Pobočka České spořitelny v Pardubicích je kompletně uzpůsobena zrakově postiženým klientům


27. 03. 2012  21:03     tz     komentáře (0)

Od počátku letošního roku slouží zrakově postiženým klientům v pobočce České spořitelny v Pardubicích na Palackého třídě ojedinělý navigační systém. Akustický maják, mapa a kontrastní vodící linie výrazným způsobem přispívají k pohodlné orientaci těchto klientů v prostorách pobočky. Česká spořitelna tímto krokem pokračuje ve zkvalitňování svých služeb pro hendikepované klienty.

„Díky průlomovému navigačnímu systému v pobočce mohou zrakově postižení klienti zcela samostatně absolvovat cestu k poradci, nejsou tak závislí na pomoci někoho jiného. Navíc je pardubická pobočka umístěna v centru města, jen několik desítek metrů od parkoviště, kde mohou hendikepovaní klienti zdarma parkovat a díky bezbariérovým úpravám jak na ulici, tak uvnitř budovy, se k nám mohou pohodlně a bezpečně dostat,“ uvedl Tomáš Vaníček, ředitel odboru řízení pobočkové sítě České spořitelny.      

 

Aktivní pomoc zdravotně hendikepovaným klientům i lidem v nouzi dlouhodobě patří mezi hlavní a nejdůležitější cíle České spořitelny. Banka průběžně rozšiřuje svoji síť bezbariérových poboček. V současné době provozuje po celé republice 654 poboček, z nichž více než polovina (362) je uzpůsobena pro přístup lidí se sníženou schopností pohybu. Tyto pobočky disponují bezbariérovými vstupy, speciálními nájezdovými rampami či schodištními výtahy. S ohledem na tyto klienty Česká spořitelna snižuje obslužnou výšku některých bankomatů. Na vyvolávacím zařízení určeném k odbavování klientů v pobočkách je často umístěno speciální tlačítko na konkrétního poradce, který se postiženým klientům individuálně věnuje.

 

Česká spořitelna má k dispozici rovněž 52 bankomatů se speciálními funkcemi pro slabozraké a nevidomé klienty. Tito klienti si v pobočce ČS mohou zapůjčit sluchátka a prostřednictvím hlasového navádění provádět transakce. Tyto bankomaty fungují standardně a platební operace na nich mohou zadávat i běžní klienti.

 

Dvacet poboček České spořitelny v současné době disponuje venkovní navigací, která zrakově postiženým klientům pomocí akustického signálu poskytne základní informace o pobočce a pomůže jim s příchodem do pobočky. Česká spořitelna však nezapomíná ani na sluchově postižené klienty. Již 26 poboček rozmístěných po celé České republice disponuje speciální „indukční smyčkou“, což je pomůcka, která těmto klientům usnadňuje komunikaci s bankovním poradcem.

 

Navigační pomůcky pro zrakově postižené v pardubické pobočce

Orientační systém v pardubické pobočce tvoří akustický orientační maják, bílá vodící kontrastní linie a orientační mapa. Akustický maják je umístěn u vchodových dveří a zrakově postiženým klientům usnadňuje jejich orientaci v prostoru. Pomocí zvukového signálu je dokáže navést až ke vchodovým dveřím či jim sdělit základní informace o pobočce. Maják si klienti zapínají sami pomocí dálkového ovladače.


Kontrastní vodící linie se nachází na zemi za vstupními dveřmi a nevidomé klienty navádí přímo ke stojanu s orientační mapou. Ta poskytuje informace o rozmístění přepážek a kanceláří v budově. Pro snadnou orientaci slabozrakých a nevidomých klientů obsahuje plastický reliéf a jednotlivé popisky jsou zhotoveny v běžném i Braillově písmu. Tuto mapu mohou kromě postižených klientů využít i ostatní návštěvníci pardubické pobočky. Orientační mapa je opatřena prvky chránícími ji proti vandalismu.Pobočka České spořitelny v Pardubicích je kompletně uzpůsobena zrakově postiženým klientům

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16090091950

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více