Nová možnost investic do potravin a nápojů


13. 02. 2013  20:58     tz     komentáře (0)

V únoru mají klienti ČSOB opět příležitost investovat do potravin a nápojů, a to v rámci strukturovaného fondu Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3. Pro ty, kteří chtějí investovat do akcií bez zbytečného rizika, zůstává z minulého měsíce v nabídce Global Partners ČSOB Světového růstu +27, popřípadě Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 3 pro investici v dolarech. Dalším novým fondem je smíšený fond fondů KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro 90 květen. Vedle klasického zadávání pokynů k nákupu podílových listů prostřednictvím klientského poradce mohou klienti ČSOB nakupovat vybrané fondy v české měně rychle a bezpečně prostřednictvím svého internetového bankovnictví.

Nová možnost investic do potravin a nápojů
„Doba drobné investory naučila opatrnosti. Především ti méně zkušení vyžadují vysokou pravděpodobnost zisku s nižším rizikem. Ve  fondu potravin a nápojů mohou těžit ze stabilního růstu, který nabízí světové potravinářské společnosti jako je Danone či Coca Cola, a to i s minimální investovanou částkou 5 tisíc korun. Navíc mohou investovat z pohodlí domova prostřednictvím internetového bankovnictví,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. „V loňském roce klienti do fondu s obdobným zaměřením investovali více než jednu miliardu korun a věříme, že i nově nabízený fond si najde své zájemce,“ doplňuje Jan Barta.  

Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 je strukturovaný fond s ochranou investice ve výši 95 % investované částky. Investiční koš je složen z 30 akcií silných globálních společností (především z USA) s vysokou pravděpodobností růstu ve velmi stabilním odvětví potravin a nápojů. V rámci fondu je možné dosáhnout výnosu ve výši až 60 % za dobu trvání investice (8,56 % ročně).

„Dobré jídlo nikoho neomrzí“
Sektor potravin a nápojů spadá do defenzivního odvětví. Znamená to, že spotřebitelé mají tendenci udržovat své oblíbené produkty ve spotřebních koších, a to mnohdy bez ohledu na svou finanční situaci. Proto je toto odvětví považováno za necyklické a velmi stabilní. Produkty společností s tímto zaměřením jsou vždy v poptávce relativně nezávislé na stavu ekonomiky (i v období krize). Proto jsou potraviny a nápoje vhodné pro investory, kteří hledají stabilní a dlouhodobý růst.

Z předchozího měsíce zůstávají v nabídce tyto fondy:
Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 3
Global Partners ČSOB Světového růstu +27
KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95
Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných odvětví 1
Optimum Fund ČSOB Exclusive Jumpstart 2Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná.
Hlavním cílem podílového fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv. Druhotným cílem fondu Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 je vyplatit investorovi nejméně 95 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice.

Podrobné informace o zajištěných fondech včetně podstaty jejich zajištění naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.Nová možnost investic do potravin a nápojů

Diskutovat (0)