Platební morálka Čechů se ve 3. čtvrtletí mírně zhoršila v celé ČR kromě Zlínského kraje


11. 10. 2012  23:02     tz     komentáře (0)

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ČR ve věku 18 let a více v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku mírně rostl. K 30.9.2012 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 7,93 % všech dospělých obyvatel ČR. To sice představuje mírný nárůst oproti 7,89 % v polovině roku, stále je to však méně než na konci prvního čtvrtletí (7,97 %).

„Přes mírné zvýšení počtu osob v prodlení hodnotíme dosavadní vývoj v průběhu letošního roku za pozitivní. Nárůsty počtu nových dlužníků v prodlení jsou významně nižší než v minulosti a ve druhém čtvrtletí letošního roku dokonce počet osob evidovaných v registru SOLUS klesl. Tyto výsledky jsou jasným důkazem, že využívání klientských registrů pomáhá členským společnostem snižovat rizika u poskytovaných služeb,“ uvádí k aktuálním statistikám Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

 

Zatímco ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl podíl dlužníků v osmi krajích České republiky, ke konci třetího čtvrtletí zaznamenaly zhoršení situace všechny regiony kromě Zlínského kraje. Zhoršení v řádu několika setin procenta znamená ve většině těchto krajů návrat k hodnotám ze začátku letošního roku. Jako negativní hodnotí sdružení SOLUS situaci v krajích, které vykazují zhoršení několik čtvrtletí v řadě: například v Karlovarském, Olomouckém nebo Ústeckém kraji.

 
KRAJ ČR

POČET OSOB V PRODLENÍ

VÝVOJ
Jihočeský 7,49 % Ý

Jihomoravský

6,55 % Ý
Karlovarský 13,35 % Ý

Královéhradecký

7,47 % Ý
Liberecký 10,82 % Ý

Moravskoslezský

9,65 % Ý
Olomoucký 7,35 % Ý
Pardubický 6,63 % Ý
Plzeňský 8,16 % Ý
Praha 6,59 % Ý
Středočeský 7,80 % Ý
Ústecký 14,43 % Ý
Vysočina 5,33 % Ý
Zlínský 5,41 % Ü
Celá ČR 7,93 % Ý
 

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v registru SOLUS

na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích 

   

Sdružení SOLUS sdružuje 39 společností. Je mezi nimi 17 nebankovních finančních institucí, 12 bank, 3 stavební spořitelny, 4 telekomunikační operátoři, 2 energetické společnosti a 1 velkoobchodní řetězec. Díky různorodosti členské základny poskytují registry SOLUS unikátní informace napříč různými ekonomickými sektory, díky kterým se daří efektivně bránit negativnímu zvyšování finanční zátěže u osob, které již dnes nejsou schopny své závazky plnit.Platební morálka Čechů se ve 3. čtvrtletí mírně zhoršila v celé ČR kromě Zlínského kraje

Diskutovat (0)