84% NA NA
E banking ANO/NE 83% NA NA
Tele banking ANO/NE 8% NA NA
Příchozí platba z cizí banky 2,72 2 2,97
Příchozí platba z vlastní banky 1,57 1 2,61
Příkaz do vlastní banky pobočka 0,38 0 1,24
Příkaz do vlastní banky telefon 0,20 0 0,97
Příkaz do vlastní banky box 0,18 0 1,01
Příkaz do vlastní banky Inet 2,64 2 3,30
Příkaz do cizí banky pobočka 0,52 0 1,59
Příkaz do cizí banky telefon 0,30 0 1,37
Příkaz do cizí banky box 0,24 0 1,12
Příkaz do cizí banky Inet 4,49 4 4,08
TPÚ do vlastní banky pobočka 0,38 0 1,17
TPÚ do vlastní banky telefon 0,08 0 0,62
TPÚ do vlastní banky Inet 1,41 1 1,96
TPÚ do cizí banky pobočka 0,70 0 1,74
TPÚ do cizí banky telefon 0,13 0 0,77
TPÚ do cizí banky Inet 2,94 2 2,89
Inkaso do vlastní banky pobočka 0,21 0 0,78
Inkaso do vlastní banky telefon 0,04 0 0,45
Inkaso do vlastní banky Inet 0,67 0 1,29
Inkaso do cizí banky pobočka 0,33 0 1,05
Inkaso do cizí banky telefon 0,07 0 0,71
Inkaso do cizí banky Inet 1,30 1 1,64
Vklad hotovost pobočka 0,69 0 1,52
Vklad hotovost pobočka nadměrný počet 0,09 0 0,57
Vklad hotovost pobočka nadměrná částka 209 789 Kč 100000 184874,76
Vklad hotovost ATM 0,07 0 0,00
Výběr hotovost pobočka 0,42 0 1,14
Cash back 0,26 0 0,91
Příjem mincí kolikrát 0,04 0 0,48
Výměna bankovek kolikrát 0,04 0 0,42
Příjem mincí částka 1 577 Kč 1000 1948,85
Výměna bankovek částka 11 282 Kč 2000 21482,89
  Z dat je evidentní, že některé průměry jsou vychýleny z důvodu extrémů. Tyto extrémy jsou primárně způsobeny OSVČ (živnostníci), kteří využívají běžných retailových účtů pro své podnikání. Jeden příklad za všechny je minimální obrat na hodnotě 27 000,- Kč. Právě z tohoto důvodu byl přidán medián, který např. u obratu nižší o 7 000,- Kč, což je realitě blíže. Do pravidelných kvartálních reportů z Kalkulátoru podobné hodnoty, které jsou mimo běžné bankovnictví pro nepodnikající fyzické osoby neboli mimo občanské bankovnictví pro běžného klienta, filtrujeme a do výpočtů nezahrnujeme. Tentokrát jsme udělali výjimku, protože smyslem bylo vypočítat, jak jsou užívány běžné účty v ČR, a OSVČ je užívají častěji než účty pro drobné podnikatele (viz. například kauza změn poplatků v mBank z přelomu jara a léta tohoto roku). Vraťme se zpět k původní otázce, jak popsat průměrného klienta české běžného účtu? ·                Měsíčně na účtu obrátí 20 000,- Kč a zůstane mu 10 000,- Kč (z opatrnosti jsme využili mediánu). ·                Vlastní pouze jednu kartu a to debetní embosovanou. ·                Z bankomatu vybírá 4x z toho 3x ve vlastní bance a 1x v cizí, ze které si vybere kolem 4 000,- Kč. ·                Užívá přímé bankovnictví, jmenovitě e-banking. ·                Přijde mu za měsíc 5 plateb z toho 3 z cizí a 2 z vlastní banky. ·                Provede 7 platebních příkazů z toho 6 pomocí internetu a jen 1 na pobočce banky. ·                Stejná internetová preference je i u trvalých příkazů a inkas (3x TPÚ do cizí banky a 1x inkaso nebo sdružená inkasní platba také do cizí banky). ·                Ostatní služby využívá sporadicky. Na závěr této části by se hodila věta: „Kdo je vlastně průměrný?“. Pokud jste se v profilu průměrného klienta nenašli, nezoufejte. Průměr je snadno vychýlitelná veličina a jeden modelový profil do sebe nikdy nepojme aktivního člověka s rodinou a chudého studenta. Z tohoto důvodu do dalšího reportu chystáme výpočet několika přesněji specifikovaných profilů, podle kterých budou posuzované nabídky bank. Nechte se překvapit na začátku října dalším reportem opět na www.bankovnipolatky.com.  

