Penzijní fondy:
výsledky v roce 2012


25. 03. 2013  14:49     APF ČR     komentáře (0)

Asociace penzijních fondů zveřejnila výsledky penzijních fondů za rok 2012. Celkový počet účastníků spoření na penzi dosáhl na konci roku čísla 5 150 415.

Penzijní fondy: výsledky v roce 2012
Dvěma penzijními giganty jsou bývalý Penzijní fond České pojišťovny a Penzijní fond České spořitelny, transformované na Penzijní společnost České pojišťovny a Českou spořitelnu - penzijní společnost. Oba subjekty evidovaly již přes milion účastníků. Penzijní fond České pojišťovny vygeneroval zisk blížící se 1,5 miliardy korun oproti zisku přes 0,75 miliardy korun u Penzijního fondu České spořitelny.

Třetím vysokým počtem účastníků, blížícím se k tři čtvrtě milionu, disponuje bývalý ČSOB Penzijní fond Stabilita transformovaný do ČSOB Penzijní společnosti. Přes půl milionu účastníků získal ještě bývalý Penzijní fond Komerční banky, nově KB Penzijní společnost. Mezi čtyřmi až pěti sty tisíci účastníků se pohybovaly Allianz penzijní fond, AXA penzijní fond a ING penzijní fond (nově: Allianz penzijní společnost, AXA penzijní společnost a ING penzijní společnost). AEGON Penzijní fond (AEGON penzijní společnost) vykazoval ke konci roku okolo sta tisíc účastníků. Ve srovnání s ostatními měl pak Generali Penzijní fond pouhých 76 399 účastníků.

Výsledky penzijních fondů v roce 2012

 v milionech Kč v % v milionech Kč
Název penzijního fondu Počet aktivních účastníků Prostředky evidované ve prospěch účastníků Poměr objemu vytvořeného zisku k průměrnému objemu vlastního jmění účastníků Hospodářský výsledek za běžné účetní období ke konci čtvrtletí
AEGON PF 101 387 4 593 2,5 113
Allianz PF 486 445 20 421 2,2 357
AXA PF 438 430 30 853 1,4 434
ČSOB PF Stabilita 732 428 28 855 2,1 607
Generali PF 76 399 3 576 1,3 45
ING PF 405 393 24 614 2,1 524
PF České pojišťovny 1 280 079 59 259 2,5 1 431
PF České spořitelny 1 058 852 42 521 1,9 757
PF Komerční banky 571 002 31 902 1,8 575
CELKEM 5 150 415 246 594
4 843

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČRPenzijní fondy: výsledky v roce 2012

Diskutovat (0)