Pavol Oravec výkonným ředitelem útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora Ječmenová leaderem diverzity


10. 06. 2019  00:42          komentáře (0)

Pavol Oravec vede od 1. června útvar Řízení aktiv a pasiv. Tento útvar zabezpečuje dobře strukturovanou, likvidní, profitabilní a udržitelnou bilanci celé skupiny ČSOB.  Na pozici výkonného ředitele útvaru Řízení aktiv a pasiv vystřídá Barboru Ječmenovou, která od 6. června 2019 nastupuje na mateřskou dovolenou. Barbora se bude v průběhu mateřské dovolené na částečný úvazek věnovat podpoře diverzity ve skupině ČSOB.

Pavol Oravec výkonným ředitelem útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora Ječmenová leaderem diverzity
Pavol pracuje v ČSOB od roku 2010 v útvaru Řízení konsolidované bilance. Před nástupem do banky pracoval v oblasti pojišťovnictví – v Deloitte a v ČSOB Pojišťovně. V nové pozici se bude věnovat podpoře jednotlivých obchodních útvarů skupiny v dosahování jejich strategických cílů a též pracovat na integraci agend řízení aktiv a pasiv v rámci skupiny ČSOB i KBC. Pavol vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Barbora pracuje v ČSOB od roku 2004, kdy začínala v útvaru Finance. Od roku 2011 působila jako konzultant pro vrcholový management v oblastech HR, IT a transformace.  Od roku 2015 zastávala pozici výkonné ředitelky útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora se bude v průběhu mateřské dovolené věnovat podpoře diverzity ve skupině ČSOB, naváže tak na úspěšné provozování dětského centra ČSOB, o které se zasadila.Pavol Oravec výkonným ředitelem útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora Ječmenová leaderem diverzity

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20473914805

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více