Respondenti a interpretační rizika

Výpočty se zakládají na datech získaných od 12 024 respondentů, kteří využili formulář Kalkulátoru v době 12.10.2009 až 29.7.2010. Získaná data jsou tedy vícerozměrná, sekundární, subjektivní data a z toho vyplývající omezení. Přesto je nutné zmínit relativně vysokou vypovídací hodnotu. Data v Kalkulátoru mají vyšší vypovídací hodnotu než data sebraná přímým dotazováním na ulici nebo sběr za užití dálkové komunikace (mail, telefon). Na rozdíl od těchto výzkumů totiž vyplnění formuláře Kalkulátoru dává přidanou hodnotu především samotnému respondentovi, resp. klientovi. Respondent užívá Kalkulátor, aby zjistil nákladnost svého využívání bankovních služeb. Potom je tedy primárně v jeho zájmu zadat co nejpřesnější a co nejpravdivější údaje. Ve výzkumech po telefonu je velmi časté, že klient ochotný odpovídat na otázky je jen jeden ze dvaceti, ale především není sám nijak motivovaný. Maximálně se mu na konci hovoru dostane poděkování, pokud vydrží na lince až do konce vyplňování. Toto v Kalkulátoru nehrozí a je právě především v klientově zájmu, aby vyplnil vše, co je pro něj podstatné. Díky tomuto téměř symbiotickému vztahu klient získá přidanou hodnotu informováním o nákladech u různých bank pro něj na míru a tým www.bankovnipolatky.com  získává cenné údaje. I přes nemalou vypovídací hodnotu a přesnost získaných dat je nutné zmínit omezení vztažení všech výsledků plošně a bez pochyb na celou populaci ČR. Tomu stojí v cestě několik faktů, popsány budou ve zkratce jen ty hlavní. Internetový formulář je vzdálen optimální metodě, tedy prostému náhodnému výběru, z několika důvodů. Celkově vzato mohou vést ke zkreslení směrem k aktivním klientům s mírnou preferencí internetového bankovnictví, resp. respondenty budou klienti, kteří bankovní služby využívají častěji nebo je bankovní poplatky zajímají. Pasivní klienti pak ve výběru budou pravděpodobně zastoupeni méně, než je tomu ve skutečné populaci (např. důchodci a tzv. pobočkáři). Respondenty jsou tedy v tomto dokumentu míněni klienti bank, na které působí tyto faktory, zapříčiňující možné rozdíly ve výběru a v populaci: ·                respondent musí mít přístup na Internet – to již v dnešní době není významným omezením, přesto především, co se týče starší generace, která cítí potřebu být připojená méně než generace mladší, to může vést k jistému zkreslení, ·                respondent musí vědět o stránkách www.bankovnipoplatky.com – tento předpoklad je již více limitující než předchozí. Bankovnipolatky.com nemají placenou reklamu na velkých portálech ani v jiných neelektronických médiích. To dále limituje počet respondentů a může také ovlivnit strukturu na ty, kteří se na internetu pohybují více na stránkách s články z bankovního prostředí. Na druhou stranu se při významnějších změnách v oblasti poplatků objevují na známých portálech, např. Novinky.cz nebo Aktuálně.cz, odkazy na články z webu bankovních poplatků, stejně tak se v televizi a rádiu objevuje majitel webu Ing. Nacher. Takže do budoucna se dá očekávat, se zvyšujícím povědomím o tomto webu, snižování zkreslení směrem k respondentům, kteří si aktivně hledají informace o poplatcích, ·                respondenta musí zajímat, jaké poplatky platí – tento předpoklad je založen na jednoduché úvaze, že koho poplatky nezajímají, ten nebude hledat a vyplňovat nepříliš krátký formulář na www.bankovnipoplatky.com. Vzhledem k relativně běžnému jevu, kdy občan nějakou službu odsuzuje nebo není jinak spokojen, ale dá to najevo pouze verbálně bez vlastní akce ke změně stavu, je toto dalším potenciálním zdrojem zkreslení, jehož intenzitu lze jen těžko odhadnout. Situace je podobná volbám – každý občan má nějakou jemu sympatickou politickou stranu, ovšem k volbám dorazí každý druhý.   Ing. Ivan Soukal


Mimořádný report Kalkulátoru bankovních poplatků

určitě do průměru nepatřím,jsem socka....
narovnal jsem své vztahy k institucím ,které sem nalezly ze zahraničí,což jsou v podstě všechny.Prot...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

5054393133

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více