Otakar Motejl:
I já na činnost bank přispívám soustavnými částkami


05. 12. 2007  13:00          komentáře (0)

Otakar Motejl je prvním ombudsmanem - veřejným ochráncem práv v České republice

 

1) V čem spočívá podstata Vaší práce ve funkci Ombudsmana? V čem vidíte největší přínos tohoto institutu? Podstatou mé práce je ochrana osob před jednáním úřadů, pokud je v rozporu s právem, nebo naopak proti nečinnosti úřadů. Přínosem je především skutečnost, že provádím nezávislá šetření, zjištěná pochybení se snažím objasnit, případně vytknout té straně, která se jich dopustila. Mám možnost provádět šetření v každé jednotlivé věci spadající do mé působnosti a zajistit nápravu chyb. ________________________________________________________________________   2) Jaké případy sporů v oblasti bank, úvěrů a exekucí nejčastěji řešíte? Jakého problému se týká největší množství stížností? Vzhledem k vymezení působnosti na oblast státní správy nepřichází v úvahu, abych se zabýval stížnostmi mimo tuto oblast, tedy především těmi, které se týkají soukromoprávních záležitostí, včetně poskytování bankovních úvěrů a činnosti bank vůbec. Protože se moje působnost nevztahuje na rozhodování soudů a na činnost soudních exekutorů, nepřichází v úvahu ani řešení stížností ve věcech exekucí. Nejčastěji se na mne lidé obracejí se stížnostmi ve věcech sociálního zabezpečení, sociálních dávek, záležitostech daňových, dále ve věcech týkajících se stavebního řízení, ochrany životního prostředí a v mnoha dalších oblastech. _______________________________________________________________________   3) Jaká jsou největší úskalí Vaší práce? Co by jste ve své pracovní náplni označil za nejobtížnější? Jedním z častých problémů je získání úplných informací od stěžovatele. Moje působnost je založena na předpokladu, že stížnost se týká postupu nebo nečinnosti orgánů státní správy a že si občan na tyto skutečnosti stěžoval především u příslušných úřadů. Teprve poté, co na tuto jeho stížnost nebylo řádně a včas reagováno, nebo když stížnost nebyla vyřízena uspokojivým způsobem, mohu zahájit šetření. Někdy je těžké dopátrat se, zda stěžovatel vyčerpal všechny možnosti, než se na mne obrátil. Velmi obtížné je také někdy vysvětlit lidem, kteří se na mne obracejí, poměrně úzké a v zákoně jasně definované vymezení mé působnosti, vysvětlit jim, že jsou věci, s nimiž jim opravdu pomoci nemohu. _______________________________________________________________________   4) Jak se vyvíjí počet stížností občanů? Meziročně roste nebo klesá? Počet stížností je zhruba stále stejný. K věcnému projednání přichází každý rok něco přes 5000 podání, a to včetně těch, která jsou přednášena ústně přímo v sídle Kanceláře v Brně. _______________________________________________________________________   5) Pomáháte občanům, kteří si stěžují i v oblastech jejichž řešení není přímo ve vaší kompetenci? Např. radami, kontakty apod.? Pokud musím stížnost odmítnou, protože věc není v mé působnosti, vždy se snažím vysvětlit nejen, proč se stížností nemohu zabývat, ale zejména poradit stěžovateli, jakým způsobem by se jeho problém dal řešit, na který orgán (zejména inspekční) by se měl obrátit apod. _______________________________________________________________________   6) V minulosti jste byl ministrem spravedlnosti. Jak se díváte na postavení a pravomoce exekutorů? Jsou dle Vás optimální? A jak velkým problémem jsou dle Vás chyby, kterých se exekutoři dopouští a které následně neoprávněně potlačují práva postižených? Zřízení soudních exekutorů před lety bylo nezbytné a myslím, že po jejich zavedení došlo k zásadnímu obratu ve věci vymáhání dluhů a vymahatelnosti práva vůbec. Připouštím, že zejména v prvních měsících, či letech aplikace zákona o soudních exekutorech skutečně docházelo někdy i k vážným chybám. Vyplývá to z novosti jakékoli činnosti, ale v posledních letech zjišťuji, že se situace zlepšuje. Podle mých informací se výrazně zvýšil počet věcí, které exekutoři vyřizují. V zásadě považuji jejich činnost za úspěšnou a věřím, že v důsledku kárné pravomoci notářské komory a dohledu ministerstva spravedlnosti postupně zavládne i všeobecná spokojenost.  _______________________________________________________________________    7) Který bankovní poplatek je podle Vás nejabsurdnější? Připomenu, že nejabsurdnějším bankovním poplatkem v roce 2006 si více než 10 000 čtenářů zvolilo Poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky. Jako „stará škola“ pracuji spíše s reálnými platidly, ale i já s určitým zármutkem konstatuji, že i při minimálním pohybu na mém smutném bankovním kontu přispívám na činnost bank sice drobnými, ale soustavně vybíranými částkami. Rozsah těchto ztrát ovšem není tak velký, abych proti tomu protestoval.


Otakar Motejl: I já na činnost bank přispívám soustavnými částkami

Diskutovat (0)